Науково-практичний коментар до ст. 35 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 35 Сімейного кодексу України

Стаття 35. Право на вибір прізвища при
реєстрації шлюбу

 

1. Наречені мають право обрати прізвище
одного з них

як спільне прізвище подружжя або надалі
іменуватися до-

шлюбними прізвищами.

 

2. Наречена, наречений мають право
приєднати до сво-

го прізвища прізвище нареченого, нареченої.
Якщо вони

обоє бажають мати подвійне прізвище, за
їхньою згодою

визначається з якого прізвища воно буде
починатися.

 

Складення більше двох прізвищ не
допускається, якщо

інше не випливає із звичаю національної
меншини, до якої

належить наречена і (або) наречений.

 

3. Якщо на момент реєстрації шлюбу прізвище
наре-

ченої, нареченого вже є подвійним, вона,
він має право

замінити одну із частин свого прізвища на
прізвище дру-

гого.

 

1. Насамперед, кому належить право на вибір
прізвища:

нареченим чи кожному з подружжя? Хронологія
реєстрації

шлюбу засвідчує, що це право реалізують
саме наречені у за-

яві про реєстрацію шлюбу. Водночас їхній
вибір матиме юри-

дичний сенс лише у разі реєстрації шлюбу.
Саме тому суб\’єк-

тами цього права названі наречена та
наречений.

 

2. Вибір нареченою прізвища нареченого як
прізвища по-

дружжя відповідає українській національній
традиції. В той

же час збереження дружиною свого прізвища є
явищем до-

сить поширеним.

 

3. Стаття 19 КпШС надавала кожному з
подружжя право

\”приєднати\” до свого прізвища прізвище
другого з подруж-

жя. \”З\’єднання\” прізвищ не допускалося,
якщо прізвище од-

ного з них уже було подвійним.

 

У статті 35 СК проблема \”приєднання\” прізвища вирішена

глибше і справедливіше. Якщо \”подвійне\” прізвище бажає

мати лише одна особа, жодних складнощів не
виникає. Якщо

таке бажання мають і наречена, і наречений,
то їм слід обо-

в\’язково визначити, прізвище кого з них
буде першим (на-

приклад, Іваненко-Обушкевич чи
Обушкевич-Іваненко). За-

кон не допускає, щоб прізвище дружини було
Іваненко-

Обушкевич, а чоловіка Обушкевич-Іваненко.

 

За загальним правилом прізвище дружини чи
чоловіка не

може складатися більш ніж з двох частин.
Виняток стосуєть-

ся лише осіб, які відносяться в Україні до
національної мен-

шини, звичаєве право якої допускає прізвище
більш ніж з

двох частин.

 

Якщо прізвище нареченої було
Добровольська-Романюк, а

нареченого – Пилипович, то можливий один з
кількох ва-

ріантів:

 

а) кожен зберігає дошлюбне прізвище;

 

б) прізвище дружини буде Пилипович;

 

в) прізвище чоловіка буде
Добровольський-Романюк;

 

г) прізвище дружини буде Добровольська-Пилипович
або

Романюк-Пилипович.

 

Варіанти для чоловіка
Добровольський-Пилипович, Рома-

нюк-Пилипович, Пилипович-Добровольський не
передбачені

статтею 35 СК. Бажання чоловіка мати саме
таке прізвище

може сповнитися лише у разі зміни ним
прізвища у загаль-

ному порядку, встановленому спеціальним
законом.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code