Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму митного складу

Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму митного складу

Особливості виконання митних формальностей відповідно до митного режиму митного складу
1. Для розміщення товарів, поміщених у митний режим митного складу, використовуються митні склади (далі – МС) або склади митних органів.
2. Здійснення контролю за дотриманням умов митного режиму митного складу та за товарами, розміщеними на МС, покладається на митницю оформлення.
3. До особливостей функціонування МС, що відповідно до статті 425 Кодексу встановлюються процедурою експлуатації такого складу (далі – Процедура), зокрема, належать:
регламент інформаційного обміну між митницею оформлення та утримувачем МС;
порядок обліку, зберігання та перевірки митного забезпечення, знятого з товарів, транспортних засобів комерційного призначення тощо.
4. Підтримання режиму зони митного контролю на МС організовується та забезпечується утримувачем МС відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згідно з Процедурою і рішенням про створення зони митного контролю, передбаченим Порядком створення зон митного контролю, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/21191.
5. Товари зберігаються на МС з обов’язковим накладенням відповідного забезпечення утримувача МС та, крім випадків, визначених законодавством України з питань державної митної справи, митного забезпечення посадової особи митниці оформлення.
6. Для розміщення товарів на МС, розташованих на територіях морських і річкових портів, аеропортів, залізничних станцій, у межах яких є пункти пропуску через державний кордон України, та їх реекспорту згідно зі статтею 123 Кодексу застосовуються електронні повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
7. Товари можуть бути розміщені на МС без вивантаження цих товарів з транспортних засобів відповідно до статті 427 Кодексу.
8. Транспортні засоби, що переміщують митною територією України товари під митним контролем, можуть розміщуватися на МС з метою здійснення повного або часткового розвантаження, перевантаження, навантаження, дозавантаження, усунення пошкоджень упаковки товарів, заміни транспортного засобу (тягача, причепа тощо).
Розміщення на МС товарів, поміщених в інші, ніж митний склад, митні режими (транзиту, тимчасового ввезення, переробки на митній території, експорту, тимчасового вивезення, переробки за межами митної території) для їх зберігання, перевантаження або дозавантаження транспортного засобу, здійснюється на підставі МД, раніше оформленої відповідно до таких інших митних режимів, або документа, що її замінював, – накладної УМВС (СМГС), накладної ЦIМ (СIМ), накладної ЦIМ/УМВС (ЦИМ/СМГС, CIM/SMGS), книжки МДП (Carnet TIR) тощо. Про необхідність розміщення на МС таких товарів утримувач МС надсилає митниці оформлення електронне повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
9. Митний режим товарів, які ввезені на МС у зв’язку з необхідністю проведення операцій, зазначених у пункті 8 цього розділу, не змінюється, якщо після проведення таких операцій ці товари вивозяться з МС згідно з митним режимом, у який вони поміщені. Вивезення з МС таких товарів здійснюється на підставі відповідної МД, за якою ці товари були розміщені на МС, або документа, що її замінював. Про необхідність вивезення з МС таких товарів утримувач МС надсилає митниці оформлення електронне повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
10. Виконання операцій, зазначених у пункті 8 цього розділу, організовується та забезпечується утримувачем МС відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згідно з Процедурою. Облік товарів і транспортних засобів, що розміщуються на МС для проведення зазначених операцій та випускаються з МС після їх проведення, здійснюється утримувачем МС у встановленому порядку.
Інформація про виконання операцій, зазначених у пункті 8 цього розділу, вноситься в установленому порядку до відповідних документів, що використовуються митними органами для здійснення митного контролю.
