Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року

Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року 
                            (укр/рос) 
 
   { Про участь у Конвенції див. Закон N 117/94-ВР 
     ( 117/94-ВР ) від 15.07.94 } 
 
  { Текст поправок до Конвенції, які вступили в дію 01.10.2005, 
                          див. у Листі Державної митної служби
    N 19/110-ЕП ( v_110342-06 ) від 21.02.2006 } 
  { Додатково див. Рекомендацію, наведену у Листі Державної 
    митної служби N 19/687-ЕП ( v_687342-08 ) від 29.05.2008 } 
 
     Дата підписання:                    14.11.1975
     Правонаступництво:                  15.07.1994
     Дата набрання чинності для України: 11.10.1994 
     Договірні Сторони, 
     бажаючи сприяти полегшенню міжнародного перевезення  вантажів 
дорожніми транспортними засобами, 
     вважаючи, що  поліпшення  умов  перевезень є одним з істотних 
факторів розвитку співробітництва між ними, 
     висловлюючи на    користь    спрощення     і     гармонізації 
адміністративних,  зокрема  прикордонних,  формальностей  в галузі 
міжнародних перевезень, 
     погодилися про таке: 
                             ГЛАВА I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
                          a) Визначення 
                             Стаття 1 
     При застосуванні цієї Конвенції: 
     a) термін \”операція  МДП\”  означає  перевезення  вантажу  від 
митниці   місця   відправлення  до  митниці  місця  призначення  з 
дотриманням процедури,  так званої процедури МДП,  встановленої  у 
цій Конвенції; 
     b) термін  \”ввізне  або  вивізне  мито та збори\” означає мито 
митниці та всі інші види мита,  податки,  збори та інші  суми,  що 
справляються  при  ввозі або вивозі або в зв\’язку із ввезенням або 
вивезенням  вантажів,  але  крім  сум  та  зборів,  обмежених   за 
величиною до приблизної вартості наданих послуг; 
     c) термін  \”дорожній  транспортний  засіб\”  означає не тільки 
механічний дорожній транспортний засіб, але також будь-який причіп 
або   напівпричіп,   призначений   для   його  буксирування  таким 
транспортним засобом; 
     d) термін  \”состав  транспортних  засобів\”  означає  зчеплені 
транспортні  засоби,  що  беруть  участь у дорожньому русі як одне 
ціле; 
     e) термін  \”контейнер\”   означає   транспортне   устаткування 
(клітка, знімна цистерна або інший подібний пристрій): 
        i) являє  собою  повністю  або  частково  закриту ємкість, 
призначену для завантаження в неї вантажів; 
        ii) має постійний характер і тому  є  досить  міцним,  щоб 
слугувати для багаторазового використання; 
        iii) спеціально  сконструйоване для полегшення перевезення 
вантажів одним або декількома  видами  транспорту  без  проміжного 
перевантаження вантажів; 
        iv) сконструйоване  таким  чином,  щоб було полегшено його 
перевантаження, зокрема, з одного виду транспорту на інший; 
        v) сконструйовано таким чином,  щоб його можна було  легко 
завантажувати і розвантажувати; 
        vi) має внутрішній об\’єм не менше одного кубічного метра. 
     \”Знімні кузови\” розглядаються як контейнери; 
     f) термін   \”митниця  місця  відправлення\”  означає  будь-яку 
митницю Договірної Сторони, де для всього вантажу або частини його 
розпочинається міжнародне перевезення з дотриманням процедури МДП; 
     g) термін   \”митниця   місця  призначення\”  означає  будь-яку 
митницю Договірної Сторони, де для всього вантажу або частини його 
закінчується міжнародне перевезення з дотриманням процедури МДП; 
     h) термін   \”проміжна   митниця\”   означає  будь-яку  митницю 
Договірної Сторони,  через яку дорожній транспортний засіб, состав 
транспортних засобів або контейнер ввозиться або вивозиться в ході 
операції МДП; 
     j) термін \”особа\” означає як фізичну, так і юридичну особу; 
     k) термін  \”великовагові   і   громіздкі   вантажі\”   означає 
будь-який  громіздкий  або  важкий предмет,  який через свою вагу, 
розміри  або  характер  звичайно  не  перевозиться   в   закритому 
дорожньому транспортному засобі або в закритому контейнері; 
     l) термін \”гарантійне об\’єднання\” означає об\’єднання, визнане 
митними  органами  Договірної  Сторони  гарантом  для  осіб,   які 
використовують процедуру МДП. 
                      b) Сфера застосування 
                             Стаття 2 
     Ця Конвенція стосується перевезення вантажів, що здійснюється 
без їхнього проміжного  перевантаження,  в  дорожніх  транспортних 
засобах,   составах   транспортних   засобів  або  контейнерах,  з 
перетинанням одного  або  декількох  кордонів  від  митниці  місця 
відправлення   однієї   з   Договірних  Сторін  до  митниці  місця 
призначення іншої Договірної Сторони або тієї ж Договірної Сторони 
за  умови,  що деяка частина операції МДП між її початком і кінцем 
провадиться автомобільним транспортом. 
