Науково-практичний коментар до ст. 38 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 38 Сімейного кодексу України

Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу

 

1. Підставою недійсності шлюбу є порушення
вимог,

встановлених статтями 22, 24-26 цього
Кодексу.

 

1. Підстави для недійсності шлюбу
сформульовані у двох

статтях – ЗО та 38 СК.

  

2. Недійсність шлюбу є наслідком порушення \”законів

шлюбу\”, тобто тих обов\’язкових правил
поведінки, дотри-

мання яких є необхідним для забезпечення
дійсності шлюбу,

а саме вимог щодо:

 

а) досягнення шлюбного віку;

 

б) добровільності шлюбу;

 

в) одношлюбності (моногамії);

 

г) відсутності близького кровного
споріднення або спорід-

нення, заснованого на усиновленні;

 

Є) взаємної обізнаності про стан здоров\’я.

 

3. Відповідно до частини п\’ятої статті ЗО
СК підставою для

визнання шлюбу недійсним може бути
приховання тяжкої

хвороби, а також хвороби, небезпечної для
другого з подруж-

жя, їхніх нащадків. Є підстави
стверджувати, що тяжкою

хворобою, стосовно відносин подружжя, слід
вважати насам-

перед фізичну нездатність до статевих
відносин, а також не-

здатність до зачаття дитини.

 

4. Жодна інша обставина, окрім тих, що
визначені в зако-

ні, не може бути підставою для недійсності
шлюбу.

 

Не може викликати недійсності шлюбу
приховання віку,

судимості, наявності дітей, важкого
матеріального стану то-

що. Навіть за умови, що, знаючи про наявність
цих обставин,

жінка або чоловік відмовилися б від шлюбу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code