11. На МС, обладнаних системою відеоспостереження, що відповідає установленим вимогам та забезпечує можливість здійснення посадовими особами митниці оформлення контролю за функціонуванням МС та операціями з товарами, що зберігаються на МС, в режимі реального часу з використанням інформаційних технологій, за умови визначення Процедурою регламенту інформаційного обміну між митницею оформлення і утримувачем МС, з дозволу митниці оформлення можуть ввозитися, зберігатися або вивозитися товари без накладення митного забезпечення посадової особи митниці оформлення та без присутності на МС посадової особи митниці оформлення. Для отримання дозволу на ввезення або вивезення партії товарів на МС без присутності посадової особи митниці оформлення утримувач МС надсилає митниці оформлення електронне повідомлення відповідного типу за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
12. Розміщення на МС товарів з метою їх тимчасового зберігання відповідно до частини четвертої статті 201 Кодексу здійснюється у порядку, встановленому Положенням про склади тимчасового зберігання, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 2012 року № 613, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 року за № 1307/21619.
13. Товари, що поміщуються у митний режим митного складу, декларуються митному органу утримувачем цього МС. Декларування товарів при зміні митного режиму митний склад на інший митний режим здійснюється Декларантом, у тому числі утримувачем МС, в установленому порядку.
14. З товарами, що зберігаються на МС, можуть проводитися операції відповідно до вимог законодавства України з питань державної митної справи та згідно з Процедурою. Дозвіл на проведення з товарами, що зберігаються на МС, операцій, що відповідно до Кодексу потребують такого дозволу, надається митницею оформлення на підставі заяви утримувача МС за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, поданої у формі документа на папері або у формі електронного повідомлення, підписаного електронним цифровим підписом.
15. Строк зберігання товарів на МС, у тому числі в митному режимі митного складу, продовжується митницею оформлення в межах граничного строку, установленого Кодексом, на підставі заяви утримувача МС за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, поданої у формі документа на папері або у формі електронного повідомлення, підписаного електронним цифровим підписом.
V. Особливості виконання митних формальностей відповідно до митних режимів переробки на митній території та переробки за межами митної території
1. У цьому розділі терміни вживаються в такому значенні:
дозвіл на переробку – письмовий дозвіл митного органу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території або митний режим переробки за межами митної території;
заявник режиму переробки – підприємство-резидент, яке отримало дозвіл митного органу на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території або митний режим переробки за межами митної території;
переробник – підприємство-резидент, яке за дорученням заявника режиму переробки на митній території та з дозволу митного органу виконує окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України;
режим переробки – митний режим переробки на митній території та/або митний режим переробки за межами митної території.
2. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території надається за заявою Декларанта керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, у зоні діяльності якого буде розпочато або здійснено повний цикл операцій з переробки товарів на митній території України.
Митне оформлення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється митним органом, яким надано відповідний дозвіл на переробку.
Дозвіл на поміщення у митний режим переробки на митній території товарів, переробка яких буде здійснюватися у зоні діяльності Київської регіональної митниці, за заявою Декларанта може бути надано керівником або вповноваженою ним посадовою особою Київської обласної митниці або відповідного митного поста, що входить до складу Київської обласної митниці.
Якщо товари, ввезені на митну територію України для переробки, пред’являються для митного оформлення митному органу, яким відповідний дозвіл на переробку не надавався, митне оформлення таких товарів здійснюється таким митним органом відповідно до частини четвертої статті 247 Кодексу.
3. Дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території надається за заявою Декларанта керівником або вповноваженою ним посадовою особою митного органу, яким відповідно до частини третьої статті 247 Кодексу буде здійснено митне оформлення цих товарів у митний режим переробки за межами митної території.
4. Якщо окремі операції або повний цикл переробки товарів на митній території України здійснюватимуться переробником (переробниками), то в заяві мають бути зазначені відомості про всіх переробників, які будуть здійснювати переробку чи окремі операції з переробки товарів на митній території України, в тому числі зберігання товарів, що розміщуються в митний режим переробки, та продуктів переробки.
До заяви також вноситься інформація про інші митні органи, в яких передбачається здійснення митного оформлення продуктів переробки товарів, залишків і відходів переробки.