                             Стаття 3 
     Положення цієї Конвенції застосовуються за умови, що: 
     a) перевезення провадяться: 
        i) у дорожніх транспортних засобах,  составах транспортних 
засобів  або  контейнерах,  попередньо  допущених до перевезення з 
дотриманням умов, зазначених у главі III a); або 
        ii) в інших дорожніх транспортних засобах,  інших составах 
транспортних засобів або інших контейнерах у разі дотримання умов, 
зазначених у главі III c); 
     b) перевезення гарантуються об\’єднаннями,  визнаними згідно з 
положеннями  статті 6,  і мають провадитися з застосуванням книжки 
МДП,  що  відповідає  зразку,  наведеному  в  додатку  1  до  цієї 
Конвенції. 
                       c) Основні положення 
                             Стаття 4 
     Вантажі, що   перевозяться   з   дотриманням  процедури  МДП, 
звільняються від сплати або депозиту ввізних чи вивізних  мита  та 
зборів у проміжних митницях. 
                             Стаття 5 
     1. Вантажі,   перевезені   з   дотриманням  процедури  МДП  у 
запломбованих   дорожніх   транспортних   засобах,   запломбованих 
составах  транспортних  засобів або запломбованих контейнерів,  як 
правило, звільняються від митного огляду в проміжних митницях. 
     2. Проте з метою запобігання зловживанням митні органи можуть 
у  виняткових  випадках  і,  зокрема,  у  разі наявності підозри в 
порушеннях провадити в цих митницях огляд вантажів. 
                             ГЛАВА II 
                        ВИДАЧА КНИЖОК МДП 
              Відповідальність гарантійних об\’єднань 
                             Стаття 6 
     1. Кожна з Договірних  Сторін  може,  встановивши  для  цього 
відомі гарантії та на відомих умовах,  надавати деяким об\’єднанням 
право видавати безпосередньо або при посередництві об\’єднань, що є 
їхніми кореспондентами, книжки МДП і надавати гарантії. 
     2. Об\’єднання  може  бути  визнано  в  даній країні тільки за 
умови,  що надана їм  гарантія  покриває  також  відповідальність, 
прийняту  ним  на  себе  в  цій країні у зв\’язку з операціями,  що 
провадяться  із  застосуванням  книжок  МДП,  виданих   іноземними 
об\’єднаннями,  що  входять  до міжнародної організації,  до складу 
якої входить і дане об\’єднання. 
                             Стаття 7 
     Бланки книжок МДП,  що направляються гарантійним  об\’єднанням 
іноземними гарантійними об\’єднаннями, що є їхніми кореспондентами, 
або  міжнародними  організаціями,  які  звільняються  від   сплати 
ввізних  і  вивізних  мита і зборів і не піддаються при ввезенні і 
вивезенні будь-яким заборонам або обмеженням. 
                             Стаття 8 
     1. Гарантійне об\’єднання бере на себе зобов\’язання сплачувати 
належні ввізні або вивізні мито і збори, а також будь-які відсотки 
за прострочення,  які можуть належати відповідно до митних законів 
і  правил країні,  в якій виявлено порушення у зв\’язку з операцією 
МДП.  Гарантійне об\’єднання зобов\’язується сплачувати згадані вище 
суми в порядку солідарної відповідальності разом з особами, з яких 
належать ці суми. 
     2. У тих випадках,  коли законами і правилами тієї або  іншої 
Договірної  Сторони  не передбачається сплата ввізних або вивізних 
мита і зборів,  як це передбачено  вище  в  пункті  1,  гарантійне 
об\’єднання  зобов\’язується  на  подібних умовах сплатити суму,  що 
дорівнює сумі ввізних або вивізних  мита  і  зборів  та  будь-яких 
відсотків за прострочення. 
     3. Кожна Договірна Сторона повинна встановлювати максимальний 
розмір сум,  сплати яких за однією книжкою МДП можна вимагати  від 
гарантійного об\’єднання на основі положень вищенаведених пунктів 1 
і 2. 
