Науково-практичний коментар до ст. 591 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 591 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 591. Порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію)
 
1. Рішення про видачу особи (екстрадицію) може бути оскаржено особою, стосовно якої воно прийняте, її захисником чи законним представником до слідчого судді, в межах територіальної юрисдикції якого така особа тримається під вартою. Якщо до особи застосовано запобіжний захід, не пов\’язаний із триманням під вартою, скарга на рішення про видачу такої особи (екстрадицію) може бути подана до слідчого судді, в межах територіальної юрисдикції якого розташований відповідний центральний орган України.
2. Якщо скаргу на рішення про видачу подає особа, яка перебуває під вартою, уповноважена службова особа місця ув\’язнення негайно надсилає скаргу до слідчого судді і повідомляє про це прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міст Києва І Севастополя.
3. Розгляд скарги здійснюється слідчим суддею протягом п\’яти днів з дня її надходження до суду. Судовий розгляд проводиться за участю прокурора, який проводив екстрадиційну перевірку, особи, щодо якої прийнято рішення про видачу, її захисника чи законного представника, якщо він бере участь у провадженні.
4. При розгляді скарги слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу (екстрадицію).
5. За результатами розгляду слідчий суддя виносить ухвалу, якою:
1) залишає скаргу без задоволення;
2) задовольняє скаргу і скасовує рішення про видачу (екстрадицію).
6. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення, її захисником чи законним представником. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили та її виконання.
7. Ухвала суду апеляційної інстанції може бути оскаржена в касаційному порядку лише прокурором з мотивів неправильного застосування судом норм міжнародних договорів України, якщо скасування рішення про видачу (екстрадицію) перешкоджає подальшому провадженню щодо особи, видача якої запитувалася іноземною державою.
 
Коментар:
1. Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. У статті 24 КПК зазначено, що кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень уповноважених органів у порядку, передбаченим КПК.
 
Відповідно до ст. 590 КПК рішення центрального органу України про видачу особи (екстрадицію) може бути оскаржене протягом десяти днів з моменту вручення його копії особою, стосовно якої прийняте таке рішення, її захисником чи законним представником. Рішення про видачу особи (екстрадицію) оскаржуються до слідчого судді:
1) у межах територіальної юрисдикції якого така особа тримається під вартою, при цьому уповноважена службова особа місця ув\’язнення негайно надсилає скаргу до слідчого судді і повідомляє про це прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя;
2) у межах територіальної юрисдикції якого розташований відповідний центральний орган України, якщо до особи застосовано запобіжний захід, не пов\’язаний із триманням під вартою.
2. Якщо особа перебуває під вартою та бажає подати скаргу на рішення про видачу, уповноважена службова особа місця ув\’язнення негайно надсилає скаргу до слідчого судді і повідомляє про це прокуратуру Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя.
3. Розгляд скарги на рішення про видачу особи (екстрадицію) відбувається у судовому засіданні слідчим суддею у найкоротший строк, але не пізніше п\’яти днів з дня її надходження до суду. У засіданні обов\’язково беруть участь та висловлюють свої думки прокурор, особа, стосовно якої прийнято рішення про видачу (екстрадицію), її захисник чи законний представник. У разі якщо особа, стосовно якої прийнято рішення про видачу (екстрадицію), не володіє державною мовою, їй забезпечується участь перекладача. При цьому у засіданні можуть брати участь та висловлювати свої думки представник дипломатичної чи консульської установи запитуючої сторони.
4. Розпочинається судове засідання із встановлення особи, стосовно якої прийнято рішення про видачу (екстрадицію), та роз\’яснення їй прав, передбачених ст. 581 КПК, після чого їй пропонується зробити заяву щодо ставлення до прийнятого рішення про видачу (екстрадицію) та обставин, які містяться у запиті про видачу. Потім слідчий суддя переходить до перевірки запиту про видачу та наявних матеріалів екстрадиційної перевірки положеннями КПК та міжнародного договору, згода на обов\’язковість якого надана ВР України, та надає слово прокурору та іншим присутнім учасникам судового засідання. Водночас при розгляді скарги слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу (екстрадицію).
5. За результатами розгляду слідчий суддя виносить ухвалу, якою:
1) залишає скаргу без задоволення;
2) задовольняє скаргу і скасовує рішення про видачу (екстрадицію).
У зв\’язку з тим, що коментована стаття не містить вказівки на винесення даної ухвали в нарадчій кімнаті, ухвала слідчого судді на підставі ч. 4 ст. 371 КПК заноситься секретарем судового засідання до журналу судового засідання.
Ухвала слідчого судді повинна відповідати загальним вимогам щодо форми і змісту ухвал у кримінальному провадженні та ухвал про застосування запобіжних заходів, передбачених статтями 196 та 372 КПК.
6. Ухвала слідчого судді на підставі ч. 6 ст. 591 КПК може бути оскаржена в апеляційному порядку прокурором, особою, стосовно якої прийнято рішення, її захисником чи законним представником. Зміст апеляційної скарги повинен відповідати вимогам, передбаченим у ст. 396 КПК. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п\’яти днів з дня її оголошення. При цьому для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. Порядок розгляду зазначених відповідних скарг регулюється гл. 31 КПК. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили та її виконання.
7. Ухвала суду апеляційної інстанції на підставі ч. 7 ст. 591 КПК може бути оскаржена в касаційному порядку лише прокурором. Єдиною підставою такого оскарження є неправильне застосування судом норм міжнародних договорів України, якщо скасування рішення про видачу (екстрадицію) перешкоджає подальшому провадженню щодо особи, видача якої запитувалася іноземною державою. Зміст касаційної скарги повинен відповідати вимогам, передбаченим у ст. 427 КПК. Касаційна скарга на ухвалу апеляційного суду подається безпосередньо до суду касаційної інстанції (ВССУ) протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а особі, яка тримається під вартою, – у той самий строк з дня вручення їй копії судового рішення. Порядок розгляду зазначених відповідних скарг регулюється гл. 32 КПК.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code