Науково-практичний коментар до ст. 560 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 560 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 560. Завершення процедури надання міжнародної правової допомоги
1. Орган, якому було доручено виконання запиту, після здійснення необхідних процесуальних дій надсилає всі отримані матеріали уповноваженому (центральному) органу України. У разі неправильного або неповного виконання запиту уповноважений (центральний) орган має право вимагати додаткових заходів для виконання запиту.
2. Документи, отримані внаслідок виконання запиту, засвідчуються гербовою печаткою компетентного органу, який проводив процесуальні дії, та передаються уповноваженому (центральному) органу України для передання запитуючій стороні без перекладу, якщо інше не передбачено міжнародним договором.
3. Уповноважений (центральний) орган України надсилає матеріали, отримані під час виконання запиту, уповноваженому (центральному) органу запитуючої сторони протягом десяти календарних днів після їх отримання від компетентного органу України.
Коментар:
 
1. Після виконанням прокурором дій, передбачених ч. 3 ст. 558 КПК, орган, якому було доручено виконання залиту, надсилає всі отримані матеріали відповідному уповноваженому (центральному) органу України.
2. При отриманні зазначених матеріалів уповноважений (центральний) орган України має право:
1) вимагати від компетентного органу додаткових заходів для виконання запиту в разі неправильного або неповного його виконання. Такі вимоги для компетентного органу є обов\’язковими;
2) протягом десяти днів після надходження матеріалів, отриманих під час виконання запиту, надіслати їх запитуючій стороні.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code