Науково-практичний коментар до ст. 43 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 43 Сімейного кодексу України

Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після
його припи-

нення

 

1. Розірвання шлюбу, смерть дружини або
чоловіка не є

перешкодою для визнання шлюбу недійсним.

 

2. Якщо шлюб розірвано за рішенням суду,
позов про

визнання його недійсним може бути
пред\’явлено лише піс-

ля скасування рішення суду про розірвання
шлюбу.

 

1. На питання про те, чи можливе визнання
шлюбу недійс-

ним після його припинення, судова практика
давно дала

ствердну відповідь. Така позиція судів
закріплена у цій статті.

 

Якщо ж шлюб було розірвано за рішенням
суду, то два

рішення \”шлюб розірвати\” та \”шлюб визнати
недійсним\” –

існувати не можуть. Цим викликана умова:
позов про визнан-

ня шлюбу недійсним може бути вчинено лише
після скасу-

вання рішення суду про розірвання шлюбу,
зокрема якщо він

був зареєстрований з порушенням принципу
одношлюбності.

 

Якщо ж йдеться про шлюби нікчемні, то для
анулювання

правових наслідків, які фактично наступили,
достатньо буде

скасувати рішення суду про його розірвання.
Після цього без

перешкод може бути анульований актовий
запис про шлюб.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code