Науково-практичний коментар до ст. 16 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 16 Сімейного кодексу України

Стаття 16. Надання неповнолітнім батькам
допомоги у здій-

сненні батьківських прав та виконанні
батьків-

ських обов\’язків

 

1. Якщо мати, батько дитини є
неповнолітніми, баба, дід

дитини з боку того з батьків, хто є
неповнолітнім, зобов\’я-

зані надавати йому допомогу у здійсненні
ним батьківсь-

ких прав та виконанні батьківських
обов\’язків.

 

1. Реєстрація шлюбу з неповнолітнім, запис
неповноліт-

ньої особи матір\’ю, батьком дитини є,
відповідно до Цивіль-

ного кодексу України, підставою для набуття
ними повної

цивільної дієздатності. Але, ставши
повністю дієздатною,

особа не стає повнолітньою. Тому обов\’язок
батьків по її вихо-

ванню та утриманню не припиняється. Більше
того, їм дода-

ється новий обов\’язок, який завдяки цій
статті стає не лише

морально-етичним, а й правовим.

 

Баба, дід з боку того з батьків, хто є
неповнолітнім, зобо-

в\’язані надавати йому різнопланову допомогу,
яку вимагає

відповідна ситуація. Таку допомогу слід
розглядати певною

мірою як продовження обов\’язку по вихованню
дитини, але

вже як матері або батька, через передання
власного досвіду

материнства та батьківства. Крім того,
баба, дід є носіями

обов\’язків перед своїми внуками. Тому,
надаючи допомогу

своїй дитині, вони тим самим беруть участь
у вихованні та

розвитку свого внука чи внучки.
Відбувається безперервний

зв\’язок поколінь як запорука міцності роду.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code