Науково-практичний коментар до ст. 563 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 563 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 563. Присутність представників компетентних органів запитуючої держави
 
1. Представник компетентного органу іноземної держави, дозвіл на присутність якого надано відповідно до вимог цього Кодексу, не мас права самостійно проводити на території України будь-які процесуальні дії. У разі присутності під час проведення процесуальних дій такі представники повинні дотримуватися вимог законів України.
2. Особи, передбачені частиною першою цієї статті, мають право спостерігати за проведенням процесуальних дій та вносити зауваження та пропозиції щодо їх проведення, з дозволу слідчого, прокурора або суду ставити запитання, а також робити записи, у тому числі із застосуванням технічних засобів.
 
Коментар:
1. Окрім ст. 563 КПК, присутність представників компетентних органів запитуючої держави встановлена:
– статтею 4 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р., згідно з якою посадові та зацікавлені особи можуть бути присутні під час виконання судового доручення, якщо запитувана сторона на це згодна;
– статтею 2 Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 2001 р., яка доповнює ст. 4 Конвенції 1959 р. і визначає, що не можна відмовляти у виконанні прохання стосовно присутності таких посадових або заінтересованих осіб у випадках, коли така присутність може зробити виконання прохання про надання допомоги таким, що буде відповідати потребам запитуючої сторони більшою мірою, і отже, може дозволити уникнути потреби в додаткових проханнях про надання допомоги;
– статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р., згідно з якою на прохання запитуючої установи запитувана установа своєчасно повідомляє їй і зацікавленим сторонам про час і місце виконання доручення, для того щоб вони могли бути присутніми при виконанні доручення відповідно до законодавства запитуваної договірної сторони.
Представник компетентного органу іноземної держави повинен мати дозвіл центрального органу України (п. 1 ч. 4 ст. 554 КПК) на присутність під час проведення процесуальних дій та дотримуватися вимог законів України.
2. Представнику компетентного органу іноземної держави забороняється самостійно проводити на території України будь-які процесуальні дії.
 
Представник компетентного органу іноземної держави має право:
– спостерігати за проведенням процесуальних дій;
– вносити зауваження та пропозиції щодо проведення процесуальних дій;
– з дозволу слідчого, прокурора або суду ставити запитання особам, які допитуються;
– робити записи, у тому числі із застосуванням технічних засобів.
Присутність представника компетентного органу іноземної держави, його зауваження та пропозиції, поставлені запитання та фіксування технічними засобами належить обов\’язково заносити до протоколу відповідної процесуальної дії.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code