Митний контроль транспортних засобів і товарів, що переміщуються на суднах закордонного плавання

Митний контроль транспортних засобів і товарів, що переміщуються на суднах закордонного плавання

Митний контроль транспортних засобів і товарів, що переміщуються на суднах закордонного плавання
20. Навантаження та розвантаження суден закордонного плавання, а також проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення тощо) у період роботи комісії, утвореної згідно з пунктом 11 цієї Типової технологічної схеми, допускається за згодою членів комісії, уповноважених здійснювати контроль транспортних засобів та відповідних товарів, з проставленням відмітки в декларації про вантаж.
21. Навантаження та розвантаження суден закордонного плавання, а також проведення допоміжних операцій з товарами (кріплення, розкріплення, переміщення по судну) допускається без участі комісії у разі застосування для судна вільної практики.
У такому разі представник агентської організації (морський агент) здійснює на судні пломбування кімнати для збереження зброї (сейфу), інших приміщень, в яких зберігаються підконтрольні товари (зокрема суднові запаси, лікарські засоби, валютні цінності).
22. Митний орган веде облік транспортних засобів і товарів, що вивантажуються із судна закордонного плавання.
У разі виявлення розбіжностей між фактичною кількістю транспортних засобів і товарів та даними, зазначеними у вантажних документах, або у разі виявлення пошкоджених із слідами розпакування вантажних місць капітаном судна або іншою уповноваженою перевізником особою складається акт-повідомлення, який підписується представниками адміністрації порту і митного органу.
Після розвантаження судна закордонного плавання в генеральному акті, який підписується представниками адміністрації порту, митного органу і судна, зазначається кількість місць та маса зданих судном і прийнятих портом товарів. Один примірник генерального акта зберігається в митному органі.
23. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).
У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний види контролю здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення таких видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.
24. За згодою декларанта чи уповноваженої ним особи митний контроль товарів, що перевозяться у контейнерах, може здійснюватися в зонах митного контролю вантажних митних комплексів (автотерміналів, автопортів). Переміщення товарів у контейнерах із зони митного контролю пункту пропуску в зону митного контролю вантажного митного комплексу (автотермінала, автопорту) або у зворотному напрямку здійснюється під контролем митного органу відповідно до технологічної схеми, що затверджується керівником митного органу за погодженням з керівниками органу охорони державного кордону, порту та вантажного митного комплексу (автотермінала, автопорту).
25. Дозвіл митного органу на вивезення транспортних засобів і товарів із зони митного контролю і порту надається на підставі оформлених митних декларацій або інших документів, передбачених законодавством з питань державної митної справи, у порядку, встановленому Мінфіном.
Перебування в зоні митного контролю транспортних засобів і товарів, митне оформлення яких закінчено, не допускається, крім випадків, коли таке перебування є наслідком функціональної і технологічної діяльності порту або митний орган одержав від інших контролюючих органів інформацію про можливе порушення законодавства під час митного оформлення цих транспортних засобів і товарів.
26. Митний орган забезпечує зберігання документів, що були підставою для пропуску суден закордонного плавання і товарів через митний кордон України, у порядку і строки, встановлені Мінфіном.
27. У разі надходження на територію порту транспортних засобів і товарів, що переміщуються під митним контролем, митний орган підтверджує їх надходження у порядку, встановленому Мінфіном.
28. До початку завантаження на судно закордонного плавання транспортних засобів і товарів декларант або уповноважена ним особа подає митному органу доручення на навантаження. Підставою для оформлення такого доручення є митна декларація з відміткою митного органу про закінчення митного контролю.
У разі надходження транспортних засобів і товарів, що були оформлені в інших митних органах і перебувають під митним контролем, разом з митною декларацією подаються товаросупровідні (товаротранспортні) документи.
Оформлене митним органом доручення на навантаження є підставою для завантаження зазначених у ньому транспортних засобів і товарів на судно закордонного плавання.
З метою запобігання простою транспортного засобу дозволяється оформлення доручень на навантаження за відсутності оригіналу митної декларації. Пропуск через митний кордон транспортних засобів і товарів здійснюється тільки за умови надання оригіналу митної декларації з відміткою митного органу про закінчення митного оформлення.
Внесення змін до доручення на навантаження здійснюється декларантом або уповноваженою ним особою тільки з дозволу митного органу.
29. Після закінчення завантаження судна закордонного плавання декларант або уповноважена ним особа подає митному органу вантажні документи для пропуску транспортних засобів і товарів через митний кордон.
30. Під час здійснення митного контролю транспортних засобів і товарів, що завантажуються на судна закордонного плавання (вивантажуються із суден), митні органи мають право використовувати документи, передбачені правилами роботи портів.
31. Після закінчення роботи комісії для вибуття судна митний орган підтверджує пропуск транспортних засобів і товарів через митний кордон у порядку, встановленому Мінфіном.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code