ПОРЯДОК ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій

ПОРЯДОК ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
29.05.2012  № 623
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
18 червня 2012 р. 
за № 989/21301
ПОРЯДОК 
ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій
1. Цей Порядок визначає загальні вимоги до впровадження, внесення змін до відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій (далі – відомчі класифікатори).
2. Відомчі класифікатори не містять правових норм та впроваджуються з метою виконання Митного кодексу України та інших законодавчих актів для кодування інформації, яка використовується в процесі здійснення митних процедур, ведення митної статистики, електронного декларування та системи управління ризиками.
3. Відомчі класифікатори розробляються у формі таблиць розподілу об’єктів класифікації з додержанням таких вимог:
1) таблиці розподілу об’єктів класифікації містять такі обов’язкові графи:
код об’єкта класифікації – умовне цифрове та/або буквене позначення, яке відображає систему кодування і розподілу об’єктів за класифікаційними угрупованнями;
назва об’єкта класифікації з його словесним описом, що дає змогу відрізнити конкретний об’єкт класифікації від інших;
2) у разі зміни системи кодування об’єктів класифікації відомчий класифікатор підлягає перегляду.
4. Виключений код об’єкта класифікації не використовується для новостворених об’єктів класифікації. Для забезпечення достовірності й об’єктивності статистичних даних за попередні періоди у разі виключення коду об’єкта класифікації він залишається як довідкова інформація в єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів України.
5. Затвердження відомчих класифікаторів, внесення до них змін і доповнень, а також затвердження у разі потреби методичних рекомендацій щодо їх застосування здійснюються Міністерством фінансів України.
6. Впровадження відомчих класифікаторів здійснюється шляхом інформування державних органів, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та розробників програмного забезпечення про зміни і доповнення, внесені до відомчих класифікаторів, не пізніше ніж за 10 днів до набрання ними чинності, а також внесення не пізніше дня, що передує дню набрання ними чинності, відповідних змін у програмне забезпечення єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code