     4. Гарантійне   об\’єднання   стає   відповідальним   стосовно 
компетентних  органів  країни,  у  якій  розташовано митницю місця 
відправлення,  з моменту прийняття книжки МДП  цією  митницею  для 
оформлення.  В наступних країнах,  по території яких продовжується 
перевезення   вантажів   з   дотриманням   процедури    МДП,    ця 
відповідальність починається з моменту ввезення вантажу або,  якщо 
операція МДП призупиняється відповідно до положень пунктів 1  і  2 
статті  26,  –  з  моменту  прийняття  книжки  МДП  для оформлення 
митницею, у якій операція МДП поновлюється. 
     5. Гарантійне об\’єднання несе відповідальність не  тільки  за 
вантажі, перераховані в книжці МДП, але також за будь-які вантажі, 
які не були перелічені в цій книжці, і знаходяться в запломбованій 
частині  дорожнього  транспортного  засобу  або  у  запломбованому 
контейнері.  Об\’єднання не несе  відповідальності  за  жодні  інші 
вантажі. 
     6. З метою визначення сум мита і зборів, згаданих у пунктах 1 
і 2 цієї статті,  дані,  що стосуються вантажів, вписані до книжки 
МДП,   визнаватимуться   дійсними,   оскільки   не  буде  доведене 
протилежне. 
     7. Коли настає строк платежу сум,  зазначених у пунктах 1 і 2 
цієї  статті,  компетентні  органи  повинні,  в  міру  можливості, 
вимагати сплати цих сум у особи або  осіб,  з  яких  безпосередньо 
належать  ці  суми,  до  того  як  пред\’явити  позов  гарантійному 
об\’єднанню. 
                             Стаття 9 
     1. Гарантійне об\’єднання встановлює термін  дії  книжки  МДП, 
зазначаючи  дату  його закінчення,  після якої книжка не може бути 
подана до митниці місця відправлення для її митного оформлення. 
     2. Якщо книжку було прийнято для  оформлення  митницею  місця 
відправлення  в останній день терміну її дії або до цієї дати,  як 
це передбачено в пункті 1 цієї статті, книжка дійсна до завершення 
операції МДП у митниці місця призначення. 
                            Стаття 10 
     1. Митне   оформлення   книжки  МДП  може  бути  зроблено  із 
застереженнями або без застережень; якщо зроблені застереження, то 
вони  повинні  належати  до фактів,  пов\’язаних із самою операцією 
МДП. Ці факти мають бути зазначені в книжці МДП. 
     2. Якщо митні органи тієї або іншої  країни  оформили  книжку 
МДП   без   застережень,   вони  не  можуть  більше  вимагати  від 
гарантійного об\’єднання сплати сум,  зазначених у пунктах  1  і  2 
статті 8, за винятком випадків, коли свідоцтво про проведене митне 
оформлення було отримано протизаконним або обманним шляхом. 
                            Стаття 11 
     1. У разі неоформлення книжки МДП або якщо це оформлення було 
зроблено з застереженнями, компетентні органи не будуть мати права 
вимагати від гарантійного  об\’єднання  сплати  сум,  зазначених  у 
пунктах 1 і 2 статті 8, якщо протягом річного терміну, починаючи з 
дати прийняття книжки МДП для оформлення цими  органами,  вони  не 
повідомили  письмово  гарантійне  об\’єднання про відмову в митному 
оформленні  або  про  оформлення  з  застереженням.  Це  положення 
застосовується   також   у  разі  митного  оформлення,  отриманого 
протизаконним або обманним шляхом,  однак у такому випадку  термін 
встановлюється в два роки. 
     2. Вимога  про сплату сум,  зазначених у пунктах 1 і 2 статті 
8,  надсилається гарантійному об\’єднанню не раніше  як  через  три 
місяці  з  дня повідомлення цього об\’єднання про відмову в митному 
оформленні книжки,  про її  оформлення  з  застереженням  або  про 
оформлення,  одержане  протизаконним  чи  обманним  шляхом,  і  не 
пізніше,  як через два роки,  починаючи з того ж  дня.  Проте,  що 
стосується  справ,  переданих на розгляд суду протягом зазначеного 
вище  дворічного  терміну,  вимога  про  сплату  перепроваджується 
протягом одного року з дня набуття чинності судового рішення. 
     3. Для  сплати  необхідних  сум  гарантійне  об\’єднання має у 
своєму  розпорядженні  тримісячний  термін,   починаючи   з   дати 
надіслання йому вимоги про сплату.  Сплачені суми будуть повернуті 
об\’єднанню,  якщо  протягом  двох  років,  що  настають  за  датою 
пред\’явленої йому вимоги про сплату,  митним органам будуть подані 
переконливі докази того,  що стосовно даного перевезення  не  було 
жодних порушень. 
