Інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені

Інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені

 Інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, 
                    які можуть бути усиновлені 
     45. Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією  про 
дітей,  які  можуть  бути усиновлені,  та видача їм направлень для 
знайомства  з  дитиною  здійснюються  службами  у  справах   дітей 
районних,  районних у мм.  Києві та Севастополі держадміністрацій, 
виконавчих  органів  міських, районних у містах рад, уповноваженим 
органом  виконавчої  влади  Автономної  Республіки  Крим  з питань 
дітей,   службами   у   справах   дітей   обласних,  Київської  та 
Севастопольської   міських   держадміністрацій  та  Мінсоцполітики 
відповідно   за   місцем,   де   дитина  перебуває  на  місцевому, 
регіональному або централізованому обліку. 
     46.  З  метою заохочення громадян до усиновлення повідомлення 
про дітей,  які можуть бути  усиновлені,  розміщуються  в  засобах 
масової інформації,  на офіційних веб-сайтах районних,  районних у 
мм.  Києві та Севастополі  держадміністрацій,  виконавчих  органів 
міських,  районних  у містах рад, уповноваженого органу виконавчої 
влади   Автономної  Республіки  Крим  з  питань  дітей,  обласних, 
Київської   та   Севастопольської   міських  держадміністрацій  та 
Мінсоцполітики, веб-сайтах установ і організацій, з якими служби у 
справах  дітей  районних,  районних  у  мм.  Києві  та Севастополі 
держадміністрацій,  виконавчих  органів міських, районних у містах 
рад,  уповноважений  орган  виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та 
Севастопольської   міських   держадміністрацій  та  Мінсоцполітики 
уклали  договори про співпрацю. { Пункт 46 в редакції Постанови КМ 
N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     47. Інформація  про  дітей,  яка  розміщується  відповідно до 
пункту 46 цього Порядку, може містити фотокартку дитини, відомості 
про  її  ім\’я,  вік,  форму  влаштування  (без зазначення назви та 
адреси закладу,  в якому перебуває  дитина,  прізвища,  імені,  по 
батькові, адреси прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, 
піклувальників),  наявність або відсутність братів, сестер, їх вік 
та форму влаштування,  особливі потреби дитини,  а також контактні 
телефони  та  адресу  служби  у  справах дітей, Мінсоцполітики, де 
можна отримати направлення для знайомства з дитиною. 
     48.  Для  отримання  інформації  про  дітей,  які можуть бути 
усиновлені,  кандидати  в  усиновлювачі  мають право звернутися до 
служби  у справах дітей за місцем їх обліку, уповноваженого органу 
виконавчої  влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб 
у  справах  дітей  обласних, Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій  та  Мінсоцполітики.  { Абзац перший пункту 48 в 
редакції Постанови КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     Перелік служб   у   справах   дітей  обласних,  Київської  та 
Севастопольської  міських  держадміністрацій  із  зазначенням   їх 
адреси  та  контактних  телефонів,  а  також уповноваженого органу 
виконавчої  влади  Автономної  Республіки  Крим  з питань дітей та 
Мінсоцполітики  надається  кандидатам  в  усиновлювачі  службами у 
справах дітей за місцем їх обліку. 
     Служби  у  справах  дітей  районних,  районних у мм. Києві та 
Севастополі   держадміністрацій,   виконавчих   органів   міських, 
районних  у  містах  рад,  уповноважений  орган  виконавчої  влади 
Автономної  Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей 
обласних,  Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 
та  Мінсоцполітики ведуть Книгу обліку кандидатів в усиновлювачі – 
громадян  України,  яким  надана  інформація про дітей, які можуть 
бути  усиновлені,  за  формою згідно з додатком 16. { Абзац третій 
пункту  48  в  редакції  Постанови  КМ  N 1045 ( 1045-2010-п ) від 
03.11.2010 } 
     49.  Служба  у  справах  дітей  за місцем обліку кандидатів в 
усиновлювачі  після  взяття  їх  на  облік ознайомлює кандидатів в 
усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому 
обліку. 
