Стаття 24. Анулювання актового запису цивільного стану

Стаття 24. Анулювання актового запису цивільного стану

Стаття 24. Анулювання актового запису цивільного стану 
     1. Актовий запис цивільного стану анулюється на підставі: 
     1) рішення суду; 
     2) висновку відповідного органу  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану у випадках, передбачених законом. 
     2. Анулювання  актового  запису  цивільного стану проводиться 
відділом державної реєстрації актів  цивільного  стану  за  місцем 
його зберігання. 
     3. Заява  про  анулювання  актового  запису  цивільного стану 
подається заінтересованою особою до відповідного органу  державної 
реєстрації  актів  цивільного  стану за місцем проживання заявника 
або за місцем зберігання актового запису  цивільного  стану,  який 
підлягає анулюванню. 
     4. Одночасно  із  прийняттям рішення щодо анулювання актового 
запису цивільного стану відповідний орган, на підставі рішення або 
висновку  якого  проводиться анулювання актового запису цивільного 
стану,  приймає рішення щодо вилучення і  повернення  анульованого 
свідоцтва   відповідному   органу   державної   реєстрації   актів 
цивільного  стану.  У  разі  неповернення  анульованого  свідоцтва 
інформація   про  його  анулювання  оприлюднюється  на  офіційному 
веб-сайті   центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує 
державну  політику  у  сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану.
{  Частина  четверта  статті  24  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 25. Зберігання книг державної реєстрації 
                актів цивільного стану 
     1. Актові записи  цивільного  стану,  складені  на  паперових 
носіях,  формуються  в книги державної реєстрації актів цивільного 
стану,  що зберігаються в архівах  відділів  державної  реєстрації 
актів   цивільного  стану  протягом  установленого  законодавством 
строку. 
     2. Один   примірник   актового   запису   цивільного    стану 
включається  до книги державної реєстрації актів цивільного стану, 
що складається на території району  (міста).  Зазначена  книга  та 
метрична книга, складена до утворення органів державної реєстрації 
актів цивільного стану,  зберігаються в архіві  відділу  державної 
реєстрації  актів  цивільного  стану  за  місцем складення актових 
записів. 
     Другий примірник актового запису цивільного стану включається 
до книги державної реєстрації актів цивільного стану, складеної на 
території Автономної  Республіки  Крим,  області,  міст  Києва  та 
Севастополя.  Зазначена  книга  та  метрична  книга,  складена  до 
утворення державних органів  реєстрації  актів  цивільного  стану, 
зберігаються   в   архівах   відділу  державної  реєстрації  актів 
цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції 
України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в 
областях, містах Києві та Севастополі. 
     3. Один примірник актового запису цивільного стану, складений 
у  дипломатичних представництвах і консульських установах України, 
включається до книги державної реєстрації актів цивільного стану і 
зберігається   в   архіві   відділу   державної  реєстрації  актів 
цивільного стану Головного управління юстиції в м. Києві, а другий 
примірник – в архіві відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного управління юстиції в Київській області. 
     4. Порядок,   умови   і   строки  зберігання  книг  державної 
реєстрації актів цивільного  стану  і  метричних  книг  в  архівах 
відділів  державної  реєстрації  актів цивільного стану та порядок 
передачі    цих   книг   до   державного   архіву   встановлюються 
Міністерством   юстиції  України  за  погодженням  із  центральним 
органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
 Стаття 26. Відповідальність у сфері державної реєстрації 
                актів цивільного стану 
     1. За  порушення  вимог  законодавства  у   сфері   державної 
реєстрації  актів  цивільного  стану  органи  державної реєстрації 
актів цивільного стану несуть цивільно-правову,  а її працівники – 
матеріальну,   дисциплінарну,   адміністративну   або  кримінальну 
відповідальність у встановленому законом порядку. 
     2. Дії  або   бездіяльність   працівника   органу   державної 
реєстрації   актів  цивільного  стану  можуть  бути  оскаржені  до 
центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику  у  сфері  державної  реєстрації  актів цивільного стану, 
Міністерства закордонних справ України та/або до суду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code