Стаття 238. Скасування усиновлення

Стаття 238. Скасування усиновлення

Стаття 238. Скасування усиновлення 
     1. Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо: 
     1) воно   суперечить   інтересам  дитини,  не  забезпечує  їй 
сімейного виховання; 
     2) дитина страждає недоумством,  на психічну  чи  іншу  тяжку 
невиліковну хворобу,  про що усиновлювач не знав і не міг знати на 
час усиновлення; 
     3) між усиновлювачем і дитиною склалися,  незалежно від  волі 
усиновлювача,  стосунки,  які  роблять  неможливими  їхнє  спільне 
проживання   і   виконання   усиновлювачем   своїх    батьківських 
обов\’язків. 
     2. Скасування  усиновлення  не  допускається після досягнення 
дитиною повноліття. 
     Усиновлення може  бути  скасоване  після  досягнення  дитиною 
повноліття,  якщо протиправна поведінка усиновленого, усиновлювача 
загрожує життю,  здоров\’ю  усиновлювача,  усиновленого  або  інших 
членів сім\’ї. 
     3. Усиновлення  повнолітньої  особи може бути скасовано судом 
за взаємною згодою  усиновлювача  і  усиновленого  або  на  вимогу 
одного з них, якщо сімейні відносини між ними не склалися. 
     4. Усиновлення   скасовується   від   дня  набрання  чинності 
рішенням суду. 
     Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення 
     1. У разі скасування  усиновлення  припиняються  на  майбутнє 
права  та  обов\’язки,  що  виникли  у  зв\’язку  з усиновленням між 
дитиною та усиновлювачем і його родичами. 
     2. У  разі  скасування  усиновлення  відновлюються  права  та 
обов\’язки   між   дитиною  та  її  батьками,  іншими  родичами  за 
походженням. 
     3. У  разі  скасування  усиновлення  дитина  передається   за 
бажанням батьків або інших родичів їм, а якщо це неможливо, – вона 
передається на опікування органові опіки та піклування. 
     4. У разі скасування усиновлення  з  підстави,  зазначеної  у 
пункті  1 частини першої статті 238 цього Кодексу,  якщо дитина не 
передається батькам,  за нею зберігається право  на  проживання  у 
житловому приміщенні, в якому вона проживала після усиновлення. 
     5. У   разі   скасування  усиновлення  дитина  має  право  на 
збереження прізвища,  імені та по батькові,  які вона  одержала  у 
зв\’язку   з  усиновленням.  За  бажанням  дитини  їй  присвоюється 
прізвище, ім\’я, по батькові, які вона мала до усиновлення. 
     6. У разі скасування усиновлення  з  підстави,  зазначеної  у 
пункті  1 частини першої статті 238 цього Кодексу,  якщо дитина не 
передається батькам,  суд може постановити рішення  про  стягнення 
аліментів на дитину з особи,  яка була її усиновлювачем, за умови, 
що останній може надавати матеріальну допомогу. 
     Стаття 240.  Особи,  які мають право на звернення до  суду  з 
                  позовом  про скасування усиновлення або визнання 
                  усиновлення недійсним 
     1. Право на  звернення  до  суду  з  позовом  про  скасування 
усиновлення чи визнання його недійсним мають батьки,  усиновлювач, 
опікун, піклувальник, орган опіки та піклування, прокурор, а також 
усиновлена дитина, яка досягла чотирнадцяти років. 
     Стаття 241. Порядок поновлення актового запису про народження 
                 у  разі  визнання   усиновлення   недійсним   або 
                 скасування усиновлення 
     1. Після   набрання   чинності  рішенням  суду  про  визнання 
усиновлення недійсним або скасування усиновлення  суд  у  місячний 
строк  зобов\’язаний  надіслати  копію  рішення до органу державної 
реєстрації  актів цивільного стану за місцем реєстрації народження 
дитини. 
     2.  Орган  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану на 
підставі рішення суду про скасування усиновлення або визнання його 
недійсним   вносить   відповідні  зміни  до  актового  запису  про 
народження дитини. 
     Стаття 242. Позбавлення усиновлювача батьківських прав 
     1. Якщо   усиновлювач   був   записаний   матір\’ю,    батьком 
усиновленої  ним  дитини,  він  може бути позбавлений батьківських 
прав  за  наявності  підстав,  встановлених  у  статті  164  цього 
Кодексу. 
     2. У разі позбавлення усиновлювача батьківських прав настають 
наслідки,  встановлені статтею 166 цього Кодексу.  У  разі  смерті 
усиновлювача, позбавленого батьківських прав, дитина одержує право 
на спадкування на загальних підставах. 
     3. Батьківські  права  усиновлювача  можуть  бути   поновлені 
відповідно до положень статті 169 цього Кодексу. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code