Науково-практичний коментар до ст. 44 Сімейного кодексу України

Науково-практичний коментар до ст. 44 Сімейного кодексу України

Стаття 44. Час, з якого шлюб е недійсним

 

1. У випадках, передбачених статтями 39-41
цього Ко-

дексу, шлюб є недійсним від дня його
державної реєстра-

ції.

 

1. Відповідно до загальнотеоретичного
положення, будь-

який акт, вчинений з порушенням вимог
закону, є недійсним

з моменту його прийняття (вчинення,
укладення). У цивіль-

ному праві це положення реалізовано при
визначенні момен-

ту недійсності правочину (договору), в
сімейному праві – сто-

совно шлюбу та усиновлення.

 

2. Незважаючи на те, коли була спростована
правозгідність

шлюбу, коли було постановлено рішення про
визнання шлю-

бу недійсним, його недійсність пов\’язується
з моментом дер-

жавної реєстрації.

 

За допомогою цього правила конкретизується
загальне

правове положення: вчинення особою
правопорушення не мо-

же створити для неї вигідних, бажаних
правових наслідків.

Однак порушення законів шлюбу не завжди
виявляються на

другий день після його реєстрації. А це
призводить до того,

що ті блага, які одержала від шлюбу винна
особа, не завжди

можуть бути анульовані з моменту державної
реєстрації. Якщо

вони (ці блага) уже реалізовані, поворот
до первісного стану

вже неможливий.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code