Archives Листопад 2016

Науково-практичний коментар до ст. 188-17 Кодексу про адміністративні правопорушення України

Стаття 188-17. Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю
Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю щодо усунення порушень законодавства в галузі державного експортного контролю або створення перешкод для виконання покладених на них обов\’язків – тягне за собою накладення штрафу на громадян від п\’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до п\’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Коментар:
Об\’єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері державного експортного контролю. Державний експортний контроль – це комплекс заходів, які здійснюють державні органи щодо забезпечення державного контролю за міжнародними передачами товарів, що контролюються, їх використанням юридичними і фізичними особами відповідно до міжнародних зобов\’язань України та інтересів національної безпеки.
Об\’єктивна сторона правопорушення, передбаченого коментованою статтею, полягає у невиконанні законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю щодо усунення порушень законодавства в галузі державного експортного контролю або створенні перешкод для виконання покладених на них обов\’язків. Законні вимоги посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю реалізуються під час виконання їх повноважень, які закріплені у відповідних Положеннях та посадових інструкціях, серед яких: здійснення заходів із забезпечення захисту інтересів держави під час здійснення суб\’єктами здійснення міжнародних передач товарів та суб\’єктами здійснення міжнародних передач товарів міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а також заходи Щодо недопущення використання таких товарів у терористичних та інших протиправних цілях; проведення експертизи в галузі державного експортного контролю; видання дозволів (висновків) на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, міжнародних імпортних сертифікатів та інших документів, які містять державні гарантії щодо використання товарів у заявлених Цілях; реєстрація суб\’єктів здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю; здійснення заходів щодо запобігання порушенням у сфері експортного контролю; проведення розслідувань, запобігання несанкціонованому здійсненню міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та ін.
Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю щодо усунення порушень законодавства в галузі державного експортного контролю або створення перешкод для виконання покладених на них обов\’язків, які реалізуються під час виконання їх повноважень утворює об\’єктивну сторону цього правопорушення.
Суб\’єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.
Суб\’єктами правопорушення можуть бути як посадові особи, так і громадяни.

Read More