Науково-практичний коментар до ст. 567 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 567 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 567. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео – або телефонної конференції
 
1. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави проводиться у присутності слідчого судді за місцезнаходженням особи за допомогою відео – або телефонної конференції у таких випадках:
1) неможливості прибуття певних осіб до компетентного органу іноземної держави;
2) для забезпечення безпеки осіб;
3) з інших підстав, визначених слідчим суддею (судом).
2. Допит шляхом відео – або телефонної конференції виконується у порядку, передбаченому процесуальним законом запитуючої сторони у тій мірі, в якій такий порядок не суперечить засадам кримінального процесуального законодавства України та загальновизнаним стандартам забезпечення прав людини і основоположних свобод.
3. Компетентний орган запитуючої сторони повинен забезпечити участь перекладача під час проведення відео – або телефонної конференції.
4. Якщо під час допиту слідчий суддя виявив порушення порядку, передбаченого частиною другою цієї статті, особою, яка здійснює допит, він повідомляє про це учасників процесуальної дії та зупиняє допит з метою вжиття заходів для його усунення. Допит продовжується тільки після узгодження з компетентним органом запитуючої сторони необхідних змін у процедурі.
5. Протокол допиту та носії відео – або аудіоінформації надсилаються до компетентного органу запитуючої сторони.
6. За правилами, передбаченими цією статтею, проводяться допити за допомогою відео – або телефонної конференції за запитами компетентного органу України.
 
Коментар:
1. Цей вид міжнародної правової допомоги засовується у таких випадках:
1) неможливості прибуття певних осіб до компетентного органу іноземної держави;
2) для забезпечення безпеки осіб;
3) з інших підстав, визначених слідчим суддею (судом).
2. Запит про міжнародну правову допомогу повинен містити витяги з викладенням повного тексту відповідних норм законодавчого акта запитуючої сторони щодо порядку проведення такої процесуальної дії, з обов\’язковим перекладом українською мовою. Однак під час проведення допиту можуть застосовуватися лише ті норми, які не суперечать засадам кримінального процесуального законодавства України та загальновизнаним стандартам забезпечення прав людини і основоположних свобод. Слідчий суддя може зупинити проведення допиту у разі виявлення порушення порядку його проведення, продовжити допит можна лише за умови усунення таких порушень.
3. Допит може проводитися будь-яким компетентним органом, що забезпечує виконання запиту, але у присутності слідчого судді за місцезнаходженням особи. У разі потреби компетентний орган запитуючої сторони має забезпечити участь перекладача при проведенні допиту. На перекладача, який знаходиться на території України, поширюються вимоги, передбачені ст. 68 КПК, а у випадках, коли допит шляхом конференції виконується за законом запитуючої сторони, саме вона забезпечує участь перекладача, який за змістом статті може знаходитися на території іноземної країни і відповідно – діяти в межах її законодавства.
 
4. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео – або телефонної конференції оформлюється відповідним протоколом. Зміст такого протоколу повинен відповідати вимогам статей 104-105 КПК. Додатками до нього с носії відповідної відео – або аудіоінформації.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code