Разом із заявою митному органу подаються копії документів, визначених у статтях 149 або 165 Кодексу, засвідчені в установленому порядку.
У разі якщо передбачається здійснення зазначених у пункті 1 частини другої статті 150 Кодексу операцій з переробки товарів, Декларант подає митному органу також і додаток до заяви, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.
Дозвіл митного органу на переробку товарів на митній території є одночасно дозволом на виконання окремих операцій або повного циклу переробки товарів на митній території України переробником (переробниками), зазначеним(и) у заяві.
5. Для прийняття рішення про надання дозволу на переробку митним органом:
здійснюється детальний аналіз документів, поданих для розгляду;
вивчаються державні стандарти й стандарти підприємства, технічні умови, описи та креслення, відповідно до яких має здійснюватися переробка товарів, поміщених у митний режим переробки;
розглядаються можливість дотримання підприємством установлених законодавством умов переробки, технологічні особливості процесу переробки та можливість ідентифікації товарів, поміщених у митний режим переробки в продуктах переробки.
6. Видачі дозволу на поміщення товарів у митний режим може передувати огляд територій, приміщень складів та інших місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають митному контролю, з метою встановлення наявності у заявника режиму переробки та/або переробника:
технологічного обладнання, що забезпечує виконання операцій з переробки, зазначених у заяві підприємства, а також отримання продуктів переробки за найменуваннями та у кількості, зазначених у заяві підприємства, з товарів, які згідно із заявою планується помістити у режим переробки на митній території;
приміщень (резервуарів, майданчиків), призначених для зберігання всіх найменувань та кількості товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки, зазначених у заяві, з метою встановлення їх відповідності заявленим відомостям;
умов для забезпечення обліку та зберігання товарів, поміщених у митний режим переробки, й продуктів переробки та унеможливлення несанкціонованого вилучення їх з місць переробки та зберігання;
можливості забезпечення дотримання установлених законодавством норм переробки, у тому числі технологічних особливостей процесу переробки та можливості ідентифікації перероблених товарів у продуктах переробки.
Рішення щодо проведення такого огляду приймається в установленому порядку посадовою особою митного органу, якою згідно з Кодексом та цим Порядком надається дозвіл на поміщення товарів у митний режим переробки на митній території, з урахуванням номенклатури товарів, що піддаються операціям з переробки, характеристики таких операцій та інших обставин, із визначенням завдань для такого огляду.
7. За відсутності в підприємства технологічної можливості забезпечити роздільне зберігання товарів, поміщених у митний режим переробки, та продуктів їх переробки від інших товарів для еквівалентних товарів допускається невідокремлене зберігання.
8. Рішення про надання дозволу на переробку товарів або про відмову у наданні такого дозволу оформлюється митним органом шляхом заповнення відповідних розділів заяви.
Строк переробки товарів встановлюється митним органом відповідно до статей 151 і 166 Кодексу та зазначається в дозволі на переробку. За заявою підприємства строк переробки товарів продовжується митницею оформлення з унесенням відповідних змін до дозволу на переробку.
Переміщення товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території, або продуктів переробки здійснюється з дозволу митного органу. Дозвіл на переміщення товарів між переробниками надається митним органом шляхом унесення до розділу \”Рішення митного органу\” заяви запису \”Дозволено переміщення між переробниками\”.
Про прийняте рішення митний орган зобов’язаний невідкладно письмово або в електронній формі повідомити особу, яка звернулася із заявою.
У разі прийняття рішення про відмову у наданні дозволу на переробку митний орган зобов’язаний повідомити про причини та підстави такої відмови.
Завірена митним органом копія дозволу або відмови у наданні такого дозволу залишається у справах цього митного органу разом із копіями документів, поданих разом із заявою.
