ПОРЯДОК обліку осіб, які здійснюють операції з товарами

ПОРЯДОК обліку осіб, які здійснюють операції з товарами

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
30.05.2012  № 634
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
16 серпня 2012 р. 
за № 1381/21693
ПОРЯДОК 
обліку осіб, які здійснюють операції з товарами
1. Цей Порядок визначає процедуру взяття митними органами на облік осіб (за винятком фізичних осіб, які не є фізичними особами – підприємцями), які здійснюють операції з товарами (далі – особи, які здійснюють операції з товарами), а також вимоги до оформлення, використання, зберігання, анулювання картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами (далі – картка обліку).
2. Митні органи здійснюють взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами. Облік здійснюється одноразово за зверненням таких осіб, у тому числі засобами електронного зв’язку, до відповідних митних органів або при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими покладено на митні органи.
3. Облік особи, яка здійснює операції з товарами, здійснюється митним органом, як правило, за місцезнаходженням особи згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців за її зверненням (або зверненням уповноваженої нею особи), у тому числі засобами електронного зв’язку.
4. При постановці на облік особи, яка здійснює операції з товарами, їй присвоюється обліковий номер. Обліковий номер особи, яка здійснює операції з товарами, є дійсним на всій митній території України і не може бути присвоєний іншій особі.
5. Для постановки на облік для отримання облікового номера особа, яка здійснює операції з товарами, заповнює картку обліку особи, яка здійснює операції з товарами, форма якої наведена в додатку 1 до цього Порядку.
6. Особа, яка здійснює операції з товарами (уповноважена нею особа), для постановки на облік подає:
два примірники картки обліку;
електронну копію картки обліку;
оригінали та завірені в установленому порядку копії таких документів:
юридичні особи:
витяг з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу має бути завірена печаткою юридичної особи);
довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою особи);
фізичні особи – підприємці:
копію довідки про взяття на облік платника податків;
представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності:
свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності на території Україні, на яке поширюється дія Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (копія свідоцтва має бути завірена нотаріально або державним органом, що здійснив реєстрацію);
довідку органів державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою представництва).
7. Посадова особа митного органу, до компетенції якої належить взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами (далі – посадова особа митного органу), перевіряє:
відповідність електронної копії паперовому примірнику картки обліку;
комплектність документів;
відповідність даних картки обліку даним, зазначеним у поданих документах;
відповідність копій поданих документів оригіналам.
У разі відсутності зауважень посадова особа митного органу повертає заявнику оригінали документів та приймає картку обліку до оформлення.
8. Посадова особа митного органу завіряє примірники картки обліку підписом та особистою номерною печаткою.
9. Один примірник картки обліку разом із описом поданих документів і копіями документів, поданих для оформлення картки обліку, залишається у справах митного органу, другий примірник картки обліку повертається заявникові.
10. Посадова особа митного органу відмовляє в оформленні картки обліку особі, яка здійснює операції з товарами, у таких випадках:
документи подані не в повному обсязі;
відомості, зазначені у картці обліку та її електронній копії, не відповідають відомостям, зазначеним у поданих разом з нею документах;
картка обліку заповнена з порушенням вимог цього Порядку.
11. У разі відмови в оформленні картки обліку відмова, один примірник опису та копії всіх поданих документів залишаються у справах митного органу та зберігаються в окремій справі – ”Відмови в поставленні на облік” три роки або до моменту поставлення особи, що здійснює операції з товарами, на облік у митних органах.
12. У разі звернення особи, яка здійснює операції з товарами, засобами електронного зв’язку до відповідних митних органів для взяття її на облік вона надсилає засобами електронного зв’язку заповнену картку обліку разом зі сканованими електронними копіями документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку (у pdf-форматі), на електронну адресу, зазначену на офіційному веб-сайті Держмитслужби України. На заповнену картку обліку та електронні копії документів накладається електронний цифровий підпис особи, яка здійснює операції з товарами.
13. Після надходження до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі – ЄАІС Держмитслужби) картка обліку разом з електронними копіями документів пересилається засобами відомчої телекомунікаційної мережі до митного органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи.
14. Посадова особа митного органу, до компетенції якої входить взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, за місцезнаходженням особи перевіряє отриману картку обліку та електронні копії документів особи.
15. У разі наявності зауважень, а саме, якщо:
електронні копії документів надіслані не в повному обсязі;
виявлено невідповідність відомостей, зазначених у картці обліку, відомостям, зазначеним в електронних копіях документів;
картка обліку заповнена з порушенням вимог цього Порядку,
посадова особа митного органу зазначає зауваження у полі «Відмітки посадової особи митного органу» картки обліку та надсилає її на електронну адресу особи, яка зазначена в картці обліку. У цьому разі процедура електронного обліку особи, яка здійснює операції з товарами, припиняється. Обліковий номер особі не присвоюється.
16. У разі відсутності зауважень посадова особа митного органу протягом доби з моменту подачі документів, зазначених у пункті 7 цього Порядку, оформлює картку обліку (в тому числі подану засобами електронного зв’язку) шляхом реєстрації її в журналі реєстрації карток обліку осіб, які здійснюють операції з товарами. Форма зазначеного журналу наведена в додатку 2 до цього Порядку. Він ведеться в електронному вигляді та зберігається у справах підрозділу митного органу, що здійснює взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code