Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

  Глава 7 
               ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 
                       ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА 
     Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, 
                чоловіка 
     1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є: 
     1) майно, набуте нею, ним до шлюбу; 
     2) майно,  набуте  нею,  ним  за  час шлюбу,  але на підставі 
договору дарування або в порядку спадкування; 
     3) майно,  набуте нею,  ним за час шлюбу,  але за кошти,  які 
належали їй, йому особисто; 
     4)  житло,  набуте  нею,  ним  за  час  шлюбу  внаслідок його 
приватизації   відповідно  до  Закону  України  \”Про  приватизацію 
державного житлового фонду\” ( 2482-12 );
{  Частину  першу  статті 57 доповнено пунктом 4 згідно із Законом 
N 4766-VI ( 4766-17 ) від 17.05.2012 } 
     5)  земельна  ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок 
приватизації   земельної   ділянки,   що  перебувала  у  її,  його 
користуванні,   або   одержана  внаслідок  приватизації  земельних 
ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, 
установ  та  організацій,  або  одержана  із  земель  державної  і 
комунальної  власності  в  межах  норм  безоплатної  приватизації, 
визначених Земельним кодексом України ( 2768-14 ).
{  Частину  першу  статті 57 доповнено пунктом 5 згідно із Законом 
N 4766-VI ( 4766-17 ) від 17.05.2012 } 
     2. Особистою  приватною  власністю дружини та чоловіка є речі 
індивідуального користування,  в тому  числі  коштовності,  навіть 
тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. 
     3. Особистою приватною власністю дружини,  чоловіка є премії, 
нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги. 
     Суд може визнати за другим з подружжя право  на  частку  цієї 
премії,  нагороди,  якщо  буде  встановлено,  що  він своїми діями 
(ведення домашнього господарства,  виховання дітей тощо) сприяв її 
одержанню. 
     4. Особистою  приватною власністю дружини,  чоловіка є кошти, 
одержані як відшкодування за втрату (пошкодження)  речі,  яка  їй, 
йому   належала,  а  також  як  відшкодування  завданої  їй,  йому 
моральної шкоди. 
     5. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є страхові 
суми,  одержані нею, ним за обов\’язковим особистим страхуванням, а 
також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески 
сплачувалися  за  рахунок  коштів,  що  були  особистою  приватною 
власністю кожного з них.
{ Частина п\’ята статті 57 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від 
22.12.2006 } 
     6. Суд може визнати особистою  приватною  власністю  дружини, 
чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання 
у зв\’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. 
     7. Якщо у придбання майна вкладені  крім  спільних  коштів  і 
кошти,  що  належали  одному з подружжя,  то частка у цьому майні, 
відповідно  до  розміру  внеску,  є   його   особистою   приватною 
власністю. 
     Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що є особистою 
                приватною власністю дружини, чоловіка 
     1. Якщо річ,  що належить одному з подружжя, плодоносить, дає 
приплід  або  дохід  (дивіденди),  він  є  власником  цих  плодів, 
приплоду або доходу (дивідендів). 
     Стаття 59. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої 
                приватної власності 
     1. Той  із  подружжя,  хто є власником майна,  визначає режим 
володіння та  користування  ним  з  урахуванням  інтересів  сім\’ї, 
насамперед дітей. 
     2. При    розпорядженні   своїм   майном   дружина,   чоловік 
зобов\’язані враховувати інтереси дитини,  інших членів сім\’ї,  які 
відповідно до закону мають право користування ним. 
                             Глава 8 
            ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 
     Стаття 60. Підстави набуття права спільної сумісної власності 
                подружжя 
     1. Майно,  набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та 
чоловікові  на  праві  спільної  сумісної  власності незалежно від 
того,  що один з них не мав з поважної причини (навчання,  ведення 
домашнього   господарства,   догляд   за   дітьми,  хвороба  тощо) 
самостійного заробітку (доходу). 
     2. Вважається,  що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей 
індивідуального  користування,  є об\’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя. 
     Стаття 61. Об\’єкти права спільної сумісної власності 
 1.  Об\’єктом  права спільної сумісної власності подружжя може 
бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту. 
{ Частина перша статті 61 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від 
22.12.2006 }
{  Офіційне  тлумачення  положення частини першої статті 61 див. в 
Рішенні  Конституційного  Суду  N  17-рп/2012  ( v017p710-12 ) від 
19.09.2012 } 
     2. Об\’єктом права спільної  сумісної  власності  є  заробітна 
плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя. 
{  Частина друга статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 } 
     3. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім\’ї, 
то гроші,  інше майно,  в тому числі  гонорар,  виграш,  які  були 
одержані  за  цим  договором,  є  об\’єктом права спільної сумісної 
власності подружжя. 
     4. Речі  для   професійних   занять   (музичні   інструменти, 
оргтехніка,  лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для 
одного з подружжя,  є об\’єктом права спільної  сумісної  власності 
подружжя. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code