Archives Листопад 2015

Науково-практичний коментар до ст. 256 Кодексу законів про працю України

Стаття 256. Пенсійне забезпечення
Працівники та члени їх сімей мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв\’язку із втратою годувальника, а також за вислугу років відповідно до закону.
Коментар:
1. З 1 січня 2004 р. введено в дію Закон \”Про загальнообов\’язкове державне пенсійне страхування\” (далі в межах коментаря до ст. 256 КЗпП – Закон). Закон \”Про пенсійне забезпечення\” в зв\’язку з цим не визнано таким, що втратив чинність, але більшість його положень увійшли в суперечність з Законом, а тому застосовуватись не можуть.
Спеціальні правила встановлені щодо пенсійного забезпечення державних службовців (ст. 37 Закону \”Про державну службу\”), народних депутатів (ч. 12 ст. 20 Закону \”Про статус народного депутата України\”), суддів (ст. 43 – 45 Закону \”Про статус суддів\”), працівників науки (ст. 24 Закону \”Про наукову і науково-технічну діяльність\”), осіб, які мають особливі заслуги перед Україною (Закон \”Про пенсії за особливі заслуги перед Україною\”).
Крім того, пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання виплачуються відповідно до Закону \”Про загальнообов\’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності\”.
2. Страховий стаж передумовлює право на пенсію. До страхового стажу включаються періоди, впродовж яких сплачувались страхові внески у сумі, що є не меншою, ніж мінімальний страховий внесок. Мінімальний страховий внесок визначається як результат помноження мінімальної заробітної плати на розмір страхового внеску, встановленого Законом на день отримання заробітної плати. До страхового стажу зараховуються не тільки періоди роботи, а і інші періоди, коли за особу сплачувались страхові внески (ст. 11, 14 Закону).
3. Відповідно до Закону за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: 1) пенсія за віком; 2) пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов\’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); 3) пенсія у зв\’язку з втратою годувальника.
4. Передбачається формування Накопичувального фонду. Спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду буде здійснюватись на підставі спеціального закону.
За рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках, встановлюються такі пенсійні виплати: 1) довічна пенсія з установленим періодом; 2) довічна обумовлена пенсія; 3) довічна пенсія подружжя; 4) одноразова виплата.

Read More