ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 травня 2012 р. № 451
ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА 
здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон
1. Ця Типова технологічна схема визначає відповідно до Митного кодексу України, Міжнародних стандартів та рекомендованої практики \”Спрощення формальностей” (додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію) послідовність дій посадових осіб митних органів під час здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників (далі – повітряні судна) і товарів, що переміщуються ними через митний кордон України (далі – товари), у пунктах пропуску для повітряного сполучення через державний кордон (далі – пункти пропуску).
2. Митний контроль повітряних суден і товарів здійснюється виключно митним органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками.
3. Митний контроль повітряних суден і товарів здійснюється виключно в зонах митного контролю і завершується митним оформленням відповідно до вимог законодавства.
4. Терміни, що використовуються в цій Типовій технологічній схемі, мають таке значення:
генеральна декларація – документ, форма якого визначена Міжнародними стандартами та рекомендованою практикою \”Спрощення формальностей” (додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію), що містить відомості про власника повітряного судна або виконавця рейсу, а також реєстраційний номер повітряного судна або його військовий знак, номер і дату виконання рейсу, назви аеропортів відправлення, проміжних посадок, час прибуття тощо;
вантажна відомість (каргоманіфест) – документ, у якому зазначаються номери авіаційних вантажних накладних, кількість вантажних місць, вага товарів, що завантажуються на борт, вивантажуються з борту повітряного судна, що перебуває під митним контролем, та інші відомості, що використовуються під час переміщення товарів;
міжнародний рейс – політ, виконання якого розпочинається та/або закінчується за межами України незалежно від кількості проміжних посадок на території України;
склад – склад магазину безмитної торгівлі, склад митного органу, що розміщені на території пункту пропуску, а також склад тимчасового зберігання та митний склад, розташовані на території аеропорту, у межах якого є пункти пропуску через державний кордон України;
{Абзац п\’ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}
технічна посадка – посадка повітряного судна в міжнародних аеропортах з некомерційною метою (без висадки/посадки пасажирів, завантаження/вивантаження товарів чи пошти) у зв’язку з метеорологічними умовами, для дозаправлення повітряного судна пально-мастильними матеріалами, з метою заміни екіпажу чи з інших причин.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Митному кодексі України та інших нормативно-правових актах.
5. Митний контроль за міжнародними авіаційними перевезеннями здійснюється митним органом, розташованим у міжнародному аеропорту, разом з державними органами, на які відповідно до законодавства покладено функції здійснення інших видів контролю під час переміщення товарів через державний кордон (далі – контролюючі органи).
6. У разі виявлення порушень законодавства на будь-якому етапі здійснення митного контролю та митного оформлення повітряних суден і товарів посадова особа митного органу зобов’язана вжити необхідних заходів, передбачених законодавством.
7. Митний контроль повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, і товарів здійснюється:
таких, що прибувають на митну територію України, – після проведення прикордонного контролю;
таких, що вибувають з митної території України, – до початку прикордонного контролю.
У разі нетривалої стоянки повітряного судна відповідно до затвердженого розкладу руху митний контроль такого повітряного судна здійснюється одночасно з прикордонним контролем.
8. Митний контроль здійснюється шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду повітряного судна і товарів, а також в інших формах, передбачених законодавством з питань державної митної справи.
За відсутності на борту повітряного судна товарів за рішенням посадової особи (старшого зміни) підрозділу митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення повітряного судна, митний контроль повітряного судна може здійснюватися документально без присутності посадових осіб митного органу на борту цього повітряного судна. Про таке рішення зазначена посадова особа (старший зміни) повідомляє представнику міжнародного аеропорту або перевізнику та органу охорони державного кордону. Документи на повітряне судно передаються представником перевізника для оформлення у підрозділ митного органу, який здійснює митний контроль і митне оформлення повітряного судна.
Митний контроль повітряного судна, що виконує міжнародний рейс
9. Адміністрація міжнародного аеропорту щодня інформує митний орган (у строки та за формою, погодженою з митним органом) про план польотів повітряних суден на добу та протягом доби – про його поточне виконання.
10. Час початку митного контролю повітряного судна, що прибуває на митну територію України (вибуває з митної території України), встановлюється з урахуванням розкладу руху повітряного судна.
11. Декларування повітряного судна, що використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України, здійснюється без подання митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа. Відомості про таке повітряне судно зазначаються в генеральній декларації.
{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1081 від 28.11.2012}
Для здійснення митного контролю командир повітряного судна подає документи, передбачені Митним кодексом України, та зобов’язання про реекспорт (реімпорт) повітряного судна за формою, встановленою Мінфіном.
Зобов’язання командира повітряного судна про реекспорт (реімпорт) повітряного судна не подається митному органу в разі:
здійснення міжнародних регулярних польотів на підставі міжнародних договорів України про повітряне сполучення;
перевезення вищих посадових осіб і офіційних державних делегацій;
переміщення через державний кордон повітряних суден з метою забезпечення ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії, катастрофи, епідемії;
переміщення через державний кордон повітряних суден у зв’язку з проведенням Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України за її межами або військовими формуваннями іноземних держав на території України заходів у рамках міжнародних договорів України, що передбачають відповідний механізм державного контролю за переміщенням таких повітряних суден.
