ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

  Глава 10 
                         ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР 
     Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору 
     1. Шлюбний договір може бути  укладено  особами,  які  подали 
заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжям. 
     2. На  укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу,  якщо 
його стороною є неповнолітня особа,  потрібна  письмова  згода  її 
батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом. 
     Стаття 93. Зміст шлюбного договору 
     1. Шлюбним   договором   регулюються  майнові  відносини  між 
подружжям, визначаються їхні майнові права та обов\’язки. 
     2. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові  права  та 
обов\’язки подружжя як батьків. 
     3. Шлюбний  договір  не  може  регулювати  особисті відносини 
подружжя, а також особисті відносини між ними та дітьми. 
     4. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які 
встановлені  цим  Кодексом,  а  також  ставити одного з подружжя у 
надзвичайно невигідне матеріальне становище. 
     5. За шлюбним договором  не  може  передаватися  у  власність 
одному  з  подружжя  нерухоме  майно  та інше майно,  право на яке 
підлягає державній реєстрації. 
     Стаття 94. Форма шлюбного договору 
     1. Шлюбний  договір   укладається   у   письмовій   формі   і 
нотаріально посвідчується. 
     Стаття 95. Початок дії шлюбного договору 
     1. Якщо  шлюбний  договір  укладено до реєстрації шлюбу,  він 
набирає чинності у день реєстрації шлюбу. 
     2. Якщо  шлюбний  договір  укладено  подружжям,  він  набирає 
чинності у день його нотаріального посвідчення. 
     Стаття 96. Строк дії шлюбного договору 
     1. У  шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк 
його дії, а також строки тривалості окремих прав та обов\’язків. 
     2. У  шлюбному  договорі  може  бути   встановлена   чинність 
договору або окремих його умов і після припинення шлюбу. 
     Стаття 97.  Визначення  у  шлюбному договорі правового режиму 
                 майна 
     1. У  шлюбному  договорі  може  бути  визначене  майно,   яке 
дружина,  чоловік  передає  для  використання  на  спільні потреби 
сім\’ї,  а також правовий  режим  майна,  подарованого  подружжю  у 
зв\’язку з реєстрацією шлюбу. 
     2. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте 
ними за час шлюбу, положень статті 60 цього Кодексу і вважати його 
спільною  частковою  власністю  або  особистою приватною власністю 
кожного з них. 
     3. Сторони можуть  домовитися  про  можливий  порядок  поділу 
майна, у тому числі і в разі розірвання шлюбу. 
     4. У    шлюбному    договорі   сторони   можуть   передбачити 
використання  належного  їм  обом  або  одному  з  них  майна  для 
забезпечення потреб їхніх дітей, а також інших осіб. 
     5. Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші 
умови  щодо  правового  режиму  майна,  якщо  вони  не  суперечать 
моральним засадам суспільства. 
     Стаття 98. Визначення    у   шлюбному   договорі   порядку 
                користування житлом 
     1. Якщо  у  зв\’язку  з  укладенням  шлюбу  один  із  подружжя 
вселяється в житлове приміщення,  яке належить другому з подружжя, 
сторони  у  шлюбному  договорі  можуть  домовитися   про   порядок 
користування   ним.   Подружжя   може  домовитися  про  звільнення 
житлового приміщення тим з подружжя,  хто вселився в нього, в разі 
розірвання шлюбу, з виплатою грошової компенсації або без неї. 
     2. Сторони  можуть  домовитися  про  проживання  у  житловому 
приміщенні,  яке належить  одному  з  них  чи  є  їхньою  спільною 
власністю, їхніх родичів. 
     Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі права на утримання 
     1. Сторони  можуть  домовитися про надання утримання одному з 
подружжя незалежно від непрацездатності та потреби у  матеріальній 
допомозі на умовах, визначених шлюбним договором. 
     2. Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки 
виплати аліментів,  то в разі невиконання одним із подружжя  свого 
обов\’язку  за  договором  аліменти  можуть стягуватися на підставі 
виконавчого напису нотаріуса. 
     3. Шлюбним  договором  може   бути   встановлена   можливість 
припинення  права  на  утримання  одного  з  подружжя  у зв\’язку з 
одержанням ним майнової (грошової) компенсації. 
     Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору 
     1. Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. 
     2.  Шлюбний  договір  може  бути змінено подружжям. Угода про 
зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується. 
     3. На  вимогу  одного  з подружжя шлюбний договір за рішенням 
суду може бути  змінений,  якщо  цього  вимагають  його  інтереси, 
інтереси дітей, а також непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що 
мають істотне значення. 
     Стаття 101. Право на відмову від шлюбного договору 
     1. Одностороння    відмова    від    шлюбного   договору   не 
допускається. 
     2. Подружжя має право відмовитися від  шлюбного  договору.  У 
такому разі,  за вибором подружжя, права та обов\’язки, встановлені 
шлюбним договором,  припиняються з моменту його  укладення  або  в 
день подання нотаріусу заяви про відмову від нього.
{ Стаття 101 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) від 22.12.2006 } 
     Стаття 102. Розірвання шлюбного договору 
     1. На вимогу одного з  подружжя  шлюбний  договір  може  бути 
розірваний за рішенням суду з підстав,  що мають істотне значення, 
зокрема в разі неможливості його виконання. 
     Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним 
     1. Шлюбний договір на вимогу  одного  з  подружжя  або  іншої 
особи,  права  та інтереси якої цим договором порушені,  може бути 
визнаний  недійсним  за  рішенням  суду  з  підстав,  встановлених 
Цивільним кодексом України ( 435-15 ). 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code