     Першочергове право  на  усиновлення  дитини  мають її родичі. 
Іншим  кандидатам  в  усиновлювачі  інформація  про   дітей,   які 
перебувають на місцевому обліку, надається в порядку черги.
{  Пункт  49  в  редакції  Постанови КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 
03.11.2010 } 
     50.   Уповноважений   орган   виконавчої   влади   Автономної 
Республіки  Крим  з питань дітей, служба у справах дітей обласної, 
Київської та Севастопольської міської держадміністрації ознайомлює 
кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають 
на  регіональному  обліку та видає їм направлення для знайомства з 
дитиною   до   служби   у   справах  дітей  за  місцем  проживання 
(перебування) дитини. 
     Кандидати в усиновлювачі,  які за результатами ознайомлення з 
інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, не 
виявили бажання отримати направлення  для  знайомства  з  дитиною, 
можуть звернутися до Мінсоцполітики для ознайомлення з інформацією 
про дітей, які перебувають на централізованому обліку. За бажанням 
їм  також  може  бути  призначена  дата  наступного ознайомлення з 
інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку. 
     51. Під  час  ознайомлення  кандидатів   в   усиновлювачі   з 
інформацією  про  дітей,  які  можуть  бути  усиновлені,  служби у 
справах дітей  районних,  районних  у  мм.  Києві  та  Севастополі 
держадміністрацій,  виконавчих органів міських,  районних у містах 
рад,  уповноважений  орган  виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та 
Севастопольської   міських  держадміністрацій  зобов\’язані  надати 
кандидатам  в  усиновлювачі інформацію про всіх дітей відповідного 
віку, які перебувають на місцевому чи регіональному обліку. 
     52.  Мінсоцполітики  ознайомлює  кандидатів  в усиновлювачі з 
інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку, 
та видає їм направлення для  знайомства  з  дитиною  до  служби  у 
справах  дітей  за  місцем  проживання  (перебування)  дитини.  За 
бажанням кандидатів в усиновлювачі  (крім  громадян  України,  які 
проживають  за  межами  України, та іноземців) Мінсоцполітики може 
видати  їм  направлення  до уповноваженого органу виконавчої влади 
Автономної  Республіки  Крим з питань дітей, служб у справах дітей 
обласних,  Київської та Севастопольської міських держадміністрацій 
для  ознайомлення  з  інформацією  про  дітей,  які перебувають на 
регіональному  обліку, або призначити дату наступного ознайомлення 
з  інформацією  про  дітей,  які  перебувають  на централізованому 
обліку.
{  Пункт  52  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1123 
( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     53. Ознайомлення громадян України,  які проживають за  межами 
України,  іноземців,  кандидатів  в усиновлювачі з інформацією про 
дітей,  які  можуть  бути  усиновлені, та видачу їм направлень для 
знайомства  з  дитиною  здійснює  виключно Мінсоцполітики. { Абзац 
перший  пункту  53  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Іноземцям  надається  інформація  про  дітей,  які проживають 
(перебувають)  в  дитячих  або  інших закладах незалежно від форми 
власності  та підпорядкування закладу, досягли віку п\’яти років та 
більше  року  перебувають на централізованому обліку, якщо інше не 
передбачено  законодавством.  {  Абзац другий пункту 53 в редакції 
Постанови КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Інформація   про   дітей,   які  менше  року  перебувають  на 
централізованому  обліку, а також дітей, які не досягли віку п\’яти 
років, надається іноземцям, якщо кандидат в усиновлювачі є родичем 
дитини,  дитина  страждає на хворобу, внесену до затвердженого МОЗ 
переліку  захворювань,  кандидати в усиновлювачі бажають усиновити 
