ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 451
ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА 
пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними
1. За цією Типовою технологічною схемою здійснюється відповідно до Митного кодексу України, Законів України \”Про прикордонний контроль”, \”Про державний кордон України” та \”Про Державну прикордонну службу України” пропуск через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників (далі – транспортні засоби) і товарів, у тому числі вантажів, що переміщуються ними через державний кордон (далі – товари), визначається послідовність здійснення прикордонного і митного контролю, а також інших видів контролю під час пропуску через державний кордон.
2. Терміни, що вживаються у цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:
вільна практика – заходження судна закордонного плавання в порт та початок вантажних операцій без участі комісії на борту судна за рішенням уповноважених здійснювати відповідний контроль державних органів, що приймається на підставі відомостей, отриманих до прибуття судна, відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року;
каботаж – переміщення судна із закритим або відкритим кордоном між портами України в межах територіального моря і внутрішніх вод України. У разі слідування рекомендованим курсом судну з відкритим кордоном дозволяється тимчасовий вихід за межі територіального моря України;
судно з відкритим кордоном – судно, що прибуло з-за кордону в Україну і пройшло прикордонний контроль;
судно із закритим кордоном – судно, що прибуло з-за кордону в Україну і не пройшло прикордонний контроль, чи будь-яке судно з відкритим кордоном, яке пройшло прикордонний контроль на вибуття з України.
Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України, Законах України \”Про прикордонний контроль”, \”Про державний кордон України”, \”Про Державну прикордонну службу України” та інших нормативно-правових актах.
3. Пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і товарів здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон (далі – пункти пропуску), поза пунктами пропуску у випадках, передбачених частиною третьою статті 5 Закону України \”Про прикордонний контроль”, та на території суміжних держав у порядку, передбаченому статтею 26 зазначеного Закону.
Пропуск через державний кордон особистих речей осіб здійснюється відповідно до Митного кодексу України.
4. Про в’їзд (прибуття) у пункт пропуску осіб, транспортних засобів інформація подається органу охорони державного кордону і митному органу уповноваженими представниками адміністрації порту, аеропорту (аеродрому), прикордонної залізничної станції (залежно від виду сполучення та характеру транспортних перевезень) чи перевізників (авіакомпаній, інших транспортних організацій), які здійснюють рейсові або позарейсові (чартерні) перевезення.
Після в’їзду (прибуття) у пункт пропуску декларант, уповноважена ним особа або перевізник заявляє про готовність до контролю і пред’являє посадовим особам органу охорони державного кордону і митного органу документи, установлені Митним кодексом України, нормативно-правовими актами та міжнародними договорами (особисті, на транспортний засіб і товари).
5. Особи, транспортні засоби і товари пропускаються через державний кордон після здійснення відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо прикордонного, митного контролю, у разі автомобільного сполучення – контролю за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами, у разі повітряного сполучення – контролю на безпеку, у разі морського, річкового та поромного сполучення – контролю суден з метою забезпечення безпеки плавання.
У випадках, установлених законодавством, товари пропускаються через державний кордон після здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного контролю.
В інших випадках санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих товарів та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), в пунктах пропуску здійснюється посадовими особами митних органів у формі попереднього документального контролю відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1030.
6. У разі в’їзду (прибуття) осіб, транспортних засобів і ввезення товарів в Україну здійснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем і закінчується митним контролем, у разі виїзду (вивезення) товарів з України – розпочинається митним контролем і закінчується прикордонним контролем.
Прикордонний контроль осіб, транспортних засобів і вантажів здійснюється у місцях, визначених статтею 5 Закону України \”Про прикордонний контроль”.
Митний контроль транспортних засобів і товарів у пунктах пропуску здійснюється відповідно до типових технологічних схем митного контролю, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У разі необхідності здійснення інших, крім прикордонного і митного, видів контролю транспортних засобів і товарів посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів контролю (далі – контролюючі органи), такі особи залучаються  для проведення відповідного виду державного контролю та прибувають в пункт пропуску. Якщо такої можливості немає, транспортні засоби відправляються у пункт пропуску, куди посадові особи відповідного контролюючого органу можуть прибути.
