ПОРЯДОК стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі

ПОРЯДОК стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                  від 19 серпня 2002 р. N 1203 
                             ПОРЯДОК 
           стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі 
        виїзду одного з батьків для постійного проживання 
         в іноземній державі, з якою не укладено договір 
                  про подання правової допомоги 
 
     1. У разі  виїзду  одного  з  батьків,  який  є  громадянином 
України,  для  постійного  проживання в іноземній державі,  з якою 
Україна не має договору про  подання  правової  допомоги  (далі  – 
постійне  проживання за кордоном),  він повинен виконати аліментні 
зобов\’язання  з  утримання  дитини  (дітей)  до   досягнення   нею 
повноліття  (далі  –  аліментні  зобов\’язання),  які  оформляються 
договором між цією особою та одним з батьків,  з яким  залишається 
дитина (діти),  або її опікуном,  піклувальником (далі – одержувач 
аліментів),  або договором про припинення права  на  аліменти  для 
дитини  (дітей)  у зв\’язку з передачею права власності на нерухоме 
майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо). 
     Якщо аліментні  зобов\’язання  не  були  виконані  особою,  що 
виїжджає, стягнення аліментів провадиться за рішенням суду. 
     2. З  метою  запобігання ухиленню батьків від утримання дітей 
до їх повноліття шляхом сплати аліментів особа,  що  виїжджає  для 
постійного  проживання  за  кордоном,  разом  із заявою про видачу 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон  або  оформлення 
відповідної   сторінки  у  паспорті  (далі  –  паспорт)  подає  до 
паспортної служби органу внутрішніх  справ  за  місцем  постійного 
проживання   в   Україні  у  разі  наявності  дитини  (дітей),  що 
залишається  в  Україні,  договір  про  виплату   аліментів    або 
нотаріально   засвідчену   заяву   про  відсутність  у  одержувача 
аліментів вимог щодо  стягнення  аліментних  платежів,  або  копію 
рішення суду про виплату аліментів. 
     До моменту  одержання паспорта зазначена особа повинна подати 
до відповідного  органу  внутрішніх  справ  за  місцем  постійного 
проживання в Україні документ, що підтверджує виконання аліментних 
зобов\’язань, – нотаріально  засвідчену  заяву  про  відсутність  у 
одержувачів  аліментів  вимог  щодо  стягнення аліментних платежів 
(якщо така заява не подавалася згідно з абзацом  першим  пункту  2 
цього   Порядку)   або   нотаріально  засвідчену  копію  постанови 
державного виконавця про закінчення виконавчого провадження  (якщо 
стягнення аліментів проводилося за рішенням суду). 
     3. У   разі  невиконання  аліментних  зобов\’язань  на  момент 
одержання паспорта до особи, що виїжджає для постійного проживання 
за кордоном, застосовуються обмеження, передбачені законодавством. 
     4. Особа,   що   виїхала  за  межі  України  для  тимчасового 
перебування і має в Україні неповнолітню дитину  (дітей),  у  разі 
порушення  клопотання  про  залишення для постійного проживання за 
кордоном подає до дипломатичного представництва  або  консульської 
установи  України  за  кордоном  документи,  передбачені пунктом 2 
цього Порядку. 
     У разі  наявності  неврегульованих   аліментних   зобов\’язань 
керівник дипломатичного  представництва  або консульської установи 
України за кордоном приймає  рішення  про  відмову  в  задоволенні 
клопотання до усунення обставин, які цьому перешкоджають. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code