усіх  рідних  братів і сестер в одну сім\’ю, якщо хоча б один з них 
досяг  віку  п\’яти  років  і  більше  року  перебуває  на обліку в 
Мінсоцполітики.  {  Пункт 53 доповнено абзацом згідно з Постановою 
КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Іноземцям, які бажають усиновити  братів  або  сестер  раніше 
усиновленої  ними  дитини,  надається  інформація  про усіх рідних 
братів і сестер раніше усиновленої ними дитини, які перебувають на 
централізованому  обліку.  {  Пункт  53 доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Громадянам України,   які   проживають   за  межами  України, 
надається   інформація   про    дітей,    які    перебувають    на 
централізованому  обліку,  незалежно  від  віку дітей та строку їх 
перебування  на такому обліку. { Пункт 53 доповнено абзацом згідно 
з Постановою КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Подружжю, один з якого є громадянином  України,  а  другий  – 
іноземцем,   надається  інформація  про  дітей,  які  можуть  бути 
усиновлені  іноземцями.  {  Пункт  53  доповнено  абзацом згідно з 
Постановою КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     54. Громадяни України,  які проживають за межами України,  та 
іноземці  –  кандидати  в  усиновлювачі  мають  право   тричі   (з 
урахуванням  повторних  прийомів)  ознайомитися  з інформацією про 
дітей,  які можуть бути усиновлені, за умови, що на дату прийому в 
Мінсоцполітики  строк  подальшої  дії їх документів становитиме не 
менш як місяць. 
     55. Інформація  про  дітей,  які  можуть   бути   усиновлені, 
надається  особисто кандидатам в усиновлювачі (якщо усиновлювачами 
є  подружжя  –  кожному  з них) під час прийому в службі у справах 
дітей    районної,   районної   у   мм.   Києві   та   Севастополі 
держадміністрації,  виконавчого  органу  міської, районної у місті 
ради, уповноваженому органі виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та 
Севастопольської міської держадміністрації та Мінсоцполітики.
{  Пункт  55  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1045 
( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     56. У   разі  коли  кандидати  в  усиновлювачі  не  володіють 
українською або іншою мовою,  прийнятною для сторін, спілкування з 
ними  здійснюється  за участю працівника центрального чи місцевого 
органу виконавчої влади,  органу  місцевого  самоврядування,  який 
володіє відповідною мовою. 
     Якщо центральний  чи  місцевий орган виконавчої влади,  орган 
місцевого  самоврядування  не  може  забезпечити   спілкування   з 
кандидатами  в усиновлювачі прийнятною для них мовою,  за бажанням 
кандидатів в усиновлювачі для  здійснення  усного  перекладу  може 
бути    залучена   особа   із   знанням   відповідної   мови,   що 
підтверджується документом про повну вищу освіту. 
     57. Кандидатам в усиновлювачі надаються  такі  відомості  про 
дитину, яка може бути усиновленою: 
     ім\’я, вік, стать; 
     правові підстави для усиновлення; 
     стан здоров\’я  відповідно  до  висновку  про  стан  здоров\’я, 
фізичний та розумовий розвиток дитини; 
     форма влаштування дитини  (без  зазначення  назви  та  адреси 
закладу,  в якому перебуває дитина,  прізвища, імені, по батькові, 
адреси   проживання   прийомних   батьків,    батьків-вихователів, 
опікунів, піклувальників); 
     відомості про  наявність або відсутність братів,  сестер,  їх 
вік та форма влаштування. 
     Кандидатам в  усиновлювачі,  які  бажають  усиновити  кількох 
дітей, надається інформація про дітей, які мають братів і сестер. 
     Ознайомлення кандидатів  в  усиновлювачі  з  інформацією  про 
дітей,  які  можуть  бути  усиновлені,   супроводжується   показом 
фотографії дитини. 
