Науково-практичний коментар до ст. 566 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 566 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 566. Виклик особи, яка перебуває за межами України
1. Особу, яка перебуває за межами України, для провадження слідчих чи інших процесуальних дій на території України викликають повісткою на підставі запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу. Викликаній особі, крім підозрюваного та обвинуваченого, повідомляється про розмір і порядок відшкодування витрат, пов\’язаних з викликом. Запит (доручення) у рамках міжнародної правової допомоги про виклик особи, яка перебуває за межами України, направляється компетентному органу іноземної держави не пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України.
2. Викликана особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності, затримана, стосовно неї не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до неї не можуть бути застосовані інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке інше кримінальне правопорушення, вчинене до перетинання державного кордону України (при в\’їзді в Україну). Стосовно такої особи не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державного кордону України у зв\’язку з викликом. Підозрюваний, обвинувачений або засуджений може бути затриманий, стосовно нього може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок лише за злочин, зазначений у повістці.
3. Викликана особа втрачає гарантії, передбачені цією статтею, якщо не залишить територію України, маючи таку можливість, протягом п\’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, від моменту отримання письмового повідомлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведенні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.
 
Коментар:
1. Запит про міжнародну правовому допомогу у вигляді виклику особи повинен містити:
1) назву органу, який звертається за допомогою, та компетентного органу запитуваної сторони;
2) посилання на відповідний міжнародний договір або на дотримання засади взаємності;
3) найменування кримінального провадження, щодо якого запитується міжнародна правова допомога;
4) відомості про відповідну особу, зокрема, її ім\’я та прізвище, процесуальний статус, місце проживання або перебування, громадянство, інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту, а також зв\’язок цієї особи із предметом кримінального провадження;
5) чіткий перелік запитуваних процесуальних дій та обґрунтування їхнього зв\’язку із предметом кримінального провадження;
6) інші відомості, які можуть сприяти виконанню запиту або передбачені міжнародним договором чи вимогою компетентного органу запитуваної сторони.
2. Додатком такого запиту є повістка про виклик особи. За загальними правилами, передбаченими для виклику осіб у кримінальному провадженні (ст. 137 КПК), у повістці слід зазначити:
1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснює виклик;
2) найменування та адресу суду або іншої установи, до якої здійснюється виклик, номер телефону чи інших засобів зв\’язку;
3) ім\’я (найменування) особи, яка викликається, та її адресу;
4) найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого здійснюється виклик;
5) процесуальний статус, у якому перебуває викликана особа;
6) час, день, місяць, рік і місце прибуття викликаної особи;
7) процесуальну дію (дії), для участі в якій викликається особа;
8) підпис слідчого, прокурора, слідчого судді, судді, який здійснив виклик. У запиті слід також відобразити такі гарантії викликаної особи в Україні:
1) вона не може бути притягнута до кримінальної відповідальності;
2) вона не може бути затримана;
3) стосовно неї не може бути обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
4) до неї не можуть бути застосовані інші заходи забезпечення кримінального провадження чи обмеження її особистої свободи як з приводу кримінального правопорушення, яке є предметом цього кримінального провадження, так і за будь-яке інше кримінальне правопорушення, вчинене до перетину державного кордону України (при в\’їзді в Україну);
5) стосовно неї не може бути приведений до виконання вирок, ухвалений до перетину державного кордону України у зв\’язку з викликом.
3. Гарантії, передбачені цією статтею, не поширюються на особу у таких випадках:
– якщо вона є підозрюваною, обвинуваченою або засудженою, то може бути затримана, стосовно неї може бути застосований запобіжний захід або приведений до виконання вирок лише за злочин, зазначений у повістці;
– якщо вона не залишить територію України, маючи таку можливість, протягом п\’ятнадцяти діб або іншого строку, передбаченого міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана ВР України, від моменту отримання письмового повідомлення органу досудового розслідування, прокуратури або суду про відсутність необхідності у проведенні слідчих чи інших процесуальних дій за її участю.
Додаткові вимоги до запиту про таку міжнародну правову допомогу:
– його направлення компетентному органу іноземної держави не пізніше шістдесяти діб до дати явки особи або в інший строк, передбачений міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана ВР України;
– вказівка про порядок відшкодування витрат, пов\’язаних із викликом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code