Науково-практичний коментар до ст. 545 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 545 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 545. Центральний орган України
 
1. Генеральна прокуратура України звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів.
2. Міністерство юстиції України звертається із запитами судів про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового провадження та розглядає відповідні запити судів іноземних держав.
3. Якщо цим Кодексом або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою цієї статті.
 
Коментар:
1. Генеральна прокуратура України визначена у ч. 1 коментованої статті центральним органом України, що звертається із запитами про надання міжнародно-правової допомоги у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та відповідно розглядає аналогічні запити компетентних органів інших держав. Діяльність органів прокуратури регулюється ЗУ \”Про прокуратуру\” від 5 листопада 1991 р. та іншими законами, відомчими нормативними актами. Безпосередньо організація цієї діяльності в органах прокуратури України регулюється наказом Генерального прокурора України \”Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги у кримінальних справах\” від 5 травня 2011 р. № 8гн та затвердженою ним Інструкцією про порядок підготовки, передачі та виконання органами прокуратури України звернень про правову допомогу у кримінальних справах щодо виконання процесуальних дій та передачі кримінального переслідування.
2. МЮ є органом, що звертається до інших держав із запитами судів про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні під час судового провадження та розглядає відповідні запити судів іноземних держав.
Положення про Міністерство юстиції України затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 р. № 395/2011. Відповідно до п. 82 Положення Міністерство забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов\’язковість яких надана ВР України).
Систему судів загальної юрисдикції визначено у ЗУ \”Про судоустрій і статус суддів\” від 7 липня 2010 р.
3. У випадку якщо КПК або чинним міжнародним договором України передбачено інший порядок зносин, на визначений цими законодавчими актами орган поширюються повноваження, передбачені частинами першою, другою коментованої статті.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code