Науково-практичний коментар до ст. 37 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 37 Сімейного кодексу України

Стаття 37. Правозгідність шлюбу

 

1. Шлюб є правозгідним, крім випадків,
встановлених

частинами першою – третьою статті 39 цього
Кодексу, а

також якщо він не визнаний недійсним за
рішенням суду.

 

1. Правова презумпція – це встановлене в
законі припу-

щення про наявність або відсутність
обставин, які мають

юридичне значення. Обставини, які
презумуються (тобто при-

пускаються встановленими), приймаються без
доведення, але

можуть бути спростовані судом.

Стаття закріплює одну із правових
презумпцій – презумп-

цію правозгідності шлюбу. Свідоцтво про
шлюб засвідчує від-

повідність шлюбу вимогам закону, його
правозгідність. Тер-

мін \”правозгідний\” вперше введений в
українську законодав-

чу лексику. В українській
правничо-політичній літературі

ним послуговувався Володимир Винниченко.

 

2. Презумпція правозгідності шлюбу звільняє
дружину та

чоловіка від обов\’язку доводити дотримання
ними усіх зако-

нів шлюбу. З іншого боку, авторитет
виданого відповідним

державним органом свідоцтва про шлюб може
прикривати

факт порушення юридичної заборони однією чи
обома особа-

ми. Завдяки цій презумпції навіть ті, хто
знехтував законами

шлюбу, можуть одержати не лише реальні
блага шлюбу, а й

формальні права на них. І лише у разі
спростування презумп-

ції правозгідності шлюбу виявиться, що
особи мали не права,

а квазіправа (несправжні права), що існував
не шлюб, а квазі-

шлюб, заснований на правопорушенні.

 

3. Презумпція правозгідності шлюбу триває
до тих пір, по-

ки не будуть одержані документи, які
засвідчують обставини,

встановлені у частинах першій – третій
статті 39 цього Кодек-

су. У разі документального доведення
порушення вимоги од-

ношлюбності, наявності близького кровного
споріднення чи

реєстрації шлюбу з недієздатним презумпція
правозгідності

шлюбу спростовується автоматично, без
рішення суду. При

примушуванні до шлюбу шлюб вважатиметься
правозгідним

доти, доки ця обставина не буде встановлена
рішенням суду.

 

Тягар доказування обставин, які
спростовують правозгід-

ність шлюбу, покладається на особу, яка
оспорює його закон-

ність.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code