Науково-практичний коментар до ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 562. Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу
1. Якщо для виконання залиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішенім питання щодо надання такого дозволу с матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
2. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
 
Коментар:
1. КПК містить вичерпний перелік процесуальних дій, здійснення яких можливе лише за відповідним рішенням слідчого судді або суду:
– тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159 КПК);
– арешт майна (ст. 170 КПК);
– проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 233 КПК);
– обшук (ст. 234 КПК);
– слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 ст. 240 КПК);
– примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи (ч. З ст. 242 КПК);
– відбирання біологічних зразків примусово для проведення експертизи (ч. З ст. 245 КПК);
– втручання у приватне спілкування (ст. 258 КПК), у тому числі аудіо -, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК), арешт, огляд і виїмка кореспонденції (статті 261-262 КПК), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК), зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК);
– обстеження шляхом таємного проникнення до публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК);
– установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК);
– спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269 КПК);
– аудіо -, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК);
– негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК). Процесуальні дії, проведення яких вимагає санкції прокурора:
– огляд трупа, пов\’язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК);
– освідування особи (ст. 241 КПК);
– контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК).
2. У всіх вказаних вище випадках до запиту повинне долучатися відповідне процесуальне рішення слідчого судді, суду або прокурора, засвідчене підписом та гербовою печаткою.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code