Науково-практичний коментар до ст. 594 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 594 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 594. Витрати, пов\’язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі
1. Витрати, що виникли на території України у зв\’язку з вирішенням питання про видачу особи, а також витрати, що виникли у зв\’язку із транзитним перевезенням через територію іншої держави особи, яка видається Україні, вважаються процесуальними витратами згідно з цим Кодексом.
 
Коментар:
1. Із врахуванням положень ст. 118 КПК витрати, пов\’язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі, складаються з:
1) витрат на правову допомогу;
2) витрат, пов\’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження;
3) витрат, пов\’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів;
4) витрат, пов\’язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів;
5) витрат, що виникли у зв\’язку із транзитним перевезенням через територію іншої держави особи, яка видається Україні;
6) інших витрат, які безпосередньо пов\’язані з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі.
Безпосереднє покриття витрат, пов\’язаних з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі, передбачається міжнародними багатосторонніми договорами України:
1) ст. 24 Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 р., згідно з якою витрати, що виникли на території запитуваної сторони у зв\’язку з видачею правопорушників, покриваються цією стороною. Витрати, що виникли у зв\’язку із транзитним перевезенням через територію сторони, у якої запитується дозвіл на транзитне перевезення, покриваються запитуючою стороною. У випадку видачі правопорушників з території, яка знаходиться за межами території метрополії запитуваної сторони, витрати, пов\’язані з подорожуванням між цією територією і територією метрополії запитуючої сторони, покриваються останньою. Таке саме правило застосовується до витрат, пов\’язаних з подорожуванням між територією, яка знаходиться за межами території метрополії запитуваної сторони, і територією метрополії цієї сторони:
2) ст. 71 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р., в якій витрати, пов\’язані з видачею, несе договірна сторона, на території якої вони виникли, а витрати, пов\’язані з транзитним перевезенням, – договірна сторона, що звернулася з клопотанням про таке перевезення.
Покриття витрат, пов\’язаних з вирішенням питання про видачу особи іноземній державі, може передбачатися міжнародними двосторонніми договорами України. Наприклад, за ст. 21 Договору між Україною та Республікою Індія про видачу правопорушників витрати, що виникли на території запитуваної договірної сторони у зв\’язку із запитом про видачу правопорушника, покриваються цією стороною.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code