Анулювання актових записів цивільного стану

Анулювання актових записів цивільного стану

Анулювання актових записів цивільного стану 
     4.1. Заява про анулювання актового запису цивільного стану за 
встановленою  формою  подається  заінтересованою особою до відділу 
державної реєстрації актів цивільного стану за  місцем  проживання 
або за місцем зберігання актового запису, який підлягає анулюванню 
при пред\’явленні паспорта або паспортного документа (додаток 13). 
{  Абзац перший пункту 4.1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно 
з   Наказом   Міністерства  юстиції  №  709/5  (  z0768-12  )  від 
10.05.2012 }
     Громадяни України,  а також іноземці, особи без громадянства, 
які  проживають  за  кордоном,  подають   аналогічну   заяву   про 
анулювання  актового  запису цивільного стану,  складеного органом 
державної  реєстрації   актів   цивільного   стану   України,   до 
дипломатичного представництва або консульської установи України.
     Іноземці, особи без громадянства,  які постійно проживають  в 
Україні,  подають  заяву про анулювання актового запису цивільного 
стану,  складеного органом державної реєстрації  актів  цивільного 
стану  України,  до  відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану за місцем проживання.
     Поновлений або  повторно  складений  актовий запис цивільного 
стану може бути також анульований з ініціативи  відділу  державної 
реєстрації актів цивільного стану, яким виявлено первинний актовий 
запис.
     Реєстрація заяв  про  анулювання  актового  запису цивільного 
стану,  поданих до відділу державної реєстрації  актів  цивільного 
стану заявником особисто та отриманих від інших відділів державної 
реєстрації актів цивільного стану,  проводиться у  журналі  обліку 
заяв встановленої форми. 
     4.2. Разом   із   заявою   про   анулювання  актового  запису 
цивільного стану подаються:
     свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану,  яке 
підлягає анулюванню;
     інші документи.
     У разі  анулювання  поновленого   або   повторно   складеного 
актового  запису цивільного стану заявник додає письмове пояснення 
стосовно проведення подвійної державної реєстрації актового запису 
цивільного стану. 
     4.3. Анулювання  поновлених  або  повторно  складених актових 
записів   цивільного   стану   проводиться   відділами   державної 
реєстрації  актів  цивільного  стану  в  разі виявлення первинного 
актового  запису  і  за  відсутності  спору  між  заінтересованими 
особами.
     Поновлені актові записи  цивільного  стану  також  підлягають 
анулюванню,  якщо  їх  складання  було проведено всупереч зібраним 
матеріалам  або  з  порушенням  встановленого  порядку  поновлення 
актових записів цивільного стану.
     При виявленні повторно складеного актового запису  цивільного 
стану анулюванню підлягає актовий запис, який складений пізніше.
     За наявності спору між заінтересованими особами  питання  про 
анулювання  поновлених  або  повторно  складених  актових  записів 
вирішується у судовому порядку. 
     4.4. Актовий запис цивільного стану може бути анульований  на 
підставі:
     рішення суду;
     висновку відділу  державної реєстрації актів цивільного стану 
районного, районного в місті, міського (міста обласного значення), 
міськрайонного   управління   юстиції,   складеного   у  випадках, 
передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ),  за 
заявою заінтересованої особи;
     висновку відділу державної реєстрації актів цивільного  стану 
Головного   управління  юстиції  Міністерства  юстиції  України  в 
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, 
містах   Києві  та  Севастополі  про  анулювання  поновленого  або 
повторно складеного актового запису цивільного стану;
     висновку дипломатичного   представництва   або   консульської 
установи  України  про  анулювання  первинного   актового   запису 
цивільного стану. 
     4.5. Первинний  актовий  запис цивільного стану анулюється на 
підставі рішення суду.
     Анулювання актових   записів  цивільного  стану  на  підставі 
рішення суду проводиться без складання висновку.  В інших випадках 
складання   висновку  про  анулювання  або  відмову  в  анулюванні 
актового запису цивільного стану обов\’язкове. 
