ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ

ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ

 Глава 20 
                       ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ 
     Стаття 252. Договір про патронат 
     1.  За  договором  про  патронат  орган  опіки  та піклування 
передає   дитину-сироту   або   дитину,  позбавлену  батьківського 
піклування,   на  виховання  у  сім\’ю  іншої  особи  (патронатного 
вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату.
{ Частина перша статті 252 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3497-IV ( 3497-15 ) від 23.02.2006 } 
     Стаття 253.  Згода дитини на проживання у сім\’ї  патронатного 
                  вихователя 
     1. На   передачу   дитини  у  сім\’ю  патронатного  вихователя 
потрібна згода дитини,  якщо вона досягла такого віку,  що може її 
висловити. 
     Стаття 254. Плата за виховання дитини 
     1. За виховання дитини патронатному вихователю встановлюється 
плата,  розмір якої визначається за його  домовленістю  з  органом 
опіки та піклування. 
     Стаття 255. Обов\’язки патронатного вихователя 
     1. Патронатний вихователь зобов\’язаний: 
     1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо; 
     2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного 
розвитку; 
     3) захищати дитину,  її  права  та  інтереси  як  опікун  або 
піклувальник, без спеціальних на те повноважень. 
     Стаття 256. Припинення договору про патронат 
     1. Договір про патронат припиняється у разі відмови від нього 
вихователя або дитини, яка досягла чотирнадцяти років. 
     До призначення дитині нового вихователя або передання  дитини 
іншій особі, навчальному закладові, закладові охорони здоров\’я або 
соціального захисту  вихователь,  який  відмовився  від  договору, 
зобов\’язаний піклуватися про дитину. 
     2. Договір про патронат може бути розірваний за згодою сторін 
або  за  рішенням  суду  в  разі  невиконання  вихователем   своїх 
обов\’язків  або  якщо  між  ним та дитиною склалися стосунки,  які 
перешкоджають виконанню обов\’язків за договором. 
                            Глава 20-1 
                          ПРИЙОМНА СІМ\’Я 
     Стаття 256-1. Прийомна сім\’я 
     1. Прийомна сім\’я – сім\’я, яка добровільно взяла на виховання 
та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і  дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
     Стаття 256-2. Прийомні батьки 
     1. Прийомні  батьки – подружжя або особа,  яка не перебуває у 
шлюбі, які взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклування. 
     2. Прийомні  батьки несуть обов\’язки по вихованню та розвитку 
дітей, передбачені статтею 150 цього Кодексу. 
     3.  Прийомними  батьками  не  можуть  бути особи, зазначені в 
статті 212 цього Кодексу.
{   Частина  третя  статті  256-2  в  редакції  Закону  N  1452-VI 
( 1452-17 ) від 04.06.2009 } 
     4. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей 
і  діють  без  спеціальних  на  те  повноважень  як  опікуни   або 
піклувальники. 
     Стаття 256-3. Прийомні діти 
     1. Прийомні   діти   –   діти-сироти   і   діти,   позбавлені 
батьківського  піклування,  влаштовані  на  виховання  та  спільне 
проживання до прийомної сім\’ї. 
     2. На   влаштування   дитини-сироти   і  дитини,  позбавленої 
батьківського   піклування,  до  прийомної  сім\’ї  потрібна  згода 
дитини,  якщо  вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може 
її висловити. 
     Згода дитини   на   її   влаштування   до   прийомної   сім\’ї 
з\’ясовується службовою особою закладу,  в якому вона перебуває,  у 
присутності прийомних  батьків  і  представника  органу  опіки  та 
піклування, про що складається відповідний документ. 
     3. Прийомні  діти  проживають і виховуються у прийомній сім\’ї 
до   досягнення   18-річного   віку,   а   в   разі   навчання   у 
професійно-технічних, вищих   навчальних   закладах   I-IV  рівнів 
акредитації – до його закінчення. 
     4. За  прийомними  дітьми  зберігається  право  на  аліменти, 
пенсію, інші  соціальні виплати,  а також на відшкодування шкоди у 
зв\’язку з втратою годувальника,  які вони мали до  влаштування  до 
прийомної сім\’ї. 
     5. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з 
батьками та іншими родичами,  крім випадків,  коли це може завдати 
шкоди їхньому життю, здоров\’ю та моральному вихованню. 
     Стаття 256-4. Створення прийомної сім\’ї 
     1. Рішення   про   створення   прийомної   сім\’ї  приймається 
районною,  районною  в  містах  Києві  та  Севастополі  державними 
адміністраціями,    виконавчим     комітетом     міської     (міст 
республіканського Автономної  Республіки  Крим  і  міст  обласного 
значення)   ради  в  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів 
України. 
     2. Між прийомними батьками та органом,  який прийняв  рішення 
про   створення  прийомної  сім\’ї,  на  основі  типового  договору 
укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім\’ї. 
     3. Орган, який прийняв рішення про створення прийомної сім\’ї, 
зобов\’язаний  контролювати  виконання  прийомними  батьками  своїх 
обов\’язків щодо виховання та утримання дітей. 
     4. Положення  про  прийомну  сім\’ю  та  типовий  договір  про 
влаштування  дітей  до  прийомної  сім\’ї  затверджуються Кабінетом 
Міністрів України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code