Науково-практичний коментар до ст. 588 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 588 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 588. Спрощений порядок видачі осіб з України
 
1. Особі, щодо якої надійшов запит про її видачу, повідомляється про право звертатися з проханням згідно з цією статтею про застосування спрощеного порядку видачі і роз\’яснюється порядок надання відповідної заяви.
2. Спрощений порядок видачі з України особи може бути застосований лише за наявності письмової заяви такої особи про її згоду на видачу, оформленої у присутності захисника та затвердженої слідчим суддею. У разі одержання відповідної заяви видача можлива без проведення в повному обсязі перевірки наявності можливих перешкод для видачі.
3. Прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про затвердження згоди особи на видачу. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю особи, що підлягає видачі, її захисника та прокурора. Слідчий суддя зобов\’язаний переконатися, що особа, яка підлягає видачі, добровільно погоджується на свою видачу і усвідомлює всі наслідки цієї видачі, після чого постановляє ухвалу про затвердження згоди особи на її спрощену видачу або про відмову в цьому.
4. У разі отримання заяви про згоду особи на видачу запитуючій стороні та її затвердження ухвалою слідчого судді прокурор передає заяву на розгляд центральному органу України, який протягом трьох днів розглядає її та приймає рішення про можливість застосування спрощеного порядку видачі.
5. Якщо особа, щодо якої надійшов запит про видачу, не погоджується на свою видачу, застосовується звичайний порядок розгляду запиту про видачу.
6. Після затвердження слідчим суддею згоди особи на застосування спрощеного порядку видачі така згода не може бути відкликана.
 
Коментар:
1. Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 581 КПК особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу, має право звертатися з проханням про застосування спрощеної процедури видачі в порядку, передбаченому коментованою статтею.
2. Основною підставою застосування такого порядку є належна заява цієї особи, яка оформляється в присутності захисника та підписується ним. У зв\’язку з тим, що остаточне вирішення питання про видачу особи приймає відповідний центральний орган України, то заява особи повинна адресуватися саме цьому органу. У заяві особа повинна вказати, що добровільно погоджується на свою видачу і усвідомлює всі наслідки цієї видачі.
 
