Науково-практичний коментар до ст. 510 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 510 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 510. Об\’єднання і виділення кримінальних проваджень
1. Кримінальне провадження, яке здійснюється у загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, і кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру можуть бути об\’єднані в одне або виділені в окремі кримінальні провадження за наявності підстав, передбачених цим Кодексом.
 
Коментар: 
1. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру може бути об\’єднано в одне провадження з провадженням, яке здійснюється в загальному порядку, за правилами цього Кодексу.
Виділення в окреме кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру можливе за наявності підстав, передбачених ст. 217 КПК.
 
Відповідно до ст. 217 КПК України, яка має пряме відношення до коментованої статті 510 Кримінального процесуального кодексу України:
 
Об\’єднання матеріалів досудового розслідування – це кримінальне процесуальне рішення, яке приймається виключно прокурором під час дізнання чи досудового слідства і полягає у проведенні необхідних процесуальних дій у межах одного кримінального провадження щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.
Слідчий, виявивши необхідність об\’єднати в одному кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, надсилає прокурору клопотання про об\’єднання матеріалів досудових розслідувань з обґрунтуванням доцільності такого об\’єднання.
 
Процесуально об\’єднання матеріалів досудового розслідування оформляється відповідною постановою прокурора. У постанові про об\’єднання матеріалів досудових розслідувань зазначається про: прокурора, який вивчає матеріали досудових розслідувань; короткий виклад обставин про матеріали кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими різних органів досудового розслідування стосовно однієї (одних) і тієї ж особи за вчинення декількох кримінальних правопорушень або декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення; обкутування доцільності об\’єднання матеріалів в одному провадженні; у резолютивній частині зазначається вимога про об\’єднання матеріалів досудових розслідувань, а також доручення конкретному слідчому провести досудове розслідування в об\’єднаному кримінальному провадженні.
Якщо є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються досудові розслідування і по яких не встановлено підозрюваних, вчинені однією особою (особами), вони можуть бути об\’єднані в одному кримінальному провадженні. Це можливо за умови виявлення слідів, знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення, ідентифікаційні ознаки яких є тотожними.
Таке об\’єднання сприяє всебічності дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, процесуальній економії та забезпеченню можливого примирення сторін і прийняття справедливого рішення.
Відомості про об\’єднання матеріалів досудових розслідувань заносяться прокурором до ЄРДР.
Не можуть бути об\’єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та злочину. Це пов\’язано з тим, що досудове розслідування по кожному з них має свої особливості, проводиться відповідно у формі дізнання та досудового слідства, законодавець відводить різні строки кримінального провадження, обмеження щодо можливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час розслідування кримінальних проступків порівняно з розслідуванням злочинів, а також передбачає настання різних наслідків.
Виділення матеріалів досудового розслідування – це кримінальне процесуальне рішення, яке приймається прокурором під час дізнання чи досудового слідства і полягає у проведенні необхідних процесуальних дій у межах різних кримінальних проваджень, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.
У разі виявлення слідчим процесуальної необхідності у виділенні матеріалів досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень, в окреме кримінальне провадження він вносить клопотання про виділення матеріалів досудового розслідування на розгляд прокурору.
Закон забороняє виділення в окреме провадження матеріалів досудового розслідування у випадку, якщо це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. Оскільки рішення про об\’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування приймається виключно прокурором, саме на нього покладається обов\’язок вирішити питання про те, чи може негативно позначитися на повноті досудового розслідування та судового розгляду такс об\’єднання чи виділення матеріалів.
Рішення про виділення матеріалів досудового розслідування приймається прокурором у вигляді відповідної постанови, у якій зазначається про: прокурора, який вивчає матеріали досудових розслідувань; короткий виклад обставин кримінального провадження, розслідування за яким здійснюється стосовно декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного (одних) кримінального правопорушення; обґрунтування необхідності виділення матеріалів в окреме провадження; у резолютивній частині зазначається вимога про виділення матеріалів досудового розслідування, а також доручення конкретному слідчому провести досудове розслідування.
Відомості про виділення матеріалів досудового розслідування заносяться прокурором до ЄРДР.
Законодавець у ч. 6 ст. 217 КПК акцентує увагу на тому, що не може бути оскаржене рішення прокурора про об\’єднання чи виділення матеріалів досудового розслідування. Можливість оскарження також не передбачена ч. 1 ст. 303.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code