Пропуск товарів, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється на підставі позитивних результатів здійснення державних видів контролю у митних органах відправлення. Видані контролюючими органами документи, які супроводжують транспортні засоби, що їх переміщують, і товари, митним органам не пред’являються. Посадові особи контролюючих органів до здійснення контролю не залучаються та до пункту пропуску не викликаються.
Відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів контролюючими органами України та суміжних держав може здійснюватися спільний контроль як на території України, так і за її межами.
7. На підставі переліку товарів, які підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), та відповідно до поданих декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) та форму проведення державного контролю в пункті пропуску (пункті ввезення на митну територію України):
для проведення ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю товарів посадовою особою контролюючого органу;
для проведення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного контролю, контролю за переміщенням культурних цінностей посадовою особою митного органу у формі попереднього документального контролю.
У разі коли в партії товарів, що ввозяться через пункт пропуску, є певна кількість товарів, що підлягають проведенню відповідних видів державного контролю посадовими особами контролюючих органів (крім радіологічного контролю) та попередньому документальному контролю посадовими особами митних органів, або вся партія товарів підлягає відповідним видам державного контролю, попередній документальний контроль товарів не здійснюється. Стосовно таких товарів державний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами контролюючих органів, які залучаються посадовими особами митних органів та для проведення зазначених видів державного контролю прибувають в пункти пропуску через державний кордон України.
У разі коли товари підлягають радіологічному та попередньому документальному контролю, контроль здійснюється в такій послідовності:
перший етап – радіологічний контроль посадовою особою відповідного контролюючого органу. Посадова особа митного органу передає посадовій особі відповідного контролюючого органу подані перевізником або експедитором чи уповноваженою особою товаросупровідні (товаротранспортні) документи. Після здійснення радіологічного контролю посадова особа відповідного контролюючого органу проставляє відповідні відмітки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах, які повертаються посадовій особі митного органу;
другий етап – попередній документальний контроль посадовою особою митного органу. Після здійснення попереднього документального контролю посадова особа митного органу проставляє відповідні відмітки у формі відбитків штампа та печатки на товаросупровідних (товаротранспортних) документах та вносить інформацію про проведення такого контролю до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби.
8. У пунктах пропуску для автомобільного і поромного сполучення посадовою особою митного органу здійснюється контроль за міжнародними перевезеннями пасажирів і товарів автомобільними транспортними засобами в частині та у порядку, визначеному законодавством.
9. У пунктах пропуску для повітряного сполучення відповідно до нормативно-правових актів та міжнародних договорів здійснюється контроль щодо безпеки, у ході якого посадові особи служби авіаційної безпеки аеропорту (аеродрому), авіакомпанії, органу внутрішніх справ і підрозділу охорони державного кордону проводять комплекс заходів, пов’язаних із захистом авіації від актів незаконного втручання у її діяльність (протиправні дії, посягання на безпечне функціонування авіаційних об’єктів, унаслідок якого можуть статися нещасні випадки з людьми, завдаватися майнові збитки, вчинятися захоплення чи викрадення повітряного судна, або випадки, що створюють умови для настання подібних наслідків).
10. У пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення посадовою особою інспекції державного портового нагляду здійснюється контроль суден з метою забезпечення безпеки плавання.
Усі види контролю у пунктах пропуску для морського, річкового та поромного сполучення здійснюються комісією, що складається з представників органу охорони державного кордону, митного органу, адміністрації порту та агентської організації (морського агента). У разі коли законодавством передбачено здійснення інших видів контролю, до складу комісії включаються представники відповідних контролюючих органів. Для здійснення митного контролю наливних суден до складу комісії можуть включатися представники державної пожежної охорони.
У разі потреби з дозволу органу охорони державного кордону і митного органу до складу комісії включаються представники інших державних органів, установ та організацій.
Комісію очолює посадова особа органу охорони державного кордону. Капітан судна або представник агентської організації (морський агент) не пізніше ніж за чотири години до приходу (відходу) судна подає до органу охорони державного кордону і митного органу заявку на здійснення контролю судна з подальшим уточненням її змісту за одну годину до початку контролю. Комісія утворюється на замовлення адміністрації порту або представника агентської організації (морського агента), які забезпечують перевезення членів комісії до місця контролю та у зворотному напрямку.
