Науково-практичний коментар до ст. 17 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 17 Сімейного кодексу України

Стаття 17. Надання органом опіки та
піклування допомоги

особам у здійсненні ними своїх сімейних
прав та

виконанні сімейних обов\’язків

 

1. Орган опіки та піклування надає допомогу
особі у

здійсненні нею своїх сімейних прав та
виконанні сімейних

обов\’язків в обсязі та в порядку,
встановлених цим Кодек-

сом та іншими нормативно-правовими актами.

 

1. Потреба допомоги у здійсненні своїх
сімейних прав та

виконанні сімейних обов\’язків може
виникнути насамперед у

тих, хто є неповнолітнім. Допомога таким
особам з боку орга-

ну опіки та піклування може бути
різноманітною: у формі

юридичної консультації, бесіди з батьками
чи іншими особа-

ми, з ким проживає дитина, звернень до
відповідних органів

державної влади чи місцевого
самоврядування, проведення

циклів навчальних занять Молода мама, Молодий
тато,

надання тимчасового притулку тощо.

 

Орган опіки та піклування вживає заходів
щодо виявлення

тих, хто потребує опіки та піклування, щодо
пошуку претен-

дентів на опікуна чи піклувальника. Орган
опіки та піклуван-

ня має право сам звернутися до суду з
позовом про стягнення

аліментів, відібрання дитини, позбавлення
батьківських прав

тощо.

 

Орган опіки та піклування повинен
контролювати стан ви-

ховання, умови проживання дітей у так
званих неблагополуч-

них сім\’ях, а також умови життя недієздатного
і вживати від-

повідних заходів у разі виявлення порушень
вимог закону.

Орган опіки та піклування має право давати
настанови бать-

кам, опікунам, піклувальникам, перевіряти
їх виконання.

 

2. Потрібен новий нормативно-правовий акт,
який врегу-

лював би діяльність органів опіки та
піклування відповідно

до обставин сьогодення.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code