Науково-практичний коментар до ст. 36 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 36 Сімейного кодексу України

Стаття 36. Правові наслідки шлюбу

 

1. Шлюб є підставою для виникнення прав та
обов\’язків

подружжя.

 

2. Шлюб не може бути підставою для надання
особі

пільг чи переваг, а також для обмеження її
прав та свобод,

які встановлені Конституцією і законами
України.

 

1. У першій редакції проекту частина перша
статті 36 СК

починалася словом \”лише\”, але при
підготовці проекту до

другого читання воно, за наполяганням
одного з народних

депутатів України, було вилучене.

 

Однак від цього зміст норми не постраждав:
статус подруж-

жя грунтується на шлюбі. Немає шлюбу –
немає подружжя.

Жінка та чоловік, які проживають однією
сім\’єю, можуть ви-

знавати себе подружжям, бути щасливими, але
правового ста-

тусу подружжя вони не матимуть через
відсутність державної

реєстрації. Тому лише шлюбна пара має права
та обов\’язки

подружжя.

 

Нешлюбна пара може мати певні майнові
права, що їх має

подружжя (право спільної сумісної
власності, право на алі-

менти, право на спадкування), але
виникатимуть вони на ін-

ших правових підставах.

 

2. Правило частини другої статті 36 СК
застерігає від мож-

ливої дискримінації за ознакою перебування
чи не перебуван-

ня у шлюбі, що має іноді місце при
прийнятті на роботу. Тому

безшлюбність як умова прийняття на роботу
чи реєстрація

шлюбу як підстава звільнення з роботи мають
вважатися не-

конституційними .

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code