Передмова науково-практичного коментару до Сімейного кодексу України

Передмова науково-практичного коментару до Сімейного кодексу України

ПЕРЕДМОВА

 

Ми вирвалися на магістральний шлях розвитку
власної

правничої ідеології, джерелами якої є
звичаї, традиції укра-

їнського народу, українська культура,
українська правнича

наука. У Сімейному кодексі України ожили у
букві закону

думки тих науковців, яких уже немає серед
нас, але праці

яких складають золотий фонд нашої
української правничої

науки: Олександра Огоновського, Станіслава
Дністрянського,

Володимира Бошка, Василя Маслова, Геннадія
Матвєєва.

 

У Сімейному кодексі України Шевченків
заповіт не цура-

тися свого виконаний сповна, як і настанова
научатися чужо-

му. В цьому контексті Сімейний кодекс
України є доказом

нашої інтеграції в європейську систему
загальнолюдських

цінностей.

 

Запозичивши з європейського законодавства
ряд правових

конструкцій, ми вносимо до
загальноєвропейської правової

скарбниці чимало власних ідей, які можуть
бути корисними

для людей, що живуть за межами України.

 

Сімейний кодекс України істотно
відрізняється від попе-

редніх кодифікацій радянського періоду
нашої історії.

 

Кодекс законів про сім\’ю, опіку, шлюб і
акти громадянсь-

кого стану був затверджений 3-ю сесією
Всеукраїнського Цент-

рального Виконавчого Комітету Української
СРР 31 травня

1926 р.. Назва цього Кодексу була невдалою
не лише через її

громіздкість. Кодекс – це складний і
великий за обсягом за-

конодавчий акт, який сам є законом і кожна
його норма є за-

коном. Тому словосполучення кодекс
законів було помил-

ковим.

 

Невдала назва спричинила помилковість
структури, адже

шлюб як одна із підстав створення сім\’ї
мав би посідати

перше місце.

 

Кодекс містив 162 статті і мав таку
структуру:

 

Відділ І. Про сім\’ю.

 

Розділ 1. Основні положення.

 

Розділ 2. Особисті права та обов\’язки дітей
і батьків.

 

Розділ 3. Майнові права та обов\’язки дітей
та батьків.

 

Розділ 4. Стягнення утримання (аліментів) з
членів сільського

господарства (двору).

 

Розділ 5. Усиновлення (удочеріння).

 

Відділ II. Про опіку та піклування.

 

Розділ 1. Основні положення.

 

Розділ 2. Призначення і скасування опіки та
піклування.

 

Розділ 3. Призначення та звільнення
опікунів.

 

Розділ 4. Опікунські та піклувальницькі
права й обов\’язки.

 

Відділ НІ. Шлюб.

 

Розділ 1. Основні положення.

 

Розділ 2. Умови шлюбу.

 

Розділ 3. Недійсність шлюбу.

 

Розділ 4. Припинення шлюбу.

 

Розділ 5. Права й обов\’язки подружжя.

 

Відділ IV. Про зміну громадянами своїх
прізвищ та імен.

 

Відділ V. Визнання особи
безвісно-відсутньою або померлою.

 

Кодекс про шлюб та сім\’ю Української РСР
був затвердже-

ний Законом УРСР від 20 червня 1969 р. і
набув чинності з

1 січня 1970 р..

 

Назва цього кодексу була значно кращою:
коротшою,

шлюб та сім\’я помінялися місцями. Але
відносини у шлю-

бі – це також відносини сімейні. Нехтування
цим призвело

до появи невдалого терміна шлюбно-сімейні відносини.

 

Кодекс (КпШС) містив 201 статтю і мав таку
структуру:

 

Розділ І. Загальні положення.

 

Глава 1. Основні положення.

 

Глава 2. Законодавство про шлюб та сім\’ю і
його застосування.

 

Глава 3. Позовна давність.

 

Розділ II. Шлюб.

 

Глава 4. Порядок і умови укладання шлюбу.

 

Глава 5. Особисті права та обов\’язки
подружжя.

 

Глава 6. Майнові права та обов\’язки
подружжя.

 

Глава 7. Припинення шлюбу.

 

Глава 8. Надійність шлюбу.

 

Розділ НІ. Сім\’я.

 

Глава 9. Загальні положення.

 

Глава 10. Особисті права та обов\’язки
батьків та дітей.

 

Глава 11. Права батьків та дітей на майно.

 

Глава 12. Аліментні обов\’язки батьків та
дітей.

 

Глава 13. Аліментні обов\’язки інших членів
сім\’ї та родичів.

 

Глава 14. Усиновлення (удочеріння).

 

Розділ IV. Опіка та піклування.

 

Глава 15. Загальні положення.

 

Глава 16. Встановлення опіки і піклування.

 

Глава 17. Призначення опікунів і
піклувальників, їх права та

обов\’язки.

 

Глава 18. Звільнення опікунів та
піклувальників від їх обов\’яз-

ків. Припинення опіки і піклування.

 

Розділ V. Акти громадянського стану.

 

Глава 19. Загальні положення.

 

Глава 20. Реєстрація народження.

 

Глава 21. Реєстрація смерті.

 

Глава 22. Реєстрація шлюбу.

 

Глава 23. Реєстрація розірвання шлюбу.

 

Глава 24. Реєстрація усиновлення
(удочеріння) – (скасована).

 

Глава 25. Реєстрація встановлення
батьківства.

 

Розділ VI. Застосування радянського
законодавства про шлюб

та сім\’ю до іноземців та осіб без
громадянства. Засто-

сування законів про шлюб та сім\’ю іноземних
держав,

міжнародних договорів і угод.

 

Назва цього Кодексу – Сімейний кодекс
України – є най-

кращою з усіх точок зору. Можна мати
претензії, звичайно, і

до неї, оскільки цим Кодексом врегульовані
відносини між

людьми, які ніколи не були сім\’єю, але є
родичами. Однак це

зло є найменшим.

 

Сімейний кодекс України містить 292 статті.
До його струк-

тури не включено розділ Акти цивільного
стану (у КпШС

він містив 36 статей). Правовий матеріал,
який був у ньому,

зокрема щодо реєстрації смерті, зміни
прізвища, імені та по

батькові, не стосується безпосередньо
сімейних відносин, то-

му має становити зміст окремого закону.

 

Не включено до Сімейного кодексу України і
розділу опі-

ка та піклування (у КпШС він містив ЗО
статей), оскільки

правовий матеріал, який був у ньому,
перенесено до Цивіль-

ного кодексу України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code