Стаття 134. Внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства, материнства

Стаття 134. Внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства, материнства

Стаття 134. Внесення змін до актового запису 
                 про народження у разі визнання батьківства, 
                 материнства 
     1. На  підставі  заяв  осіб,  зазначених  у  статті 126 цього 
Кодексу,  або  рішення  суду  орган  державної  реєстрації   актів 
цивільного  стану  вносить відповідні зміни до актового запису про 
народження,  складеного  органами   державної   реєстрації   актів 
цивільного стану України, та видає нове Свідоцтво про народження. 
{  Стаття  134  в  редакції  Закону  N  2398-VI  (  2398-17  ) від 
01.07.2010 } 
     Стаття 135.  Запис  про  батьків  дитини,  якщо  батьківство, 
                  материнство не встановлене 
     1. При народженні дитини у матері,  яка не перебуває у шлюбі, 
у  випадках,  коли немає спільної заяви батьків,  заяви батька або 
рішення суду, запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень 
провадиться  за  прізвищем  та  громадянством матері, а ім\’я та по 
батькові батька дитини записуються за її вказівкою. { Абзац перший 
частини  першої статті 135 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2398-VI ( 2398-17 ) від 01.07.2010 } 
     У разі смерті матері,  а  також  за  неможливості  встановити 
місце  її  проживання  чи  перебування  запис  про матір та батька 
дитини  провадиться  відповідно до цієї статті, за заявою родичів, 
інших   осіб   або  уповноваженого  представника  закладу  охорони 
здоров\’я, в якому народилася дитина. { Абзац другий частини першої 
статті  135  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1276-VI 
( 1276-17 ) від 16.04.2009 } 
     2.  Якщо  батьки  дитини  невідомі,  державна  реєстрація  її 
народження  проводиться  за  рішенням  органу опіки та піклування, 
яким  визначається  прізвище,  власне  ім\’я,  по батькові дитини і 
відомості про батьків.
{ Частина друга статті 135 в редакції Закону N 2398-VI ( 2398-17 ) 
від 01.07.2010 } 
     Стаття 136.  Оспорювання  батьківства  особою,  яка  записана 
                  батьком дитини 
     1. Особа,  яка  записана  батьком дитини відповідно до статей 
122,  124,  126 і 127  цього  Кодексу,  має  право  оспорити  своє 
батьківство,  пред\’явивши позов про виключення запису про нього як 
батька з актового запису про народження дитини. 
     2. У  разі  доведення  відсутності  кровного  споріднення між 
особою,  яка записана батьком,  та дитиною суд постановляє рішення 
про  виключення  відомостей  про особу як батька дитини з актового 
запису про її народження. 
     3. Оспорювання  батьківства  можливе  лише  після  народження 
дитини і до досягнення нею повноліття. 
     4. Оспорювання батьківства неможливе у разі смерті дитини. 
     5.  Не  має  права  оспорювати  батьківство  особа,  записана 
батьком  дитини, якщо в момент реєстрації себе батьком дитини вона 
знала,  що  не  є  її  батьком,  а  також особа, яка дала згоду на 
застосування  допоміжних  репродуктивних  технологій відповідно до 
частини першої статті 123 цього Кодексу.
{  Частина  п\’ята  статті 136 в редакції Закону N 524-V ( 524-16 ) 
від 22.12.2006 } 
     6. До  вимоги  чоловіка  про  виключення  запису про нього як 
батька з актового запису про народження дитини позовна давність не 
застосовується. 
     Стаття 137.  Оспорювання батьківства після смерті особи,  яка 
                  записана батьком дитини 
     1. Якщо  той,  хто  записаний  батьком   дитини,   помер   до 
народження  дитини,  оспорити  його  батьківство  мають право його 
спадкоємці,  за умови подання ним за життя до нотаріуса заяви  про 
невизнання свого батьківства. 
     2. Якщо  той,  хто  записаний  батьком  дитини,  помер  після 
пред\’явлення ним позову про виключення свого  імені  як  батька  з 
актового  запису  про  народження  дитини,  позовну  заяву  можуть 
підтримати в суді його спадкоємці. 
     3. Якщо через поважні причини  особа  не  знала  про  те,  що 
записана батьком дитини, і померла, оспорити батьківство можуть її 
спадкоємці: дружина, батьки та діти. 
     4. До вимоги про виключення запису про особу як батька дитини 
з  актового  запису  про  народження  дитини  позовна  давність не 
застосовується. 
     Стаття 138.  Право матері дитини на  оспорювання  батьківства 
                  свого чоловіка 
     1. Жінка,  яка  народила  дитину у шлюбі,  має право оспорити 
батьківство  свого  чоловіка,  пред\’явивши  позов  про  виключення 
запису про нього як батька дитини з актового запису про народження 
дитини.
{ Частина перша статті 138 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 } 
     2. Вимога матері про виключення запису  про  її  чоловіка  як 
батька  дитини  з  актового запису про народження дитини може бути 
задоволена лише  у  разі  подання  іншою  особою  заяви  про  своє 
батьківство. 
     3. До  вимоги матері про внесення змін до актового запису про 
народження дитини встановлюється позовна давність в один рік,  яка 
починається від дня реєстрації народження дитини. 
     Стаття 139. Спір про материнство 
     1. Жінка,  яка  записана  матір\’ю дитини,  може оспорити своє 
материнство. 
     2. Жінка,  яка  вважає  себе  матір\’ю   дитини,   має   право 
пред\’явити  позов  до  жінки,  яка  записана  матір\’ю дитини,  про 
визнання   свого   материнства.   Оспорювання    материнства    не 
допускається у випадках,  передбачених частинами другою та третьою 
статті 123 цього Кодексу. 
     3. До вимоги про визнання материнства встановлюється  позовна 
давність в один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася 
або могла дізнатися, що є матір\’ю дитини. 
     Стаття 140.  Оспорювання батьківства,  материнства особи, яка 
                  сплачує аліменти за рішенням суду 
     1.   Стягнення   з  особи,  яка  записана  батьком,  матір\’ю, 
аліментів  на  дитину  не  є  перешкодою  для  звернення до суду з 
позовом про виключення відомостей про неї як батька, матері дитини 
з актового запису про її народження. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code