9. Еквівалентна компенсація допускається щодо товарів, зазначених в додатку до заяви за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
10. Рішення про відкликання дозволу оформлюється листом митного органу, в якому зазначаються дата й причини відкликання цього дозволу та повідомляються права й обов\’язки заявника режиму переробки та переробника (якщо окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів здійснюються переробником). Лист реєструється в установленому порядку в митному органі та видається або надсилається поштою (з повідомленням про вручення) особі, відповідальній за дотримання митного режиму.
11. Продукти переробки до завершення строку переробки товарів підлягають митному оформленню митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, в обраний Декларантом митний режим залежно від умов зовнішньоекономічного договору (контракту) та з додержанням вимог Кодексу й інших нормативно-правових актів України з питань державної митної справи.
12. Митне оформлення продуктів переробки, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, при їх реекспорті здійснюється митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, на підставі МД на такі продукти переробки з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із наведенням їх кількості та вартості.
Декларант має право заявити українські товари (крім палива та енергії), що повністю використані під час переробки іноземних товарів, у митний режим експорту.
13. Відходи, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, та підлягають видаленню відповідно до законодавства України з дозволу митного органу, перебувають під митним контролем до моменту подання власником цих відходів або вповноваженою ним особою документів, які підтверджують видалення відходів (договорів, актів приймання-передавання, актів видалення тощо) шляхом виконання операцій, зазначених у позиціях D 1-D 15 розділу А додатка 1 до Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120 (зі змінами). Документи, які підтверджують видалення відходів, долучаються до відповідної МД, за якою було здійснено випуск товарів у митний режим переробки на митній території.
14. Залишки і відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються за межами цієї території, митному контролю та митному оформленню не підлягають.
15. Контроль за дотриманням режиму переробки на митній території завершується після здійснення митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до статті 160 Кодексу та залишків і відходів переробки відповідно до статті 157 Кодексу.
16. Контроль за дотриманням режиму переробки за межами митної території завершується після здійснення у повному обсязі митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до статті 173 Кодексу.
17. Організація, координація та безпосереднє здійснення контролю за дотриманням вимог митного режиму переробки покладається на митницю оформлення.
18. Окремі митні формальності можуть виконуватись митним органом, у зоні діяльності якого перебувають товари, поміщені в митний режим переробки, продукти їх переробки, залишки або відходи, за рішенням цього органу, або за зверненням митниці оформлення, або за дорученням Державної митної служби України, або за зверненням заявника режиму переробки чи переробника.
19. Особа, відповідальна за дотримання митного режиму переробки, на письмову вимогу митниці оформлення невідкладно повідомляє про місцезнаходження товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів.
20. Наявність, стан товарів, що перебувають у митному режимі переробки, а також їх цільове використання контролюються митними органами із застосуванням форм митного контролю, визначених статтею 336 Кодексу.
Вибірковість та періодичність здійснення митного контролю визначається з урахуванням положень статті 320 Кодексу, характеристики товарів, мети, строку та інших умов перебування товарів у митному режимі переробки.
21. Для забезпечення контролю за товарами, що перебувають у митному режимі переробки, а також обміну інформацією між митними органами стосовно таких товарів використовується ЄАІС.
До ЄАІС вноситься інформація про митні формальності, що виконуються відносно товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів, зокрема про:
надання дозволу на переробку, перелік операцій з переробки та спосіб їх здійснення;
поміщення товарів у митний режим переробки;
засоби, застосовані для ідентифікації товарів;
зміни, що вносяться до дозволу на переробку;
надання дозволу на еквівалентну компенсацію;
продовження строку переробки;
поміщення у відповідний митний режим продуктів, залишків та відходів переробки;
видалення відходів переробки;
проведення митного огляду;
складення протоколу про порушення митних правил;
накладення арешту або тимчасове вилучення товарів, поміщених у митний режим переробки, продуктів їх переробки, залишків або відходів у справі про порушення митних правил;
завершення режиму переробки;
припинення режиму переробки.
Інформація до ЄАІС вноситься посадовою особою митного органу, яким здійснюється відповідна митна формальність, невідкладно після її виконання.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code