Науково-практичний коментар до ст. 609 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 609 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 609. Порядок розгляду запиту (клопотання) про передачу громадянина України, засудженого судом іноземної держави, для відбування покарання в Україні
 
1. Запит уповноваженого (центрального) органу іноземної держави про передачу для відбування покарання в Україні засудженого судом цієї держави до позбавлення волі громадянина України, а також клопотання такого засудженого або його законного представника чи родича про передачу розглядається Міністерством юстиції України в розумний строк.
2. Після порушення перед Міністерством юстиції України клопотання про прийняття громадянина України, засудженого судом іноземної держави до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання в Україні та підтвердження громадянства України цієї особи Міністерство юстиції України запитує у відповідного органу іноземної держави документи, необхідні для вирішення питання по суті.
3. Після надходження всіх необхідних документів Міністерство юстиції України протягом місяця розглядає надіслані матеріали та в разі прийняття рішення щодо прийняття громадянина України, засудженого судом іноземної держави, для подальшого відбування покарання на території України звертається до суду з клопотанням про приведення вироку сулу іноземної держави у відповідність Із законодавством України. Якщо запит і додаткові матеріали надійшли іноземною мовою, строк розгляду продовжується до трьох місяців.
4. У разі відмови Міністерством юстиції України в задоволенні запиту (клопотання) про передачу засудженої особи в Україну відповідна інформація направляється державі, судом якої ухвалено вирок, а також особі, за ініціативою якої розглядалося питання передачі засудженої особи, з роз\’ясненням підстав такої відмови.
5. У разі задоволення запиту Міністерство юстиції України направляє державі, судом якої ухвалено вирок, інформацію про це разом з копією ухвали суду за результатами розгляду клопотання згідно з частиною третьою цієї статті.
 
Коментар:
1. Особу, засуджену на території однієї Сторони, може бути передано на територію іншої Сторони для відбування призначеного їй покарання. З цією метою засуджена особа може висловити державі винесення вироку або державі виконання вироку своє побажання бути переданою згідно з Конвенцією про передачу засуджених осіб (далі – Конвенція). Із запитом про передачу засудженої особи може звертатися як держава винесення вироку, так і держава виконання вироку (ст. 2 Конвенції).
Якщо засуджена особа висловила державі винесення вироку побажання бути переданою за вищевказаною Конвенцією, така держава інформує про це державу виконання вироку у можливі найкоротші строки після того, як рішення станс остаточним.
Інформація включає:
1) прізвище, дату і місце народження засудженої особи;
2) її постійну адресу, якщо вона є, у державі виконання вироку;
3) виклад фактів, на яких ґрунтується вирок;
4) характер, тривалість покарання і дату, з якої починається його обчислення.
Засуджену особу інформують у письмовій формі про будь-які заходи, вжиті державою винесення вироку або державою виконання вироку, а також про будь-які рішення, прийняті кожною державою у відповідь на запит про її передачу (ст. 4 Конвенції).
Запити про передачу і відповіді на них виконуються у письмовій формі. Вони надсилаються міністерством юстиції держави, яка звертається із запитом, міністерству юстиції держави, до якої звернено запит. Відповіді надсилаються тими самими каналами.
Будь-яка Сторона може у заяві на ім\’я Генерального секретаря Ради Європи повідомити про те, що вона буде використовувати інші канали зв\’язку.
Держава, до якої звернено запит, у найкоротші строки інформує державу, яка звертається із запитом, про те, погоджується вона, чи ні на передачу засудженої особи, про яку йдеться у залиті (ст. 6 Конвенції).
Держава виконання вироку на прохання держави винесення вироку надсилає їй:
а) документ або заяву, що свідчить про те, що засуджена особа є громадянином цієї держави;
б) копію тексту відповідного закону держави виконання вироку, який передбачає, що дія або бездіяльність, на підставі якої було винесено вирок у державі винесення вироку, є кримінальним злочином згідно із законодавством держави виконання вироку або була б кримінальним злочином у разі вчинення на її території.
У разі отримання запиту про передачу засудженої особи держава винесення вироку надає державі виконання вироку, якщо тільки одна з держав вже не повідомила про свої заперечення щодо передачі засудженої особи, такі документи:
а) засвідчену копію рішення суду і тексту закону, на якому воно ґрунтується;
б) документ про тривалість вже відбутої частини строку покарання, включаючи інформацію про будь-яке попереднє ув\’язнення, звільнення від покарання і про будь-які інші обставини, що стосуються виконання вироку;
в) заяву, що містить згоду на передачу засудженої особи;
г) у разі необхідності, будь-які довідки про стан здоров\’я і поведінку засудженої особи, інформацію про поводження з нею у державі винесення вироку і будь-які рекомендації щодо подальшого поводження з нею у державі виконання вироку.
До звернення із запитом про передачу засудженої особи або до прийняття рішення щодо згоди або незгоди на таку передачу кожна держава може звернутися із проханням надати їй будь-який із документів чи будь-яку із заяв (ст. 6 Конвенції).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code