Угода про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав

Угода про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав

Угода про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав 
(укр/рос) 
 
   { Угоду ратифіковано із застереженням Законом 
     N 3592-VI ( 3592-17 ) від 06.07.2011 } 
   { Зміни до Угоди додатково див. у Протоколі ( 997_o29 ) 
     від 18.10.2011 } 
 
     Дата підписання:                    20.11.2009
     Дата ратифікації:                   06.07.2011 
                                         (із застереженням)
     Дата набрання чинності для України: 14.09.2011 
                                                Офіційний переклад 
     Уряди держав   –  учасниць  Співдружності  Незалежних  Держав 
(далі – Сторони),  керуючись Угодою  про  створення  зони  вільної 
торгівлі  (  997_051 ) від 15 квітня 1994 року та Угодою про єдину 
Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності 
Незалежних Держав ( 997_158 ) від 3 листопада 1995 року, 
     ураховуючи необхідність      належного     та     ефективного 
функціонування зони вільної торгівлі, 
     для цілей формування умов для вільного руху товарів, 
     прагнучи встановити   єдиний   порядок   визначення    країни 
походження товарів, 
     домовилися про таке: 
                             Стаття 1 
     Для цілей   застосування   заходів  тарифного  й  нетарифного 
регулювання Сторони приймають Правила визначення країни походження 
товарів, які є невід\’ємною частиною цієї Угоди. 
                             Стаття 2 
     За взаємною  згодою  Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені 
зміни  та  доповнення,  що  є   її   невід\’ємною   частиною,   які 
оформляються  протоколами,  що  набирають  чинності  відповідно до 
статті 4 цієї Угоди. 
                             Стаття 3 
     Спірні питання  між  Сторонами,   які   виникають   під   час 
застосування й тлумачення положень цієї Угоди,  вирішуються шляхом 
консультацій та переговорів Сторін. 
                             Стаття 4 
     Ця Угода набирає чинності після закінчення  30  днів  з  дати 
отримання   депозитарієм   третього   повідомлення  про  виконання 
Сторонами,  які  підписали   її,   внутрішньодержавних   процедур, 
необхідних для набрання нею чинності. 
     Для Сторін,   які   виконали   внутрішньодержавні   процедури 
пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати 
отримання депозитарієм відповідних документів. 
     Ця Угода  укладається на невизначений строк.  Кожна зі Сторін 
може вийти із цієї Угоди,  надіславши письмове повідомлення про це 
депозитарієві.  У  такому разі ця Угода припиняє свою дію стосовно 
цієї Сторони через 6 місяців з дати отримання депозитарієм  такого 
повідомлення. 
                             Стаття 5 
     Ця Угода  після набрання нею чинності відкрита для приєднання 
будь-якої  держави  –  учасниці  Співдружності  Незалежних  Держав 
шляхом передачі депозитарієві документа про приєднання. 
     Для держави,  яка  приєднується,  ця  Угода  набирає чинності 
після закінчення 30 днів з дати отримання  депозитарієм  документа 
про приєднання. 
     Учинено в   місті  Ялта  20  листопада  2009  року  в  одному 
оригінальному примірнику російською мовою.  оригінальний примірник 
зберігається   у  Виконавчому  комітеті  Співдружності  Незалежних 
Держав,  який надішле кожній державі,  що підписала цю  Угоду,  її 
засвідчену копію. 
 За Уряд                                    За Уряд 
 Азербайджанської Республіки                Російської Федерації 
 (Підпис)                                   (Підпис) 
 За Уряд                                    За Уряд 
 Республіки Білорусь                        Республіки Таджикистан 
 (Підпис)                                   (Підпис) 
 За Уряд                                    За Уряд 
 Республіки Вірменія                        Туркменістану 
 (Підпис)                                   – 
 За Уряд                                    За Уряд 
 Республіки Казахстан                       Республіки Узбекистан 
 (Підпис із застереженням)                  – 
 За Уряд                                    За Уряд 
 Киргизької Республіки                      України 
 (Підпис із застереженням)                  (Підпис 
                                            із застереженням) 
 За Уряд 
 Республіки Молдова 
 (Підпис) 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code