Науково-практичний коментар до ст. 518 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 518 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 518. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю
1. Проведення експертизи щодо законності віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування, підготовка висновку щодо завданої національній безпеці України шкоди у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації здійснюється посадовою особою, на яку покладено виконання функцій державного експерта з питань таємниць відповідно до закону у сфері державної таємниці. У такому разі на зазначену особу поширюються обов\’язки і права, які цим Кодексом передбачено для експертів.
2. Якщо під час проведення експертизи використовуються методики, технології чи інформація, що містить охоронювану державою таємницю, в описовій частині висновку експертизи ці відомості не зазначаються.
 
Коментар:
1. Перелік посадових осіб, на яких покладено виконання функцій державного експерта, затверджено Указом Президента України від 01.12.2009 р. № 987/2009 \”Про Перелік посадових осіб, на яких покладається виконання функцій державного експерта з питань таємниць\”. Права та обов\’язки держаного експерта з питань таємниць викладено у ст. 9 ЗУ \”Про державну таємницю\”.
Під час проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю, на експерта поширюються права і обов\’язки, що визначені ст. 69 КПК.
Державний експерт з питань таємниць несе персональну відповідальність за законність і обгрунтованість свого рішення про віднесення інформації до державної таємниці або про зниження ступеня секретності такої інформації чи скасування рішення про віднесення її до державної таємниці; за умисне неприйняття рішення про віднесення до державної таємниці інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам національної безпеки України, а також за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов\’язків.
2. В описовій частині висновку експертизи не конкретизуються використовувані методики, технології та інформація, що містить охоронювану державою таємницю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code