Контроль за реекспортом (реімпортом) повітряного судна здійснюється митними органами на підставі інформації про виліт повітряного судна з аеропорту та приліт його в аеропорт України, яка щодня подається центральному органу виконавчої влади у сфері митної справи та Адміністрації Держприкордонслужби на безоплатній основі Державіаадміністрацією.
Порядок і форма подання інформації встановлюються Мінфіном та Адміністрацією Держприкордонслужби за погодженням з Державіаадміністрацією.
Декларування повітряного судна, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни, оренди, лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації, заповненої у встановленому порядку.
12. Посадова особа митного органу здійснює оформлення та реєстрацію поданих документів у встановленому порядку.
13. Митний огляд чи переогляд повітряних суден здійснюється тільки в присутності представника перевізника.
14. Вибуття повітряного судна з митної території України дозволяється адміністрацією міжнародного аеропорту тільки після здійснення на цьому повітряному судні всіх передбачених законодавством видів контролю з дозволу митного органу і органу охорони державного кордону.
Митний контроль товарів, що ввозяться на митну територію України
15. Вивантаження товарів з борту повітряного судна після закінчення прикордонного контролю здійснюється уповноваженими представниками аеропорту, перевізника або власника товарів на підставі авіаційних вантажних накладних, каргоманіфесту, товаросупровідних документів з дозволу митного органу та під його контролем.
16. Уповноважені представники аеропорту, перевізника та митного органу заносять до каргоманіфесту відомості про вивантаження товарів, що надійшли без документів, та про пошкоджені місця (записи дублюються в авіаційних вантажних накладних).
Відомості про кількість місць, прийнятих до перевезення, засвідчуються підписами уповноважених представників аеропорту, перевізника та митного органу.
17. У разі вивантаження з повітряного судна товарів, пошти без розміщення на складі посадова особа митного органу робить відповідні відмітки в каргоманіфесті.
18. Товари з накладеним митним забезпеченням, які надійшли у спеціалізованих авіаційних контейнерах з пристроями для пломбування, переміщуються на склад із занесенням до каргоманіфесту даних про їх кількість та номерів накладеного забезпечення.
19. Каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні та товаросупровідні документи завіряються відбитком штампа \”Під митним контролем” посадовою особою митного органу, яка дала дозвіл на вивантаження товарів з борту повітряного судна і перевезення їх на склад.
На підставі зазначених документів здійснюється контроль за переміщенням товарів з борту повітряного судна на склад.
20. Операції з переміщення товарів з борту повітряного судна на склад контролюються посадовими особами митного органу документально або безпосередньо.
21. Переміщення товарів на склад здійснюється транспортними засобами міжнародного аеропорту або перевізника спеціально встановленими адміністрацією аеропорту транспортними коридорами (маршрутами), погодженими з митним органом.
22. Підставою для вивантаження товарів з транспортного засобу міжнародного аеропорту або перевізника для розміщення на складі є наявність на каргоманіфесті відбитка штампа \”Під митним контролем”, проставленого посадовою особою митного органу, яка контролює розміщення товарів на складі.
23. У разі пошкодження товарів, їх упаковки або маркування на складі уповноважені представники аеропорту, перевізника та/або власника товару складають у присутності посадової особи митного органу акт про це за формою, встановленою Мінфіном.
24. Вивезення товарів за межі складу дозволяється у разі:
оформлення товарів відповідно до заявленого митного режиму;
відправлення товарів під митним контролем до митниці призначення;
вивезення за межі митної території України товарів, ввезення яких на митну територію України заборонено, а також у разі відмови інших контролюючих органів пропустити товари на митну територію України;
в інших випадках, передбачених законодавством, за письмовим дозволом керівника митного органу.
25. Відповідно до переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України та поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів посадова особа митного органу визначає вид (види) державного контролю та форму його проведення (попередній документальний контроль посадовою особою митного органу або державний контроль посадовими особами відповідних контролюючих органів).
У пунктах пропуску санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний та екологічний види контролю здійснюються митними органами у формі попереднього документального контролю на підставі інформації, отриманої від державних органів, уповноважених на здійснення таких видів контролю, з використанням засобів інформаційних технологій.
{Пункт 26 виключено на підставі Постанови КМ № 1081 від 28.11.2012}
Митний контроль товарів, що вивозяться за межі митної території України
27. Товари розміщуються на складі на підставі авіаційної вантажної накладної, товаросупровідних (товаротранспортних) документів з дозволу митного органу та під його контролем.
Документи, що є підставою для розміщення товарів на складі, реєструються в митному органі.
28. Підставою для вивезення товарів із складу для подальшого їх завантаження на борт повітряного судна та вивезення за межі митної території України є каргоманіфест, авіаційні вантажні накладні, товаросупровідні (товаротранспортні) документи та документи, що свідчать про завершення митного оформлення.
