Науково-практичний коментар до ст. 614 Кримінального процесуального кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 614 Кримінального процесуального кодексу України

Стаття 614. Визнання та виконання вироків міжнародних судових установ
1. Визнання та виконання в Україні вироків міжнародних судових установ, а також прийняття осіб, засуджених такими судами до позбавлення волі, здійснюються згідно з правилами цього Кодексу на підставі міжнародного договору, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою України.
 
Коментар:
1. Важливим є питання при розгляді визнання і виконання рішень іноземних судів у кримінальних справах про їх юридичну силу. Згідно зі ст. 124 Конституції України обов\’язковими для виконання на всій території України є лише судові рішення, ухвалені судами іменем України. Таким чином, юрисдикція судів іноземних держав не може поширюватись на територію України і відповідно судові рішення однієї держави є чинними тільки на її території і не мають правових наслідків на території іншої держави без згоди останньої. Таку згоду держави можуть надавати шляхом укладання міжнародних договорів, згода на обов\’язковість яких має бути надана їх органами законодавчої влади.
Відповідно до ст. 124 Конституції України та ст. 19 ЗУ \”Про міжнародні договори України>> чинні міжнародні договори, згода на обов\’язковість яких надана ВР України, є частиною національного законодавства України.
Отже, міжнародні договори, що регулюють визнання і виконання судових рішень іноземних судів у кримінальних справах, ратифіковані парламентом, є частиною національного законодавства України. Крім того, в пп. 3,4 ст. 13 ЗУ \”Про судоустрій і статус суддів\” закріплено, що судові рішення інших держав є обов\’язковими до виконання на території України за умов, визначених законом, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов\’язковість яких надана ВР України. Невиконання судових рішень тягне відповідальність, установлену законом.
Передумовою виконання вироку іноземного суду згідно з вимогами законодавства України є його визнання. Україна при вирішенні питань про виконання вироку дотримується процедури, передбаченої підп. \”б\” п. 1 ст. 9 Конвенції про передачу засуджених осіб, тобто визнає вирок іноземної держави з використанням судової процедури нашої держави і, таким чином, замінює міру покарання, передбачену в державі винесення вироку, мірою покарання, передбаченою законодавством України за такий самий злочин. Але у будь-якому разі покарання у державі виконання вироку не може бути більш тривалим або суворим, ніж покарання, призначене у державі винесення вироку.
Під вироком іноземного суду слід розуміти будь-яке рішення, що набрало законної сили і винесено уповноваженим на це судом іноземної держави у процесі кримінального провадження.
Під виконанням вироків іноземного суду слід розуміти застосування всіх можливих законних засобів для реалізації положень міжнародних договорів, запитів про їх виконання в Україні в порядку, передбаченому національним законодавством.
Конвенція безпосередньо регулює сам порядок виконання європейських судових рішень у кримінальних справах, визначаючи загальні умови виконання і регламентуючи питання запитів про виконання, застосування запобіжних заходів, у визначених випадках, щодо засуджених осіб, порядок виконання санкцій, а також визначає міжнародні наслідки європейських судових рішень у кримінальних справах.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code