ПОРЯДОК створення зон митного контролю

ПОРЯДОК створення зон митного контролю

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів 
України 
22.05.2012 № 583
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
1 червня 2012 р. 
за № 879/21191
ПОРЯДОК створення зон митного контролю
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 330 Митного кодексу України.
Порядок визначає механізм створення зон митного контролю (далі – ЗМК), а також позначення ЗМК та їх меж.
1.2. У цьому Порядку терміни і поняття вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексі України.
ІІ. Створення ЗМК
2.1. ЗМК створюються з метою забезпечення здійснення митними органами митних формальностей стосовно товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.
ЗМК створюються митним органом, в зоні діяльності якого вони розташовуються, за погодженням:
у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення – з відповідним органом охорони державного кордону;
у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон для морського, річкового, повітряного та залізничного сполучення – з відповідним органом охорони державного кордону та адміністрацією морських і річкових портів, аеропортів та залізничних станцій;
у межах прикордонної смуги на державному кордоні – з відповідним органом охорони державного кордону;
у морських і річкових портах, аеропортах, на залізничних станціях, територіях підприємств – з адміністрацією портів, аеропортів, залізничних станцій та підприємств;
у разі здійснення митного контролю у місцях, передбачених частиною другою статті 220 Митного кодексу України, – з керівниками залізничних станцій та відповідного органу охорони державного кордону;
на територіях вільних митних зон промислового типу – з відповідним органом управління цієї зони;
на будь-якій ділянці місцевості в межах митної території України -самостійно.
Рішення про створення зони митного контролю (далі – Рішення) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку підписується керівником відповідного митного органу або уповноваженою ним особою.
Рішення реєструється в Журналі реєстрації рішень про створення зон митного контролю (далі – Журнал) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. Журнал ведеться відділом організації митного контролю митниці або іншим підрозділом митниці, визначеним керівником митниці.
Після реєстрації Рішення, але до початку здійснення митними органами митних формальностей, копії Рішення передаються (направляються) представникам усіх організацій, з якими погоджувалось створення конкретної ЗМК.
Строк зберігання Рішень – три роки після припинення функціонування ЗМК.
2.2. Постійні ЗМК створюються у випадку регулярного знаходження на їх території товарів, що підлягають митному контролю. Постійні ЗМК можуть створюватись:
у визначених місцях пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон України;
на територіях та в приміщеннях митниць, митних постів;
на територіях і в приміщеннях підприємств, вантажних митних комплексів, митних складів, складів тимчасового зберігання, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі за умови дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму зони митного контролю та здійснення митного контролю в повному обсязі;
в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України.
Додатком до Рішення про створення постійної ЗМК є план-схема, на якому позначаються межі постійної ЗМК.
2.3. Тимчасові зони митного контролю створюються на час здійснення митного контролю. Тимчасові ЗМК можуть створюватись:
на повітряних суднах, стоянках повітряних транспортних засобів, у залах митного огляду та інших приміщеннях аеропортів і аеродромів, що розташовані в межах пунктів пропуску через державний кордон для повітряного сполучення;
у вагонах пасажирських поїздів закордонного сполучення, на перонах вокзалів, на територіях залізничних станцій, що розташовані в межах пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для залізничного сполучення;
на суднах закордонного плавання, на причалах та інших територіях морських і річкових портів, що розташовані в межах пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для морського та річкового сполучення;
у місцях стоянки для транспортних засобів, які не пропущені, в межах пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон для автомобільного сполучення;
на територіях та в приміщеннях митниць, митних постів;
на територіях і в приміщеннях підприємств, на складах організацій – отримувачів гуманітарної допомоги за умови дотримання ними вимог щодо забезпечення режиму зони митного контролю та здійснення митного контролю в повному обсязі;
в інших місцях, визначених відповідно до Митного кодексу України.
Для тимчасових ЗМК план-схема, на якому позначаються їх межі, розробляється у випадках, коли неможливо однозначно вказати (описати) межі ЗМК у Рішенні.
2.4. Межі ЗМК у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України визначаються митними органами за погодженням з відповідними органами охорони державного кордону та адміністраціями морських (річкових) портів, аеропортів, залізничних станцій. В інших місцях на митній території України митні органи у зонах своєї діяльності самостійно визначають межі ЗМК та коло осіб, з якими вони погоджуються.
2.5. Функціонування ЗМК припиняється у разі:
закінчення строку, зазначеного у Рішенні, на який було створено ЗМК;
завершення дії підстав, відповідно до яких була необхідність у визначенні території (приміщення) для здійснення митних формальностей щодо товарів і транспортних засобів, їх зберігання та переміщення під митним контролем.
Після припинення функціонування ЗМК митний орган, у зоні діяльності якого вона була розташована, вживає заходів щодо зняття засобів позначення ЗМК (меж ЗМК), інформування представників всіх організацій, з якими погоджувалось створення цієї ЗМК, про припинення її функціонування та внесення відповідної інформації до Журналу.
ІІІ. Позначення ЗМК та їх меж
3.1. При створенні ЗМК митні органи здійснюють заходи щодо забезпечення чіткого позначення ЗМК (меж ЗМК) на місцевості.
3.2. ЗМК та їх межі позначаються знаками прямокутної форми, на синьому фоні яких білим кольором виконано напис українською та англійською мовами відповідно – „Зона митного контролю” та „Customs control zone”. Ці знаки є основним засобом позначення ЗМК. Розміщення таких знаків у місцях в’їзду (входу) до ЗМК є обов’язковим.
Також межі ЗМК можуть позначаться шляхом нанесення напису „Зона митного контролю” („Customs control zone”) безпосередньо на огороджувальних спорудженнях та стінах будівель, що складають периметр цієї ЗМК. У пунктах пропуску напис може бути доповнений мовою суміжної країни.
При позначенні ЗМК додатково можуть застосовуватись (встановлюватись) щити з інформацією щодо її меж, місць перетину митного кордону, переліку осіб, які мають доступ на її територію, засобів її позначення та інших обставин, пов\’язаних з її функціонуванням.
Знаки для позначення ЗМК на автомобільних дорогах, на вулицях населених пунктів тощо встановлюються відповідно до законодавства України.
3.3. Позначення меж тимчасових ЗМК здійснюється за допомогою тимчасово встановлених знаків, інформаційних стендів та огорожі.
3.4. Позначення ЗМК (меж ЗМК) здійснюється після підписання Рішення стосовно її створення, але не пізніше початку здійснення митними органами митних формальностей.
ІV. Режим ЗМК
4.1. Забезпечення дотримання режиму, законності та правопорядку у ЗМК здійснюється посадовими особами митного органу, у зоні діяльності якого вона створена.
4.2. Доступ у ЗМК надається тільки посадовим особам митного органу, які безпосередньо беруть участь у здійсненні митних формальностей, посадовим особам органів державної влади, які здійснюють передбачені частиною першою статті 319 Митного кодексу України види контролю під час переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, та декларантам на час здійснення митними органами митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів, які пред\’являються ними для митного контролю.
4.3. Допуск у ЗМК іншим особам надається митним органом, у зоні діяльності якого вона створена, з дотриманням вимог Митного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
4.4. Посадові особи, яким надається доступ у ЗМК, можуть перебувати в ній тільки в межах, необхідних для виконання своїх прямих службових обов\’язків. Такі посадові особи не повинні мати при собі товарів, вивезення або ввезення яких на митну територію України заборонено чи обмежено законодавством України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code