29. У разі коли зауважень щодо відповідності товарів даним, зазначеним в авіаційних вантажних накладних, товаросупровідних (товаротранспортних) документах і каргоманіфесті, немає, посадова особа митного органу проставляє відбиток штампа \”Під митним контролем” на каргоманіфесті і дає дозвіл на вивезення товарів із складу для завантаження на борт повітряного судна.
30. Переміщення товарів із складу у спеціальних авіаційних контейнерах з накладеним митним забезпеченням для завантаження на борт повітряного судна здійснюється із занесенням до каргоманіфесту даних про їх кількість та номерів накладеного забезпечення.
31. Після завантаження зазначених у каргоманіфесті товарів на транспортний засіб представника аеропорту або перевізника для вивезення із складу для завантаження на борт повітряного судна уповноважений представник аеропорту або перевізника робить у каргоманіфесті запис про кількість прийнятих до перевезення місць і засвідчує його своїм підписом. Один примірник каргоманіфесту передається до митного органу, посадова особа якого надала дозвіл на вивезення товарів із складу.
32. Операції з переміщення товарів із складу і завантаження на борт повітряного судна контролюються посадовими особами митного органу шляхом перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю, або з використанням інших форм контролю, передбачених Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи.
33. Документи, що є підставою для пропуску товарів через митний кордон, реєструються в митному органі та зберігаються ним у встановленому порядку.
Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами на борту повітряного судна
34. Митний контроль і митне оформлення товарів, що перевозяться пасажирами на борту повітряного судна, здійснюється посадовими особами митного органу в зоні митного контролю.
Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами, здійснюється з використанням двоканальної системи.
35. Вивантаження товарів, що перевозяться пасажирами як багаж, доставка їх у зону митного контролю після прибуття повітряного судна здійснюються уповноваженими представниками аеропорту або перевізника під контролем митного органу.
36. Товари, що перевозяться пасажирами, які прямують транзитом через територію України, як багаж, переміщуються уповноваженими представниками аеропорту або перевізника під контролем митного органу і завантажуються на борт повітряного судна, яке здійснюватиме їх подальше перевезення. У разі відсутності такого повітряного судна товари доставляються в зону митного контролю, де перебувають під контролем митного органу до прибуття повітряного судна, яке здійснюватиме їх подальше перевезення.
37. Товари, що перевозяться пасажирами як багаж, переміщуються на борт повітряного судна після закінчення їх митного оформлення з дозволу митного органу.
Посадка пасажирів на борт повітряного судна проводиться з дозволу митного органу та органу охорони державного кордону за погодженням з командиром повітряного судна або уповноваженою особою перевізника.
Особливості митного контролю товарів та повітряного судна, що здійснює транзитні перевезення чи технічну посадку
38. Якщо під час виконання міжнародного рейсу повітряне судно здійснює внутрішні перевезення пасажирів і товарів територією України, митний контроль товарів здійснюється митними органами у першому міжнародному аеропорту прибуття повітряного судна на митну територію України та в останньому міжнародному аеропорту відправлення з митної території України.
Митний орган, який здійснює митний контроль такого повітряного судна і товарів, інформує про це митні органи, розташовані в місцях наступних посадок повітряного судна на митній території України.
39. Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами на борту повітряного судна, яке виконує внутрішній рейс, з подальшим перевантаженням цих товарів на борт повітряного судна, що виконує міжнародний рейс (далі – комбіновані перевезення), може здійснюватися митним органом, у зоні діяльності якого розташовано міжнародний аеропорт відправлення внутрішнього рейсу, в порядку, передбаченому у пункті 7 цієї Типової технологічної схеми. Зазначений митний орган інформує про здійснення митного контролю і митного оформлення таких товарів митний орган, у зоні діяльності якого здійснюватиметься перевантаження цих товарів на борт повітряного судна, що виконуватиме міжнародний рейс.
40. За наявності на борту повітряного судна, яке виконує внутрішній рейс з комбінованими перевезеннями, товарів, що перевозяться пасажирами між аеропортами, розташованими на митній території України, не з метою подальшого вивезення цих товарів за межі митної території України, митний контроль товарів, що вивозяться за межі митної території України, здійснюється в митному органі, у зоні діяльності якого розташовано останній міжнародний аеропорт відправлення з митної території України.
41. Вивантаження або завантаження товарів із складу на борт повітряного судна під час транзитних перевезень здійснюється згідно з пунктами 16-33 цієї Типової технологічної схеми.
42. У разі тривалої стоянки повітряного судна, що здійснило посадку під час виконання транзитного рейсу чи технічну посадку, та неможливості забезпечити постійний нагляд митного органу за повітряним судном на нього накладається митне забезпечення. Таке повітряне судно невідкладно передається перевізником за погодженням з митним органом та органом охорони державного кордону під охорону уповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони. При цьому складається акт приймання-передачі повітряного судна з товарами на зберігання під митним контролем у трьох примірниках. Один примірник акта надається перевізнику, другий – уповноваженій адміністрацією аеропорту службі охорони, третій – митному органу.
43. У разі коли немає підстав вважати, що на борту повітряного судна, яке здійснює технічну посадку, перебувають товари, ввезення в Україну та транзит яких через територію України заборонено, митний контроль здійснюється документально без присутності посадових осіб митного органу на борту цього повітряного судна.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code