Науково-практичний коментар до ст. 556 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 556 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 556. Конфіденційність
1. На прохання запитуючої сторони уповноважений (центральний) орган України мас право вжити додаткових заходів для забезпечення конфіденційності факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу, його змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання.
 
2. За необхідності погоджуються умови та терміни збереження конфіденційних відомостей, отриманих у результаті виконання запиту.
Коментар:
1. Конфіденційність факту отримання запиту про міжнародну правову допомогу полягає у вжитті заходів уповноваженим (центральним) органом України щодо нерозголошення змісту та відомостей, отриманих у результаті його виконання. Під час застосування ст. 556 КПК зобов\’язання щодо нерозголошення змісту поширюються і на відповідний компетентний орган України, який забезпечує виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.
Зазначена норма кореспондується зі ст. 25 Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 2001 р., на підставі якої запитуюча сторона може вимагати, щоб запитувана сторона зберігала конфіденційність факту й суті прохання, за винятком випадків, коли розголошення здійснюється настільки, наскільки воно необхідне для виконання прохання. Якщо запитувана Сторона не може виконати вимоги стосовно конфіденційності, вона негайно повідомляє про це запитуючій стороні.
2. Умови та терміни збереження конфіденційних відомостей, отриманих у результаті виконання запиту, у разі необхідності погоджуються сторонами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code