     58. Після  ознайомлення  з інформацією про дітей,  які можуть 
бути усиновлені,  кандидатам в  усиновлювачі,  які  виявили  намір 
особисто познайомитись з дитиною,  видається направлення до служби 
у справах дітей за  місцем  проживання  (перебування)  дитини  для 
організації  знайомства з нею. Не допускається видача кандидатам в 
усиновлювачі  направлення  для  одночасного  знайомства  з двома і 
більше  дітьми,  які  не  є  між  собою  братами  і сестрами, крім 
випадків,  коли  усиновлюються  діти-інваліди,  які  виховуються в 
одному  закладі  або  сім\’ї.  { Абзац перший пункту 58 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1045  ( 1045-2010-п ) від 
03.11.2010 } 
     Строк дії  направлення  становить  10  робочих  днів від дати 
видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений 
органом, який його видав, але не більш як на 10 робочих днів. 
     Направлення видається  особисто кандидатам в усиновлювачі під 
розписку. 
     Громадянам України,  які проживають  за  межами  України,  та 
іноземцям – кандидатам в усиновлювачі, які перебувають на обліку в 
Мінсоцполітики,  разом  з направленням видаються документи, подані 
кандидатами  в  усиновлювачі,  прошнуровані, скріплені печаткою та 
завірені підписом уповноваженої посадової особи Мінсоцполітики, із 
зазначенням  дати взяття кандидатів на облік та облікового номера. 
{  Абзац  четвертий  пункту  58  із  змінами,  внесеними  згідно з 
Постановою КМ N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Якщо дитину всиновлюють прийомні  батьки,  батьки-вихователі, 
опікун,  піклувальник, в сім\’ї яких виховується дитина, або родичі 
дитини, направлення для знайомства з дитиною не видається. 
     Якщо  кандидати  в усиновлювачі і дитина, з якою вони виявили 
бажання познайомитися,  перебувають на обліку  в  одній  службі  у 
справах  дітей,  направлення  для знайомства з дитиною адресується 
керівникові  закладу,  прийомним   батькам,   батькам-вихователям, 
опікунові,  піклувальникові. { Пункт 58 доповнено абзацом згідно з 
Постановою КМ N 1045 ( 1045-2010-п ) від 03.11.2010 } 
     59. Громадянам України,  які проживають за межами України, та 
іноземцям   –  кандидатам  в  усиновлювачі,  які  за  результатами 
ознайомлення з інформацією про дітей,  які можуть бути усиновлені, 
не  виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, 
Мінсоцполітики  призначає дату повторного прийому для ознайомлення 
з   інформацією  про  дітей,  які  можуть  бути  усиновлені.  Дата 
повторного  прийому  повідомляється  кандидатам в усиновлювачі під 
розписку. 
     60. Організація  знайомства  кандидатів  в   усиновлювачі   з 
дитиною покладається на служби у справах дітей районних,  районних 
у мм.  Києві та Севастополі держадміністрацій,  виконавчих органів 
районних, районних у містах рад за місцем проживання (перебування) 
дитини. 
     У  разі коли протягом одного дня направлення для знайомства з 
дитиною  видані  декільком  кандидатам  в  усиновлювачі  за місцем 
перебування дитини на місцевому, регіональному та централізованому 
обліку,  служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) 
дитини  організовує знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною 
в  порядку  їх звернення. Кожний наступний кандидат в усиновлювачі 
має  право  на  знайомство  з  дитиною  після  того, як попередній 
кандидат  відмовиться  від  її  усиновлення. Строк дії направлення 
кожного  наступного кандидата в усиновлювачі продовжується, але не 
більш  як  на  10 днів від дати його знайомства з дитиною. { Абзац 
другий  пункту  60  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1123 ( 1123-2011-п ) від 02.11.2011 } 
     Якщо  направлення  для  знайомства з дитиною видано одночасно 
громадянам  України  та  іноземцям,  перевага надається громадянам 
України  за  умови,  що  іноземці – кандидати в усиновлювачі ще не 
познайомилися  з  дитиною  та не встановили з нею контакт. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code