Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання

Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання

  Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання 
     1. Право одного з подружжя на утримання,  а  також  право  на 
утримання,  яке  особа має після розірвання шлюбу,  припиняється у 
разі поновлення його працездатності,  а  також  реєстрації  з  ним 
повторного шлюбу. 
     Право   на   утримання  припиняється  від  дня  настання  цих 
обставин. 
     2. Якщо після припинення права на утримання виконання рішення 
суду  про  стягнення  аліментів  буде  продовжуватися,  всі  суми, 
одержані  як  аліменти,  вважаються  такими,   що   одержані   без 
достатньої  правової  підстави,  і підлягають поверненню у повному 
обсязі, але не більш як за три роки. 
     3. Право одного з подружжя на аліменти,  які були  присуджені 
за рішенням суду,  може бути припинене за рішенням суду, якщо буде 
встановлено, що: 
     1) одержувач  аліментів  перестав  потребувати   матеріальної 
допомоги; 
     2) платник   аліментів   неспроможний   надавати  матеріальну 
допомогу. 
     4. Право  одного  з  подружжя  на  утримання  припиняється  у 
випадках, передбачених статтями 83, 85, 87 і 89 цього Кодексу. 
     Стаття 83.  Позбавлення права на утримання або обмеження його 
                 строком 
     1. Рішенням суду може бути позбавлено одного з подружжя права 
на утримання або обмежено його строком, якщо: 
     1) подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час; 
     2) непрацездатність    того    з   подружжя,   хто   потребує 
матеріальної допомоги,  виникла в результаті вчинення ним умисного 
злочину; 
     3) непрацездатність  або  тяжка хвороба того з подружжя,  хто 
потребує матеріальної  допомоги,  була  прихована  від  другого  з 
подружжя при реєстрації шлюбу; 
     4) одержувач  аліментів  свідомо  поставив  себе  у становище 
такого, що потребує матеріальної допомоги. 
     2. Положення цієї статті поширюються і на осіб,  у яких право 
на аліменти виникло після розірвання шлюбу. 
     Стаття 84. Право дружини на утримання під час вагітності та у 
                разі проживання з нею дитини 
     1. Дружина має  право  на  утримання  від  чоловіка  під  час 
вагітності. 
     2. Дружина,  з  якою проживає дитина,  має право на утримання 
від чоловіка – батька дитини до досягнення дитиною трьох років. 
     3. Якщо дитина має вади фізичного  або  психічного  розвитку, 
дружина,  з  якою  проживає  дитина,  має  право  на утримання від 
чоловіка до досягнення дитиною шести років. 
     4. Право на утримання вагітна дружина,  а  також  дружина,  з 
якою  проживає  дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та 
незалежно від її матеріального становища,  за  умови,  що  чоловік 
може надавати матеріальну допомогу. 
     5. Аліменти,   присуджені   дружині   під   час   вагітності, 
сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. 
     6. Право на утримання вагітна дружина,  а  також  дружина,  з 
якою проживає дитина, має і в разі розірвання шлюбу. 
     Стаття 85. Припинення права дружини на утримання 
     1. Право  дружини на утримання,  передбачене статтею 84 цього 
Кодексу,  припиняється в разі  припинення  вагітності,  народження 
дитини  мертвою або якщо дитина передана на виховання іншій особі, 
а також у разі смерті дитини. 
     2. Право дружини на утримання припиняється,  якщо за рішенням 
суду  виключено відомості про чоловіка як батька з актового запису 
про народження дитини. 
     Стаття 86.  Право чоловіка на утримання у разі  проживання  з 
                 ним дитини 
     1. Чоловік,  з  яким проживає дитина,  має право на утримання 
від дружини – матері дитини до досягнення дитиною трьох років. 
     2. Якщо дитина має вади фізичного  або  психічного  розвитку, 
чоловік,  з  яким  проживає  дитина,  має  право  на утримання від 
дружини до досягнення дитиною шести років. 
     3. Право на утримання чоловік,  з яким проживає  дитина,  має 
незалежно   від  того,  чи  він  працює,  та  незалежно  від  його 
матеріального  становища,  за  умови,  що  дружина  може  надавати 
матеріальну допомогу. 
     4. Право на утримання чоловік,  з яким проживає дитина, має і 
після розірвання шлюбу. 
     Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання 
     1. Право чоловіка на утримання,  передбачене статтею 86 цього 
Кодексу,  припиняється,  якщо  дитина  передана на виховання іншій 
особі, а також у разі смерті дитини. 
     2. Право чоловіка на утримання припиняється, якщо за рішенням 
суду  виключено  відомості  про дружину як матір з актового запису 
про народження дитини. 
     Стаття 88. Право на утримання того з подружжя, з ким проживає 
                дитина-інвалід 
     1. Якщо  один  із  подружжя,  в  тому  числі  і працездатний, 
проживає  з  дитиною-інвалідом,  яка  не   може   обходитися   без 
постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на 
утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну 
допомогу. 
     Право на  утримання  триває протягом всього часу проживання з 
дитиною-інвалідом  та   опікування   нею   і   не   залежить   від 
матеріального становища того з батьків, з ким вона проживає. 
     2. Розмір   аліментів   тому   з  подружжя,  з  ким  проживає 
дитина-інвалід,  визначається  за  рішенням   суду  відповідно  до 
частини першої статті 80 цього Кодексу, без урахування  можливості 
одержання аліментів від своїх батьків, повнолітніх дочки або сина. 
     Стаття 89. Припинення права на утримання за домовленістю 
                подружжя 
     1. Подружжя,  а  також особи,  шлюб між якими було розірвано, 
мають право укласти договір  про  припинення  права  на  утримання 
взамін  набуття  права власності на житловий будинок,  квартиру чи 
інше нерухоме майно або одержання одноразової грошової виплати. 
     Договір, за яким передається у власність нерухоме майно,  має 
бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації. 
     2. Якщо  особи домовилися про припинення права на утримання у 
зв\’язку з  одержанням  одноразової  грошової  виплати,  обумовлена 
грошова  сума  має бути внесена на депозитний рахунок нотаріальної 
контори або приватного нотаріуса до посвідчення договору.
{  Частина друга статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2435-VI ( 2435-17 ) від 06.07.2010 } 
     3. На майно,  одержане на підставі  договору  про  припинення 
права на утримання, не може бути звернене стягнення. 
     Стаття 90.  Взаємна  участь  дружини,  чоловіка у витратах на 
                 лікування 
     1. Дружина,  чоловік  взаємно  зобов\’язані  брати  участь   у 
витратах, пов\’язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя. 
     Стаття 91.  Право  на  утримання  жінки  та чоловіка,  які не 
                 перебувають у шлюбі між собою 
     1. Якщо жінка та чоловік,  які не  перебувають  у  шлюбі  між 
собою,  тривалий час проживали однією сім\’єю, той із них, хто став 
непрацездатним  під  час  спільного  проживання,  має   право   на 
утримання відповідно до статті 76 цього Кодексу. 
     2. Жінка  та  чоловік,  які не перебувають у шлюбі між собою, 
мають право на утримання в  разі  проживання  з  нею,  ним  їхньої 
дитини,  відповідно  до  частин  другої  –  четвертої статті 84 та 
статей 86 і 88 цього Кодексу. 
     3. Право  жінки  та  чоловіка  на  утримання  припиняється  з 
підстав,  встановлених пунктами 2 і 4 статті 83, статтями 85, 87 і 
89 цього Кодексу. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code