                            ГЛАВА III 
         ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КНИЖКИ МДП 
  a) Допущення до перевезення транспортних засобів і контейнерів 
                            Стаття 12 
     Для того щоб підпадати під дію положень розділів a) і b) цієї 
глави, кожний дорожній транспортний засіб має відповідати стосовно 
своєї конструкції та свого обладнання умовам,  наведеним у додатку 
2 до цієї Конвенції,  і  повинен  бути  допущений  до  перевезення 
згідно  з процедурою,  передбаченою в додатку 3 до цієї Конвенції. 
Свідоцтво про  допущення  має  відповідати  зразку,  наведеному  в 
додатку 4. 
                            Стаття 13 
     1. Для  того  щоб підпадати під дію положень розділів a) і b) 
цієї глави,  контейнери повинні бути сконструйовані відповідно  до 
умов, визначених в частині I додатка 7, і повинні бути допущені до 
перевезення згідно з процедурою, встановленою в частині II цього ж 
додатка. 
     2. Контейнери,  допущені  до перевезення вантажів під митними 
печатками і пломбами відповідно до Митної конвенції, що стосується 
контейнерів, 1956  року  ( 995_704 ),  угод,  що випливають з неї, 
укладених  під  егідою  Організації   Об\’єднаних   Націй,   Митної 
конвенції, що стосується контейнерів,  1972 року ( 995_c34 ),  або 
будь-яких міжнародних актів,  які можуть замінити  чи  змінити  цю 
останню  Конвенцію,  розглядаються  і  як  такі,  що  відповідають 
положенням  вищенаведеного  пункту  1  і  повинні  прийматися   до 
перевезення з дотриманням процедури МДП без нового допущення. 
                            Стаття 14 
     1. Кожна   Договірна   Сторона  залишає  за  собою  право  не 
визнавати дійсність допущення дорожніх  транспортних  засобів  або 
контейнерів,  що  не  відповідають  і  умовам,  викладеним  вище в 
статтях 12 і 13.  Проте Договірним Сторонам  не  слід  затримувати 
перевезення,  коли  виявлені  несправності незначні і не створюють 
можливостей для контрабанди. 
     2. Перед новим використанням  для  перевезення  вантажів  під 
митними печатками і пломбами будь-який дорожній транспортний засіб 
або контейнер, що не відповідає більше умовам, які стали підставою 
для  їхнього  допущення,  повинні  бути або приведені у початковий 
стан, або бути знову піддані процедурі допущення. 
       b) Процедура перевезення з застосуванням книжки МДП 
                            Стаття 15 
     1. При тимчасовому ввезенні дорожнього транспортного  засобу, 
составу  транспортних засобів або контейнера,  що використовується 
для перевезення вантажів з додержанням процедури  МДП  спеціальний 
митний документ не потрібен.  Для дорожнього транспортного засобу, 
состава транспортних засобів  або  контейнера  жодні  гарантії  не 
потрібні. 
     2. Положення пункту 1 цієї статті не перешкоджають Договірній 
Стороні   вимагати   виконання   в   митниці   місця   призначення 
формальностей,  що  передбачаються  національними  приписами,  для 
забезпечення того,  щоб після  закінчення  операції  МДП  дорожній 
транспортний засіб, состав транспортних засобів або контейнер були 
вивезені. 
                            Стаття 16 
     Коли операція МДП провадиться дорожнім  транспортним  засобом 
або  составом транспортних засобів,  на них мають бути прикріплені 
прямокутні таблички з  написом  \”TIR\”,  що  відповідають  вимогам, 
наведеним у додатку 5 до цієї Конвенції, одна табличка поміщається 
спереду,  а інша така ж табличка  ззаду  дорожнього  транспортного 
засобу або состава транспортних засобів.  Ці таблички повинні бути 
поміщені таким чином,  щоб їх  було  добре  видно,  і  мають  бути 
знімними. 
                            Стаття 17 
     1. На   кожен   дорожній  транспортний  засіб  або  контейнер 
складається  одна  книжка  МДП.  Проте  єдина  книжка   МДП   може 
складатися   на   состав  транспортних  засобів  або  на  декілька 
контейнерів,  навантажених на один дорожній транспортний засіб або 
состав   транспортних   засобів.  У  цьому  випадку  у  вантажному 
маніфесті  книжки  МДП  має  зазначатися  окремо   вміст   кожного 
транспортного  засобу,  що  складає  частину  состава транспортних 
засобів, або кожного контейнера. 
     2. Книжка МДП дійсна для виконання тільки одного перевезення. 
В  ній повинно бути не менше такої кількості відривних листків для 
прийняття книжки до митного оформлення та для її  оформлення,  яка 
необхідна для здійснення даного перевезення. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code