Науково-практичний коментар до ст. 530 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 530 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 530. Судовий розгляд
 
1. Під час судового розгляду суд використовує ту частину матеріалів кримінального провадження, що збереглася, документи, видані фізичним чи юридичним особам до втрати матеріалів кримінального провадження, копії цих документів, інші довідки, папери, відомості, які стосуються цього провадження.
2. Суд мас право допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб їх представників), які брали участь у судовому розгляді, а в необхідних випадках-осіб, які входили до складу суду, що здійснював судовий розгляд, а також осіб, які виконували судове рішення.
 
Коментар:
1. Використання матеріалів кримінального провадження, зокрема, документів та інших матеріалів, визначених ст. 317 КПК, здійснюється судом поряд із документами, виданими фізичним чи юридичним особам до втрати матеріалів кримінального провадження, копіями цих документів, іншими довідками, паперами, відомостями, які стосуються цього провадження.
Перелік документів, які стосуються втраченого кримінального провадження і необхідний для його відновлення, визначається суддею при винесенні ухвали про відкриття провадження.
Згідно з вимогами ст. 1 ЗУ \”Про обов\’язковий примірник документів\” від 9 квітня 1999 р. № 595-XTV документ – це матеріальна форма одержання, зберігання, використання і поширення інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві. До них можуть також належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні), які містять відомості про обставини, встановлені в ході кримінального провадження. Питання використання документів у кримінальному провадженні як доказів досліджено у коментарі до ст. 93 КПК та поняття документа наведено у коментарі до ст. 527 КПК.
Суду слід виходити з того, що довідка – це документ, який містить опис і підтвердження тих чи інших фактів або подій.
2. Порядок проведення судового розгляду здійснюється згідно з порядком, встановленим розд. IV з урахуванням особливостей розд. VII КПК.
Суд має використовувати весь спектр повноважень під час проведення засідання з метою відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Зокрема, користуватися правом допитувати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення процесуальних дій, осіб їх представників), які брали участь у судовому розгляді, а в необхідних випадках – осіб, які входили до складу суду, що здійснював судовий розгляд, а також осіб, які виконували судове рішення.
 
До процесуальних дій у контексті коментованої статті слід відносити як процесуальні дії, що виконувалися під час досудового розслідування у відновлюваному кримінальному провадженні, так і процесуальні дії під час його судового розгляду.
їх свідками виступають як особи, які безпосередньо їх проводили (прокурори, слідчі, співробітники оперативних підрозділів за дорученням слідчого чи прокурора), так і особи, за участю яких вони відбувались (підозрюваний, обвинувачений, законний представник, педагог, психолог, лікар, експерт, поняті та ін.). Склад суду передбачений ст. 31 КПК.
До осіб, які виконують судове рішення, належать працівники: міліції, пенітенціарної системи, державної виконавчої служби тощо.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code