Вільна практика застосовується для суден-контейнеровозів та суден, що перевозять наливні вантажі. У разі відсутності заперечень з боку державних органів, уповноважених здійснювати контроль на державному кордоні, вільна практика може застосовуватися до інших типів суден.
За підсумками роботи комісії складається акт. Форма акта і порядок його складення визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.
11. Контроль суден для каботажного плавання здійснюється комісією у складі посадових осіб органу охорони державного кордону, митного органу та інспекції державного портового нагляду. Відмітки про проведення контролю проставляються в генеральній декларації. Відповідна інформація передається оперативно-черговою службою органів охорони державного кордону в пункт пропуску місця прямування судна.
{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}
Контроль українських та іноземних яхт здійснюється комісією на спеціальних причалах (місцях), які визначаються в пункті пропуску для морського, річкового та поромного сполучення.
Прикордонний контроль яхт здійснюється згідно із статтею 20 Закону України \”Про прикордонний контроль”.
12. Загальний час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і товарів не повинен перевищувати часу стоянки транспортних засобів у пунктах пропуску, передбаченого розкладом або графіком руху.
13. Тривалість здійснення видів контролю у пунктах пропуску, як правило, не повинна перевищувати граничні часові нормативи проведення контролю посадовими особами контролюючих органів, які здійснюють свої функції у пунктах пропуску, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, за погодженням з центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону та іншими уповноваженими на здійснення інших видів контролю центральними органами виконавчої влади.
Граничний строк перебування товарів та транспортних засобів у пунктах пропуску не може перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту – 5 днів з моменту прибуття у пункт пропуску для здійснення митних процедур.
14. Контроль осіб, транспортних засобів і товарів вважається закінченим, якщо в товаросупровідних (товаротранспортних) документах на транспортний засіб і товари проставлено відповідні відмітки посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами цих органів) стосовно підконтрольних вантажів або якщо за результатами перевірки паспортних документів осіб у передбачених законодавством випадках (зокрема, проходження через \”зелені коридори”, зони спрощеного контролю) уповноваженими службовими особами підрозділу охорони державного кордону і посадовими особами митного органу надано усний дозвіл на пропуск через державний кордон.
15. Пропуск осіб, транспортних засобів і товарів через державний кордон здійснюється уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону за наявності відміток про перетинання державного кордону та відміток посадових осіб митного органу, інших контролюючих органів (у разі проведення державного контролю посадовими особами зазначених органів) про позитивні результати передбачених законодавством видів контролю.
16. Контролюючі органи, транспортні та інші організації і установи забезпечують інформування органів охорони державного кордону та митних органів про прибуття (вибуття) у пункт (з пункту) пропуску транспортних засобів і товарів, результати їх контролю, пропущені та не пропущені через державний кордон транспортні засоби і товари, виявлення осіб, причетних до протиправної діяльності.
Зазначені суб’єкти взаємодіють шляхом обміну інформацією, проведення нарад, спільних інструктажів.
У разі виникнення в пунктах пропуску ситуацій, які ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функціонування пунктів пропуску, контролюючі органи в межах своєї компетенції вживають скоординованих заходів до їх локалізації.
17. У пунктах пропуску відповідно до міжнародних договорів посадові особи органів охорони державного кордону організовують і щодоби уточнюють (з урахуванням інформації, що надходить від консультаційних пунктів) з представниками контролюючих органів суміжної держави питання щодо пропущених і не пропущених через державний кордон осіб і транспортних засобів, їх передачі, визначення спільних скоординованих дій в інтересах забезпечення безперебійного пропуску через державний кордон, а також про зміни в обстановці, які впливають на здійснення пропуску через державний кордон.
18. Діяльність контролюючих органів, транспортних та інших організацій і установ під час здійснення пропуску через державний кордон координується органами охорони державного кордону.
19. Вимоги, передбачені цією типовою технологічною схемою, застосовуються у технологічних схемах пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон, що затверджуються керівником органу охорони державного кордону для кожного пункту пропуску.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code