Науково-практичний коментар до ст. 534 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 534 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 534. Порядок виконання судових рішень у кримінальному провадженні
 
1. У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні.
2. Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.
3. Виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє обвинуваченого з-під варти, виконуються в цій частині негайно після їх проголошення в залі судового засідання.
4. У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку апеляційного оскарження одночасно вирішується питання про зупинення виконання вироку або ухвали. Виконання вироку або ухвали може бути зупинено також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
5. Процесуальні питання, пов\’язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні, вирішує суддя суду першої інстанції одноособово, якщо інше не передбачено цим Кодексом.
 
Коментар: 
1. Відповідно до ч. 4 ст. 374 КПК у резолютивній частині вироку зазначається строк і порядок набрання вироком законної сили. У разі необхідності суд вправі визначити в резолютивній частині будь-якого свого рішення також спосіб, строк і порядок його виконання. Крім того, у ст. 380 КПК передбачено, якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його постановив, має право винести ухвалу і роз\’яснити його, не змінюючи змісту. Приводом для постановлення такої ухвали є заява учасника судового провадження.
2. Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню.
Статтею 13 ЗУ \”Про судоустрій і статус суддів\” встановлено, що судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов\’язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об\’єднаннями на всій території України.
Умисне невиконання вироку та ухвали суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню тягне за собою кримінальну відповідальність (ст. 382 КК). (Щодо обов\’язковості виконання судових рішень див. також коментар до ст. 21 КПК.)
3. Щодо виконання виправдувального вироку або судового рішення, що звільняє засудженого з-під варти, див. коментар до ст. 532 КПК.
4. Процесуальним законом передбачено зупинення набрання законної сили судовим рішенням та зупинення його виконання.
Відповідно до ст. 400 КПК зупиняє набрання законної сили судового рішення подання апеляційної скарги учасником судового провадження.
Зупинення виконання судового рішення – це тимчасове неприведення до виконання судового рішення, що вже набрало законної сили. Це може бути як відкладення виконання, яке ще не було почато, так і переривання виконання, якщо судове рішення вже виконується. Виконане судове рішення зупинити не можна. Зупинення виконання може стосуватися як рішення в цілому, так і певної його частини (наприклад, запобіжного заходу, додаткової міри покарання тощо).
У випадку подання апеляційної скарги на судове рішення з пропущенням встановленого законом строку апеляційний суд вправі за заявою особи, яка подала апеляційну скаргу, поновити його (п. 4 ч. З ст. 399 КПК). Одночасно з поновленням пропущеного строку апеляційного оскарження апеляційний суд має право зупинити виконання судового рішення повністю або в частині як за власною ініціативою, так і за проханням особи, яка подала апеляційну скаргу. У будь-якому разі зупиняється виконання оскарженої прокурором в апеляційному порядку ухвали, якою до засудженого застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або заміна невідбутої частини покарання більш м\’яким (ч. 5 ст. 539 КПК). Оскарження ухвали слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не її виконання (ч. 2 ст. 400 КПК). Згідно з ч. З ст. 466 КПК виконання судового рішення може бути зупинено також у зв\’язку з його переглядом за нововиявленими обставинами (до закінчення такого перегляду). Із змісту ч. 4 ст. 534 КПК вбачається, що не може бути зупинене виконання рішень, постановлених судами апеляційної і касаційної інстанцій.
5. Процесуальні питання, пов\’язані з виконанням судових рішень у кримінальному провадженні, вирішуються суддею суду першої інстанції одноособово. Випадків розгляду таких питань судом у колегіальному складі КПК не передбачає. Щодо порядку вирішення питань, пов\’язаних з виконанням вироку, див. коментар до ст. 539 КПК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code