Науково-практичний коментар до ст. 601 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 601 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 601. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави
1. З моменту перейняття компетентним органом іншої держави кримінального провадження відповідні органи України не мають права здійснювати будь-які процесуальні дії щодо особи у зв\’язку з кримінальним правопорушенням, щодо якого передано кримінальне провадження, інакше, ніж на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги з боку держави, яка перейняла кримінальне провадження.
2. Закриття компетентним органом іноземної держави переданого кримінального провадження на стадії досудового розслідування не перешкоджає відновленню провадження в Україні та подальшому розслідуванню в порядку, передбаченому цим Кодексом, якщо міжнародним договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України, не встановлено інше.
 
Коментар:
1. Моментом перейняття компетентним органом іншої держави кримінального провадження вважається час отримання від запитуваної держави повідомлення про перейняття кримінального переслідування.
Виконання запиту про міжнародну правову допомогу у переданому для подальшого розслідування кримінальному провадженні здійснюється у загальному порядку, передбаченому статтями 554-560 КПК.
2. У разі відсутності спеціальної заборони на такі дії міжнародним договором закриття компетентним органом іноземної держави переданого кримінального провадження на стадії досудового розслідування не перешкоджає відновленню провадження та подальшому розслідуванню в Україні. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 21 Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних справах 1972 р. подальшому здійсненню кримінального переслідування не перешкоджатиме й інформування запитуваною державою про своє рішення відкликати згоду на прийняття клопотання.
Згідно зі ст. 76 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. кожна з Договірних Сторін під час розслідування злочинів і розгляду кримінальних справ судами враховує передбачені законодавством Договірних Сторін обставини, що пом\’якшують або обтяжують відповідальність, незалежно від того, на території якої Договірної Сторони вони виникли.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code