3. Після одержання заяви від особи прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про затвердження згоди особи на видачу. Клопотання про затвердження згоди особи на видачу подається винятково у письмовій формі.
Клопотання про затвердження згоди особи на видачу повинно містити:
1) у вступній частині:
– назву суду першої інстанції, до юрисдикції якого належить розгляд питання про затвердження згоди особи на видачу;
назву клопотання (\”Клопотання про затвердження згоди особи на видачу\”);
– місце та час складення клопотання;
– посаду, класний чин, прізвище, ім\’я та по батькові прокурора, який розглядає матеріали;
– прізвище, ім\’я та по батькові, громадянство особи, щодо якої вноситься клопотання;
– відомості про запитуючу сторону, яка направила запит (найменування держави та компетентного органу або найменування міжнародної організації);
– відомості про кримінальні правопорушення особи згідно із законом про кримінальну відповідальність запитуючої сторони;
2) в описово-мотивувальній частині:
– прізвище, ім\’я та по батькові, громадянство особи, щодо якої вноситься клопотання, дата та місце народження; громадянство;
– відомості про запитуючу сторону, яка розшукує особу (найменування держави та компетентного органу або найменування міжнародної організації);
– відомості про кримінальні правопорушення особи згідно із законом про кримінальну відповідальність запитуючої сторони;
– дата оголошення затриманої особи в розшук та відомості про компетентний орган іноземної держави або міжнародну організацію, яка оголосила в розшук;
– відомості про кримінальне провадження запитуючої сторони щодо затриманої особи (початок провадження, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності, оголошення в розшук, відомості про рішення суду про взяття особи під варту) із зазначенням дат та назв відповідних процесуальних документів, найменування компетентних органів, що їх винесли;
– час та місце затримання особи;
– найменування (номер) норми КПК, у порядку якої було особу затримано;
– найменування уповноваженого органу, який здійснював затримання особи;
– відомості про застосування до особи тимчасового арешту (із зазначенням реквізитів ухвали слідчого судді та строків тимчасового арешту);
– відомості щодо запиту про видачу особи (із зазначенням дати отримання залиту центральним органом України та найменування компетентного органу запитуючої сторони);
– відомості про застосування до особи запобіжних заходів (із зазначенням реквізитів ухвали слідчого судді та назви запобіжних заходів);
– відомості про проведення екстрадиційної перевірки, якщо вона мала місце (із зазначенням найменування органу, який її проводив);
-відомості про результати проведення екстрадиційної перевірки, якщо вона мала місце;
– відомості про інкриміновані кримінальні правопорушення за законодавством України із зазначенням диспозиції та санкції відповідної статті закону України про кримінальну відповідальність;
– відомості про стан строків давності за вчинені особою кримінальні правопорушення згідно із законом України про кримінальну відповідальність;
– посилання на добровільність особи при прийнятті рішення про свою видачу й усвідомлення особою всіх наслідків цієї видачі;
– посилання на відповідні норми КПК, законодавства України, міжнародних договорів, згода на обов\’язковість яких надана ВР України, якими обґрунтовується клопотання про затвердження згоди особи на видачу;
3) у резолютивній частині повинні міститися:
– прохання про затвердження згоди особи на видачу (із зазначенням прізвища, ім\’я та по батькові, громадянства особи, дати та місця народження; громадянства);
– підпис прокурора із зазначенням посади, класного чину, ініціалів та прізвища;
– кількість документів-додатків та кількість аркушів кожного;
4) додатки:
– копія запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи (екстрадицію), засвідчена центральним органом України;
– документи про громадянство особи;
– наявні матеріали екстрадиційної перевірки;
– інші документи, якими обґрунтовується клопотання про затвердження згоди особи.
При цьому матеріали, що подаються слідчому судді, мають бути перекладені державною мовою або іншою мовою, передбаченою міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана ВР України.
Розгляд клопотання про затвердження згоди особи на видачу – відбувається після одержання відповідного клопотання у судовому засіданні слідчим суддею у найкоротший строк, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження до суду клопотання. У засіданні обов\’язково беруть участь та висловлюють свої думки прокурор, особа, щодо якої надійшов запит про її видачу, та її захисник. У разі якщо особа, щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт), не володіє державною мовою, їй забезпечується участь перекладача. При цьому в засіданні можуть брати участь та висловлювати свої думки її законний представник, представник дипломатичної чи консульської установи запитуючої сторони.
Починається судове засідання із встановлення особи, щодо якої надійшов запит про її видачу, та роз\’яснення їй прав, передбачених ст. 581 КПК, після чого їй пропонується зробити заяву щодо її згоди на видачу та обставин, які містяться у клопотанні. Потім слідчий суддя переходить до перевірки відповідності запиту про видачу та наявних матеріалів екстрадиційної перевірки положенням КПК та міжнародного договору, згода на обов\’язковість якого надана ВР України. Особлива увага слідчого судді зосереджується на добровільності погодження особи на свою видачу і усвідомленні нею всіх наслідків цієї видачі. Потім слідчий суддя надає слово прокурору, захиснику та іншим присутнім учасникам судового засідання. Водночас при розгляді
клопотання слідчий суддя не вивчає питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу. Заслухавши думки, слідчий суддя виносить ухвалу про затвердження згоди особи на її спрощену видачу чи відмови в затвердженні згоди особи на її спрощену видачу, якщо для цього немає підстав.
4. Після затвердження слідчим суддею згоди прокурор негайно передає заяву на розгляд центральному органу України, який протягом трьох днів розглядає її та приймає рішення про можливість застосування спрощеного порядку видачі.
5. Якщо особа, щодо якої надійшов запит про видачу, не погоджується на свою видачу, застосовується звичайний порядок розгляду запиту про видачу.
6. У випадку винесення слідчим суддею ухвали про затвердження згоди особи на її спрощену видачу, особа вже не може відкликати таку згоду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code