Оцінка товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що розміщуються на складі митного органу

Оцінка товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що розміщуються на складі митного органу

Оцінка товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що розміщуються на складі митного органу
6.1. З метою забезпечення оперативного обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що розміщуються на складах митного органу, митним органом вживаються заходи з оцінки цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
6.2. Вартість товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що приймаються на зберігання від їх власників або уповноважених ними осіб, визначається під час складання зазначених у пункті 5.1 розділу V цього Порядку первинних прибуткових документів на підставі відомостей, що надаються цими власниками або уповноваженими ними особами.
Власники або уповноважені ними особи надають посадовим особам митного органу інформацію щодо вартості товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які розміщуються на складі митного органу, а також надають для використання документи або їх копії, які підтверджують заявлену вартість (рахунки-фактури (інвойси), касові або товарні чеки, ярлики тощо).
6.3. Вартість товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.1.3-4.1.5, 4.1.7 пункту 4.1 та 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, визначається посадовою особою митниці, яка контролює передачу чи передає їх на склад митного органу, в ході складання первинних прибуткових документів. Для визначення вартості використовуються наявні товарно-транспортні документи, за якими товари переміщувались через митний кордон України, рахунки-фактури (інвойси), рахунки-проформи, інші документи, що визначають вартість цих товарів.
За відсутності документів, які підтверджують вартість товарів, або за наявності сумнівів щодо їх достовірності посадовою особою митниці, яка контролює передачу чи передає ці товари на склад митного органу, до проведення оцінки товарів залучається спеціаліст-експерт спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення чи його відокремленого підрозділу.
6.4. Вартість проб (зразків) товарів, зазначених у підпунктах 4.1.8-4.1.11 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, визначається на підставі відомостей, отриманих від посадової особи митниці, яка розміщує такі проби (зразки) на зберігання, та відображається в прибутковій накладній завідуючим.
6.5. Вартість товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.2.7 та 4.2.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку, визначається у разі можливості посадовою особою митниці, яка здійснила їх вилучення.
У випадках, коли товари, транспортні засоби комерційного призначення, тимчасово вилучені в справах про порушення митних правил, або предмети контрабанди, вилучені митним органом відповідно до кримінально-процесуального законодавства, передаються на склад митного органу без визначення вартості, а також коли товари тимчасово вилучаються у справах про порушення митних правил за статтями Кодексу, що передбачають стягнення в розмірах, визначених у відсотках від вартості цих товарів, залучення експертів є обов’язковим.
Рішення про необхідність залучення експерта приймається посадовою особою митниці, в провадженні якої знаходиться справа, шляхом винесення відповідної постанови.
Вартість вилучених фальсифікованих лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, зброї та боєприпасів не серійного виробництва встановлюється умовно на рівні 1 гривні. При цьому організація зберігання зазначених категорій товарів здійснюється у встановленому законодавством порядку.
6.6. У випадках, коли протягом строків зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу до митниці надходять документально підтверджені висновки (звіти, акти оцінки) щодо їх вартості, копія висновку (звіту, акта оцінки) в обов’язковому порядку передається завідуючому для здійснення коригування вартості цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення та подальшої передачі для відображення цієї операції в бухгалтерському обліку.
VII. Операції з товарами, що зберігаються на складах митних органів
7.1. Власники товарів або уповноважені ними особи можуть з дозволу та під контролем митного органу здійснювати з товарами, що зберігаються на складах митного органу, операції, передбачені статтями 241 та 325 Кодексу.
7.2. Операції, зазначені в статтях 241 та 325 Кодексу, здійснюються на підставі письмової заяви власника товару або уповноваженої ним особи з дозволу керівника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки.
7.3. Дозвіл оформлюється у вигляді резолюції \”Дозволено\”, що накладається на заяві керівником митного органу або особою, яка виконує його обов’язки, протягом доби з дня реєстрації цієї заяви у митному органі. Заява з відповідною резолюцією передається на склад митного органу для невідкладного інформування заявника про прийняте рішення за наявними у цій заяві контактними телефонами або шляхом надсилання на його адресу рекомендованого листа з повідомленням про вручення або повідомлення в електронній формі. У разі виникнення спірних питань щодо можливості здійснення з товарами, транспортними засобами комерційного призначення, які зберігаються на складі митного органу, операцій, зазначених у заяві, розгляд такої заяви здійснюється протягом трьох робочих днів.
У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на проведення операцій керівник митного органу або особа, яка виконує його обов’язки, накладає на заяві резолюцію \”Заборонено\” із зазначенням причин і підстав відмови, про що заявник невідкладно інформується рекомендованим листом з повідомленням про вручення або повідомленням в електронній формі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code