Науково-практичний коментар до ст. 496 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 496 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 496. Участь у судовому розгляді представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей
 
1. Про час і місце судового розгляду за участю неповнолітнього обвинуваченого суд повідомляє відповідну службу у справах дітей та кримінальну міліцію у справах дітей. Суд має право також викликати в судове засідання представників цих установ.
2. Представники служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей мають право заявляти клопотання, ставити запитання неповнолітньому обвинуваченому, його законному представнику, потерпілому, свідкам, експерту і спеціалісту, висловлювати думку з приводу найбільш доцільних заходів щодо обвинуваченого з метою його перевиховання.
Коментар:
1. Участь у судовому розгляді щодо неповнолітніх представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей є важливою для з\’ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження щодо неповнолітніх і для прийняття щодо неповнолітніх справедливого судового рішення, з огляду на те, що вони безпосередньо працюють з неповнолітніми і входять у систему органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які покладається здійснення соціального захисту та профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку (ст. 1 ЗУ від 24 січня 1995 р. \”Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей\”). При цьому:
1) під соціальним захистом дітей розуміється комплекс заходів і засобів соціально-економічного та правового характеру, здійснення яких покладається на зазначених суб\’єктів щодо забезпечення прав дітей на життя, розвиток, виховання, освіту, медичне обслуговування, надання матеріальної підтримки (ст. 1 Закону);
2) під профілактикою правопорушень серед дітей – діяльність цих суб\’єктів, спрямована на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також позитивний вплив на поведінку окремих дітей на території України, в її окремому регіоні, в сім\’ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання (ст. З Закону).
 
Про судовий розгляд щодо неповнолітнього обвинуваченого суд доводить до відома відповідної служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей одним із двох процесуальних способів:
1) надсилає їм повідомлення про час і місце судового розгляду і питання про участь свого представника у судовому розгляді вирішує ця служба чи кримінальна міліція у справах дітей;
2) здійснює судовий виклик представників цих установ у судове засідання, вважаючи необхідною їх участь у судовому розгляді. Про повідомлення та судовий виклик див. статті 111,112,134 КПК.
2. Представникам служби у справах дітей і кримінальної міліції у справах дітей як учасникам судового розгляду судовим розпорядником вручається пам\’ятка про їхні процесуальні права та обов\’язки, а за необхідності ці права та обов\’язки ще й роз\’яснюються головуючим (ст. 345 КПК), зокрема, їх права заявляти клопотання, ставити запитання неповнолітньому обвинуваченому, його законному представнику, потерпілому, свідкам, експерту і спеціалісту, висловлювати думку з приводу найбільш доцільних заходів щодо обвинуваченого з метою його перевиховання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code