Archives Жовтень 2015

Науково-практичний коментар до ст. 42-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Стаття 42-4. Продаж лікарських засобів без рецепта у заборонених законодавством випадках
Продаж лікарських засобів в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках –
тягне за собою накладення штрафу від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, –
тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Коментар:
 
 
Слід звернути увагу на положення ч. 1 ст. 21 Закону України «Про лікарські засоби», де сказано, що реалізація (відпуск) препаратів громадянам здійснюється за рецептами та без рецептів лікаря. При цьому, в ч. 1 п. 3 Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360, зазначено, що рецептурні лікарські засоби відпускаються за рецептами медичних працівників з аптек та аптечних пунктів. Дана норма конкретизована в абзаці 1 п. 3.5.4 Ліцензійних умов, зокрема забороняється відпуск рецептурних лікарських засобів без рецептів.
Слід мати на увазі, що державним органом, який здійснює контроль за дотриманням правил відпуску ліків, є Державна служба України з лікарських засобів (далі — Держлікслужба). Незважаючи на те, що дане повноваження не закріплено в Положенні про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженому Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 440/2011 (далі — Положення), в п. 9 ч. 4 цього документа наголошується, що Держлікслужба відповідно до покладених на неї завдань складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом. Відтак, враховуючи, що порушення правил відпуску лікарських засобів є адміністративним правопорушенням, навряд чи є необхідність у внесенні додаткових змін в це Положення.
Оскільки факт заборони відпуску рецептурних лікарських засобів без рецептів закріплено в Ліцензійних умовах, логічним видається те, що згідно з Порядком контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затвердженим наказом МОЗ від 31.10.2011 р. № 724, зазначене адміністративне правопорушення є й порушенням Ліцензійних умов. Тому відповідальність з нього також нестиме аптечний заклад. Логічно, що перевірки додержання правил відпуску лікарських засобів, швидше за все, проводитимуться в позаплановому режимі згідно з вимогами вищезгаданого наказу № 724.

Read More