     4.6. Відділ  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану, 
дипломатичне представництво чи консульська установа України анулює 
первинні актові записи цивільного стану на підставі  рішення  суду 
про:
     анулювання актового запису цивільного стану;
     визнання шлюбу недійсним;
     визнання шлюбу неукладеним;
     визнання розірвання шлюбу фіктивним;
     скасування рішення   суду   про   визнання   особи   безвісно 
відсутньою   або  оголошення  померлою  у  випадках,  передбачених 
статтею 118 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ).  Актовий  запис 
про  розірвання  шлюбу  анулюється  на  підставі  рішення суду про 
скасування рішення суду про визнання особи безвісно  відсутньою  у 
разі поновлення шлюбу за спільною заявою подружжя. 
     4.7. Відділ  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану, 
дипломатичне  представництво  чи  консульська   установа   України 
розглядає заяву заінтересованої особи про визнання шлюбу недійсним 
та складає висновок про анулювання актового запису про шлюб,  якщо 
шлюб зареєстрований:
     з особою,  яка одночасно перебуває в  іншому  зареєстрованому 
шлюбі;
     між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також 
між рідними братом і сестрою;
     з особою, яка визнана недієздатною.
     У зазначених  випадках  актовий  запис  про  шлюб  анулюється 
незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб.
     Якщо шлюб зареєстровано з особою,  яка вже перебуває в іншому 
шлюбі,  то в разі  припинення  попереднього  шлюбу  до  анулювання 
актового  запису  щодо  повторного шлюбу зазначений повторний шлюб 
стає дійсним з  моменту  припинення  попереднього  шлюбу.  Про  це 
робиться  відповідна  відмітка  в  першому  та другому примірниках 
актового запису про шлюб.
     Наявність одночасного  перебування  в  іншому зареєстрованому 
шлюбі має бути підтверджена витягами з  Державного  реєстру  актів 
цивільного  стану громадян або копіями відповідних актових записів 
про  шлюб.  Родинні  стосунки  також   мають   бути   підтверджені 
документально.
     У цих випадках складається висновок про  анулювання  актового 
запису  про  шлюб,  який  є  недійсним  відповідно  до  статті  39 
Сімейного кодексу України (  2947-14  ),  що  разом  із  зібраними 
документами   надсилається  для  виконання  до  відділу  державної 
реєстрації актів цивільного стану  за  місцем  зберігання  першого 
примірника актового запису, який підлягає анулюванню (додаток 14). 
{ Абзац восьмий пункту 4.7 розділу ІV із змінами, внесеними згідно 
з   Наказом   Міністерства  юстиції  №  709/5  (  z0768-12  )  від 
10.05.2012 }
     За відсутності документів, які підтверджують зазначений факт, 
складається висновок про відмову. 
     4.8. Відділ  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану, 
дипломатичне представництво чи  консульська  установа  України  за 
місцем  подання  заяви  про  анулювання  поновленого  або повторно 
складеного актового запису цивільного стану збирає та надсилає для 
остаточного  розгляду  всі  зібрані матеріали до відділу державної 
реєстрації актів цивільного  стану  Головного  управління  юстиції 
Міністерства   юстиції   України  в  Автономній  Республіці  Крим, 
головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі 
за  місцем  зберігання актового запису,  який підлягає анулюванню, 
для складання висновку про  його  анулювання  або  про  відмову  в 
цьому. Висновок про анулювання поновленого або повторно складеного 
актового запису цивільного стану або відмову в  цьому  за  формою, 
наведеною  в  додатку  15, складається у двох примірниках. { Абзац 
перший  пункту  4.8  розділу  ІV  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Міністерства юстиції № 709/5 ( z0768-12 ) від 10.05.2012 }
     У разі відмови в анулюванні актового запису цивільного  стану 
другий примірник висновку про це видається заявнику для подальшого 
вирішення питання у судовому порядку. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code